31 Aralık 2012 Pazartesi

FELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIRFELSEFE DERSİ 1.DÖNEM 1. YAZILI SORULARIDIR
1-‘’Felsefeden her kopma denemesinin bir felsefe engeline takılması’’ ifadesi felsefenin hangi özelliği ile ilgili olduğunu gerekçesi ile açıklayınız.


2-‘’Doğayı doğanın kuralları ile açıklamalıyız.Bilim bilim içinde kalmalıdır.’’ İfadesinin düşünmenin ilkelerinden hangisi ile ilgili olduğunu gerekçesi ile açıklayarak örneklendiriniz.

3-‘’Gönlü ve sözü bir olmayan kişinin yüz dili bile olsa o gene dilsiz sayılır.’’ifadesini düşünme ile dil arasında bağlantı kurarak açıklayıp; felsefenin hangi özelliği ile ilgili olduğunu yazınız.

4-‘’Varlığında varlığın var olmasının söz konusu olduğu bir varlık olarak var olan bir varlığım.’’ İfadesini açıklayarak felsefenin hangi özelliği ile ilgili olduğunu yazınız.

5-‘’Doğa mantık kurallarının dış görünüşüdür.’’ İfadesini doğruluk ve gerçeklik kavramları ile ilişkilendirerek açıklayıp örnek veriniz.
Aşağıdaki Boşlukları Doğru Olarak Doldurunuz.
1-Olayları yorumlamada duygularının etkisinde kalan bilim adamı bilimin …………………. olma özelliğini ihlal etmiştir.                                                                                                                                                            2-‘’Geçmiş geleceğin aynasıdır’’ifadesi………………………….. bilgiye örnektir.                                                          3-Relatif bilgi çeşidi ……………………ve ………………… bilgidir.                                                                                  4-‘’Kanaatlerimizin bazıları bize bir çok filozoftan miras kalmıştır’’ ifadesi felsefenin ……………… olma özelliği ile ilgilidir.                                                                                                                                                          5-‘’Gördüklerim beni görmediğim Tanrının yaratıcılığına inandırıyor.’’ifadesi ………… örnektir.                  6-‘’Felsefe varılacak limanı değil, yapılan yolculuğu önemser’’ ifadesi felsefede düşünmenin ……………. Önemini anlatır.                                                                                                                                                       7-‘’Bilmek hatırlamaktır.’’ İfadesi…………aittir.
Aşağıdaki İfadelerden Doğru Olana  D  Yanlış Olana  Y  Yazınız
1-‘’Hatasız kul olmaz’’diyen biri bilimsel bilgiyi örneklendirmiştir.(   )                                                             2-Dini bilgi temeli ispata değil iknaya dayalı bilgidir.(  )                                                                                    3-Bilimde öngörü falcılıkla aynıdır.(   )                                                                                                                 4-Sanat bilgisi tek ve öznel bilgidir.(   )
Şirin Kesemenli        
Felsefe Grubu Öğretmeni                                                                                 
CEVAPLAR
1-Felsefe daima yolda olmaktır. Sonu yoktur. Felsefenin devamlılığı söz konusudur. Birbirbirinden etkilenmesi de rekleksif,yığılgan olmasıdır.
2-Özdeşlik ile ilgilidir. Bir şey sadece kendisidir. Başka bir şeyle açıklanamaz.A-A’dır. B olamaz gibi.
3-Felsefenin tutarlı olma özelliği ile ilgilidir. Yüreği başk,dili başka ise o insan kendini tam anlamıyla ifade edemez. Kendini iyi anlatması tutarlı olması ile sağlanır.
4-Önce bedenen var olan insan bu varlıkla bağlantılı olarak kendi varlğını kendi oluşturur. Bu da öz kimlik demektir. Bu durum insanın kendini anlama,bilme ihtiyacını giderme ile ilgilidir.
5-Doğruluk bilginin düşüncede varoluşudur. Gerçeklik bu varoluşun doğrulanması, somutlanmasıdır. ‘’İnsan iyidir.’’ İfadesi doğru iken iyiliğin gözlenmesi gerçektir.
Boşluk Doldurma
1-Nesnel(objektif)
2-Emprik(Gündelik)
3-Felsefi ve Sanatsal
4-Yığılgan
5-Panteizm
6-Yöntemini
7-Sokrates
Doğru-Yanlış
1-Y
2-D
3-Y
4-D

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.