31 Aralık 2012 Pazartesi

TÜRK EDEBİYATI 9 DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI1. Kaside nazım şeklinin özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)


2. Verilen kavramları kısaca açıklayınız. (15P)

Ø  Didaktik Şiir:Ø  Lirik Şiir:Ø  Pastoral Şiir:3. Halk edebiyatının bölümlerinden biri olan “Âşık Edebiyatı”nın nazım şekillerinden ikisini yazınız. (10P)


4.         Köroğlu’yum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde

Söylersin de söz içinde şaşmazsın
Helâli haramı yersin seçmezsin
Nasibin kesilir de sular içmezsin
Akar çaylar senin olsa ne fayda

Verilen şiirlerin türünü belirleyiniz. (10P)

1.Şiirin Türü:

2.Şiirin Türü:

5.         Senin yazın kışa benzer
Bir sevdalı başa benzer
Çok içmiş sarhoşa benzer
Duman eksilmeyen dağlar

Verilen şiirin ahenk öğelerini bulunuz. (15P)

Redifi:

Kafiyesi:

Ölçüsü:

Kafiye şeması:

Nazım birimi:

6. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P)
Ø  İnsan dışındaki varlıklara insani özellikleri verme sanatına ……………………… denir.
Ø  Gazelin son beyitine ……………… denir.
Ø  Satirik şiirlere Divan edebiyatında ………….., Halk edebiyatında ……………… adı verilir.
Ø  Toplumu derinden etkileyen olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüne …………………… denir.

7. Aşağıda verilen ifadeleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (10P)
Ø  Güzel sanatların en önemli amacı estetik zevk uyandırmaktır. (    )
Ø  Kurtuluş Savaşını anlatan bir metin, felsefe biliminden yararlanır. (    )
Ø  Dilin günlük kullanımıyla bilim, felsefe ve edebiyat eserlerindeki kullanımı arasında fark vardır. (    )  
Ø  Gazel en az 5 en fazla 15 beyitten oluşur. (    )
Ø  Koşuk, anonim halk edebiyatı nazım şekillerindendir. (    )

8. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlarla ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır. (5P)
A)    Öğretmez; sezdirir, çağrıştırır.
B)    Taklit etmez, yaratıcılığa önem verir.
C)    Bilimlerden yararlanır.
D)    Anlam ve biçim güzelliğine önem verir.
E)    Görevi, gerçekleri olduğu gibi aktarmaktır.

9.         Aldım aşkın tüfeğin
Vurdum birkaç karaca
Dünyada bir yar sevdim
Kaşı gözü karaca
Yukarıdaki dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizelerinde görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A) Tevriye    
B) Cinas       
C) Kinaye
D) Teşbih     
E) Teşhis

10.       Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murad almasın
Seni kim uçurdu gölümden sunam
Yukarıdaki dizelerde kendisine benzetilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A) Sen    B) Baki    C) Gönül    D) Seher yeli    E) Suna

Başarılar…
…………………………………………..
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

CEVAPLAR:

1. Kaside nazım şeklinin özelliklerinden üçünü yazınız. (15P)

- Bir devlet büyüğünü övmek amacıyla yazılan şiirlerdir.
- Nazım birimi beyittir.
- Ölçü hece ölçüsüdür.


2. Verilen kavramları kısaca açıklayınız. (15P)

Ø  Didaktik Şiir: Öğretici şiirlerdir.Ø  Lirik Şiir: Aşk, sevgi gibi konuları işleyen duygusal şiirlerdir.Ø  Pastoral Şiir: Doğa ve kır konularını işleyen şiirlerdir.3. Halk edebiyatının bölümlerinden biri olan “Âşık Edebiyatı”nın nazım şekillerinden ikisini yazınız. (10P)
Koşma, Semai, Varsağı, Destan

4.         Köroğlu’yum medhim merde yeğine
Koç yiğit değişmez cengi düğüne
Sere serpe gider düşman önüne
Ölümü karşılar meydan içinde

Söylersin de söz içinde şaşmazsın
Helâli haramı yersin seçmezsin
Nasibin kesilir de sular içmezsin
Akar çaylar senin olsa ne fayda

Verilen şiirlerin türünü belirleyiniz. (10P)

1.Şiirin Türü: Epik Şiir

2.Şiirin Türü: Satirik Şiir

5.         Senin yazın kışa benzer
Bir sevdalı başa benzer
Çok içmiş sarhoşa benzer
Duman eksilmeyen dağlar

Verilen şiirin ahenk öğelerini bulunuz. (15P)

Redifi: -a benzer

Kafiyesi: -ş yarım uyak

Ölçüsü: 8’li hece ölçüsü

Kafiye şeması: a a a b

Nazım birimi: Dörtlük

6. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. (10P)
Ø  İnsan dışındaki varlıklara insani özellikleri verme sanatına intak denir.
Ø  Gazelin son beyitine makta denir.
Ø  Satirik şiirlere Divan edebiyatında hicviye Halk edebiyatında taşlama adı verilir.
Ø  Toplumu derinden etkileyen olaylar sonunda halk arasında kendiliğinden oluşan uzun nazım türüne destan denir.

7. Aşağıda verilen ifadeleri doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz. (10P)
Ø  Güzel sanatların en önemli amacı estetik zevk uyandırmaktır. (D)
Ø  Kurtuluş Savaşını anlatan bir metin, felsefe biliminden yararlanır. (Y)
Ø  Dilin günlük kullanımıyla bilim, felsefe ve edebiyat eserlerindeki kullanımı arasında fark vardır. (D)  
Ø  Gazel en az 5 en fazla 15 beyitten oluşur. (D)
Ø  Koşuk, anonim halk edebiyatı nazım şekillerindendir. (Y)

8. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanatlarla ilgili bilgi yanlışlığı yapılmıştır. (5P)
A)    Öğretmez; sezdirir, çağrıştırır.
B)    Taklit etmez, yaratıcılığa önem verir.
C)    Bilimlerden yararlanır.
D)    Anlam ve biçim güzelliğine önem verir.
E)    Görevi, gerçekleri olduğu gibi aktarmaktır.

9.         Aldım aşkın tüfeğin
Vurdum birkaç karaca
Dünyada bir yar sevdim
Kaşı gözü karaca
Yukarıdaki dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizelerinde görülen sanat aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A) Tevriye    
B) Cinas       
C) Kinaye
D) Teşbih     
E) Teşhis

10.       Sen seher yelisin gider gelmezsin
Gelirsen de bana baki kalmazsın
Seni uçuranlar murad almasın
Seni kim uçurdu gölümden sunam
Yukarıdaki dizelerde kendisine benzetilen varlık aşağıdakilerden hangisidir? (5P)
A) Sen    B) Baki    C) Gönül    D) Seher yeli    E) Suna

Başarılar…
…………………………………………..
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.