30 Aralık 2012 Pazar

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 3. Yazılı soruları ve Cevap Anahtarı


1.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D) yanlış ise(Y) yazınız.(20 puan)
a) Türeyiş destanı  İslâmiyetin  kabulünden önceki Türk destanlarındandır.(   )
b) Tasavvufta maşuk Allah anlamına gelir.(   )
c) Destanlarda olağanüstü özellikler görülür.(   )
d) Yunus Emre eserlerinde ağır bir dil kullanmıştır.(   )

2.Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları  doldurunuz.(20 puan)
a) Kutadgu Bilig …………………………..…………….. anlamına gelmektedir.
b) Divânü Lügati’t-Türk’ü …………………………………….……… yazmıştır.
c) Türk edebiyatında ilk siyasetname örneği……………………………………….adlı eserdir.
d) Türk adının geçtiği ilk yazılı metinler …………………………………………..dir.
3.Divânü Lügati’t Türk’ün özelliklerinden 5 tane yazınız.(20 puan)

4.Yandaki soruları şiire göre cevaplayınız.(15 puan)
Meydanında dara durmuş gerçekler                      a)Nazım birimi:
Çalınur koç kurbanlara bıçaklar                               b)Kafiyesi:
Dögilür kudüm açılur sancaklar                                c)Redifi:
Tuglar gelür şahum Abdal Musâ’ya
5. Yanaram mumlayın başdan ayaga
Nedür bu yanmagın payânı yok mu
Hoca Dehhâni
Yukarıdaki beyti açıklayınız.6.İlahi nazım türünün tanımını yapınız.(15  puan)
Başarılar dilerim.

CEVAP ANAHTARI
1.a)D  (5 PUAN)
b)D    (5 PUAN)
c)D    (5 PUAN)
d)Y     (5 PUAN)
2.a)mutluluk bilgisi (5PUAN)
b)Kaşgarlı Mahmut (5 PUAN)
c)Kutadgu Bilig      (5 PUAN)
d)Göktürk Kitabeleri  (5 PUAN)
3. a.Türk dilinin ilk sözlüğüdür (4 puan)
b.Kaşgarlı Mahmut yazmıştır  (4 puan)
c.Araplara Türkçe’yi öğretmek amacıyla yazılmıştır( 4 puan)
d.Eser sadece sözlük olarak değerlendirilemez.Çünkü eserde  sav sagu ve koşuk örneklerine de rastlanır.(4 puan)
e.Aruz öçüsü kullanılmıştır.(4 puan)
4a).Nazım birimi:dörtlük (5puan)
b)-k/-ak/-ek(5puan)
c)-lar/-ler(5 puan)
5.Baştan ayağe mum gibi yanıyorum.Acaba bu yanmanın bir sonu olmayacak mı?(10 puan)

6.Dini tasavvufi Türk şiirinde Tanrı’yı övmek,onun birliğini,yüceliğini,kudretini  dile getirmek için söylenenşiirlerdir.(15 puan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.