9 Mart 2013 Cumartesi

12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI


……. LİSESİ .......................... EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TÜRK DEBİYATI DERSİ 12. SINIF 2.DÖNEM I.YAZILI SINAVI


                                                                                                                             KUYRUKLU ŞİİR    

-“Bir adam kendi tiyatrosunda, tamam
    Bir köpek sokak değiştirdi, korkak
    İçi süt dolu lokanta ve kapandı
    Ben ağzıma geleni söyledim, öyle
    Gene bir ağaç öttü. bu kaçıncı.”

EDİP CANSEVER
Uyuşamayız, yollarımız ayrı;
Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi;
Senin yiyeceğin, kalaylı kapta;
Benimki aslan ağzında;
Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik.

Ama seninki de kolay değil, kardeşim;
Kolay değil hani,
Böyle kuyruk sallamak Tanrının günü.
                          
                                 Orhan Veli Kanık


1-Yukarıda Edip Cansever’in Şey Şey Şey ve Şeylerden adlı şiirinden ve Orhan Veli’den bir birim verilmiştir. Bu iki şiiri Birinci ve İkinci Yeni şiirini gözönünde bulundurarak şiir anlayışı , söyleyiş özellikleri ve dil ve anlatım yönünden değerlendiriniz.20p

2- Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz. 10p

    İkinci Yeni şairleri “ Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın.” Anlayışıyla şiir yazmışlardır.(  )
    İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır.(   )
    Orhan Veli ve arkadaşları uyağı şiir için gerekli olmaktan çıkardılar.           (   )
 İkinci Yeni şairleri şiirde anlama değil, söyleyişe önem verdiler.     (   )
Garip akımı şiir anlayışlarını çıkardıkları dergide kamuoyuna açıklamışlardır.(   )

3- “1933’de Diyarbakır/Ergani’de doğdu. İlkokulu Ergani’de, ortaokulu Diyarbakır ve Maraş’ta, liseyi Gaziantep’te okudu. Lise sonda Necip Fazıl Kısakürek’le tanıştı. 1967 yılında İslamın Dirilişi ve Yazılar adlı kitaplarından dolayı yargılandı. Büyük Doğu, Hisar, Akpınar, Dernek, Düşünen Adam, A dergilerinde deneme ve şiirler, Yeni İstanbul, Sabah ve Milli Gazete’de fıkra yazıları yayımlayan edebiyatçımız, mart-nisan 1960’ta iki, mart 1966 - mart 1967’de on iki, ekim 1969 - ocak 1971’de on altı sayı olmak üzere Diriliş dergisini yayımladı. 1974’ten itibaren düzenli olarak 18 sayı yayınlanan, 1976’dan itibaren gazete biçiminde çıkan Diriliş dergisi yerli düşünce ve edebiyatın en önemli dergilerinden biri oldu. Gazete biçiminde çıkarken 1877’de yayımı aksamaya başlayan Diriliş, 1978’de kapandı. “Şiir Kitaplarından bazıları: Körfez (1959), Şahdamar (1962), Hızır'la Kırk Saat (1967), Monna Rosa (1998)
             Yukarıda anlatılan şair kimdir yazınız.5p


4-a -Garip Akımı temsilcileri batıdaki hangi edebi akımdan etkilenmiştir?.5p...................................

  b- Garip Akımı temsilcileri kimlerdir? Yazınız.10p
                                                                               


7- Aşağıdakilerden hangisi “İkinci Yeni” topluluğu için söylenemez?5p
A) Söyeyişe anlamdan daha çok önem vermişlerdir     
B) Muski ve anlatım zenginliğini ön planda tutmuşlardır.    
C) Yedi Meşalacilere bir tepki olarak doğmuşlardır.
D) Eşyayı,görünümü,insanoğlunu sürrealistlerden daha da aşırıya giderek soyutlamışlardır.     
E) Şiirde metafizik,felsefi yaklaşımlara yer verilmemiştir

8)Aşağıdakilerden hangisi GARİP akımının özelliklerinden değildir?5p
A)Ölçüve uyak,anlatım doğallığına engel olduğu gerekçesiyle,terk edimiştir.  
B)Şiirde büyük hayaller,tutkular,yüce duygular anlatılmış ,basit gündelik olaylar işlenmemiştir.
C)Herkesin kullandığı sözcüklerle şiir yazılmış,söz sanatlarından kaçınılmıştır.
D)Kişisel duygular değil,toplumsal sorunlar işlenmirşti                                                                                                       E)Şiir duygudan çok akla dayandırılmış,şairanelikten uzaklaşılmıştır

9) Aşağıdakilerden hangisi ‘’ İkinci Yeni’’ akımının özelliği değildir?5p
a) Şiirler hece ölçüsüyle yazılmıştır.
b) Sürrealizmin etkisinde kalmıştır.
c) Orhan Veli en önemli temsilcisidir.
d) Küçük insanların dünyası şiire konu olmuştur.
e) Cumhuriyet Döneminin ilk şiir topluluğudur.

10) Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?5p
A) Garip Akımı İkinci yeni Akımına karşı bir tepki olarak doğmuştur.
B) Hikaye ve romanı 1930 dan sonra toplumcu gereçekci bir çizgiye yönelmiştir.
C) Birinci yeniciler ölçü, kafiye ve mecazlı anlatımı tümüyle reddetmişlerdir.
D) Maviciler A. İlhan’ın  çıkarmış olduğu dergiden adını almıştır.
E) Cumhuriyet edebiyatı Milli Edebiyatı konu ve söz bakımından devamı niteliğindedir.

11) Aşağıdaki yazar- eser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?5p
A) Edip Cansever- Sonrası Kalır
B) Turgut Uyar – Arz-ı Hal
C) Sezai Karakoç- Hızır’la Kırk Saat
D)Cemal Süreya –Günaydın Yeryüzü
E) İlhan Berk- Güneşi Yakanların Selamı

12)Aşağıdakilerden hangisi II. Yeniciler için söylenemez?5p
A) Anlamdan çok söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir.
B) Şiirin kendine özgü bir dili olması gerektiğine inanmışlarıdır.
C)” Şiir görüntülerin verildiği bir sanat olmamalıdır.” düşüncesiyle eser vermişlerdir.
D) Sözcüklerin hayal dünyasında uyandırdığı buluşlara önem vermişler ve bunları kullanmışlardır.
E) Şiirde tabiat tasvirlerini önemsemişler, şiirde öyküleyici anlatımı kullanmışlardır.

13)Cumhuriyet döneminde kaleme alınan denemeler, bütünüyle olmasa da ağırlıklı olarak şiir türüyle ilgili olan ürünlerdir.5p
 Aşağıdakilerden hangisi Cemal Süreya’nın bu açıklamaya örnek olabilecek bir yapıtıdır?
A) Üvercinka     B) Sevda Sözleri   C) Sıcak Nal
D) Şapkam Dolu Çiçekle    E) Beni Öp Sonra Doğur Beni

14)               işte
                Isınmış parke yolun kokusu
               Demek ki ben mutsuzum
               Tuhaf bir su içmişim de sanki içim görünüyor
               Gözlerim buzdan
                İçimde yaz kırıkları
Bu dizeler, aşağıda verilen özelliklerden hangisine örnek oluşturmaz? 5p
A) Yoruma açık bir anlatımı olma
B) kapalı bir anlatıma başvurma
C) kendine özgü bir biçemi olma
D) Duyulmadık yeni sözcükler oluşturma
E) Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanma

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.