31 Aralık 2012 Pazartesi

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları
Çocuklar, dünyada yeşerecek çiçeklerdir. Mis kokulu, rengarenk çiçekler. Ama kirli bir dünya, bu çiçekleri ne kadar yaşatabilir? Araba egzozlarından ve ısınmak amacıyla kullandığımız kömürden çıkan gazlar yüzünden göz gözü görmüyor. Oysa soluduğumuz hava çok basit önlemlerle çok temiz olabilir. Ya denizlerimiz…Onları şimdiye kadar çöplük olarak kullanmadık mı? Bunları görmemekle kendimize kötülük ediyoruz. Sevgili dünyamızın kim bilir ne kadar ömrü kaldı?
İlk üç soruyu yukarıdaki parçaya göre cevaplayınız.
Soru 1: Paragrafın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?(6 PUAN)
A)     Çocukları çok sevdiği
B)      Dünyanın geleceğinden endişe duyduğu
C)      Çevreyi kirlettiği için pişmanlık duymadığı
D)     İnsanların çevreye gereken özeni göstermediklerini düşündüğü
Soru 2: Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? ?(6 PUAN)
A)     Çevre kirliliği
B)      Çocukların geleceği
C)      Denizlerdeki canlılar
D)     Uzun yaşamanın sırları
Soru 3: Parçada geçen “göz gözü görmemek” deyimi hangi anlamda kullanılmıştır? ?(6 PUAN)
A)     Bir işe girişmeyi göze alamamak
B)      Dumandan bir şey görülemez olmak
C)      İnsanların iç yüzünü anlayamamak
D)     Kimseyle iletişim kurmamak
Soru 4: Aşağıdaki cümlenin hangisinde “sebep- sonuç “ilişkisi yoktur? ?(6 PUAN)
A)     Televizyon izlemeyeceğim, çünkü çok ödevim var.
B)      Annesinin sözlerini dinlemediği için pişman olmuştu.
C)      Dersi dinlemedi, bu yüzden soruları da çözemiyor.
D)     Konuşurken sözünün kesilmesini istemiyordu.
Soru 5:Sözlük ve imla kılavuzundaki sözcükler alfabetik sıraya uygun olarak dizilmiştir?
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükleri bulmak için hangi soruyu sorarsınız? ?(6 PUAN)
A)     Nasıl
B)      Niçin
C)      Nerede
D)     Nereden
Soru 6: Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? ?(6 PUAN)
A)     Ablam konuklarını misafir odasında ağırladı
B)      Ön sırada kısa boylular , arka sırada uzun boylular oturuyor.
C)      Hasan’ın  gayesi öğretmen olmaktı; ama amacına ulaşamadı.
D)     Meyvenin yararı ile spor yapmanın faydasını unutmayalım.
Soru 7: Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel bir yargı içerir? ?(6 PUAN)
A)     Karpuz çekirdekli bir meyvedir.
B)      Bence en eğlenceli oyun körebedir.
C)      Bize göre en çalışkan sınıf bizim sınıfımızdır.
D)     Otobüsle yolculuk yapmak çok zevkliymiş.
Soru 8: Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayrı yazılması gereken  -de bitişik yazılmıştır?
(6 PUAN)
              A) Bizim kedide hiç pire olmaz.                                  B) Çantamda kalan simit bayatlamış.
                C) Yerde gördüğün çöpleri alıver.                            D) Bu kalemde kalın yazıyormuş.
Soru 9: Aşağıda verilen sözcüklerden kökü isim olanın başına İ, fiil olanın başına F yazınız.(10 PUAN)
 (…….) Bilgi
 (…….) Kitaplar
 (…….) Seçim
 (…….) Yatak
 (…….) Yolculuk
Soru 10:
Aşağıda verilen sözcüklerin yapısını yanlarında bulunan yay ayraçla gösterilen yerlere yazınız. (basit, türemiş, birleşik) .(10 PUAN)
 Değişim                              (…………………….)
 Pazartesi                            (…………………….)
 Uyurgezer                         (…………………….)
 Kuşlar                                (…………………….)
 Evim                                   (…………………….)
 

Soru 11:
Yukarıdaki film afişinden hareketle filmin adı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
(6  PUAN)
A)       Zincirleme isim tamlaması
B)       Sıfat tamlaması
C)       Belirtili isim tamlaması
D)       Belirtisiz isim tamlaması
Soru 12: Barış Manço, gerçek bir sanat ve kültür elçisiydi.Bir büyükelçiyle arasındaki fark ise onun,Türkiye’nin tanıtımını tek bir ülke değil, kutuplarda, ekvatorda,dünyanın her köşesinde yapmasıydı. Çalışan,düşünen,üreten bir çaba içinde geçti yaşamı.TV programlarının her dakikasında topluma olumlu mesajlar vererek,insanları eğlendirerek eğitti. (6  PUAN)
Bu paragrafta Barış Manço’nun hangi özelliği daha çok vurgulanmıştır?
A)       Gerçek bir sanat ve kültür elçisi olduğu
B)       Çalışırken düşündüğü, düşünürken ürettiği
C)       İnsanları eğlendirdiği
D)       Bir büyükelçinin ulaşabileceği ülkelerden daha çok ülkeye ulaştığı
Soru 13:Akşamın turuncu yaldızlı güneşi yelkenlimize takıldığında daha gidecek millerce yolumuz vardı.Elime dürbünü alıp kıyıyı gözledim.Üzüm salkımları gibi duran karabiber dallarını, yaseminleri gördüm.Burnuma dağ çiçeği kokuları geldi.Serin bir yel hayallerimi yaladı geçti.
Parçanın anlatımında hangi duyu organıyla ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir? (5  PUAN)
 
Soru 14:                              
                            
  Hayat yolunda büyüklerimizin sözlerini hiç birimiz kılavuz edinmedik.
Aykut’un pankartına yazdığı sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? (5  PUAN)
A)       yolunda               B)   hiç birimiz
C)   kılavuz                 D)  edinmedik
Soru 15
 
Düğmelerin üzerindeki hangi sözcük büyük ünlü uyumuna uymamış ve kaynaştırma harfi almıştır? (5  PUAN)
A)       Sana
B)       Sese
C)       Kaleye
D)       Kaleme
Soru 16:     Neşeli Şirin’in arkadaşlarının yanına gidebilmesi için kökü isim olan sözcüklerin bulunduğu yoldan gitmesi gerekmektedir. Buna göre Neşeli Şirin hangi yolu izlemelidir?
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.