29 Haziran 2012 Cuma

PSİKOLOJİ - RUH SAĞLIĞI KONU TESTİ

RUH SAĞLIĞI  KONU TESTİ 1
1-    İsteklerimizi yerine getirmemizi güçleştiren, amaca ulaşmayı zorlaştıran tüm etkenlere engel, bireyin düştüğü bu duruma da engelleme denir. Engellemenin nedenleri; fiziksel çevre, toplumsal çevre ve kişisel olarak sınıflandırılabilir.
Aşağıdakilerden hangisi fiziksel çevre engelidir?
A) Konut ve ulaşım sorunu

B) Deprem sonrası yaşam
C) İnsanın yürüme güçlüğü çekmesi
D) Yoksulluk
E) Karamsar insanın çabuk kaygılanması
2-Bebeğine ulaşamayan çocuğun etrafa tekme atması, tatlı yiyemeyen Mehmet beyin sinirli olması, istediği kızla evlenemeyen Ali Beyin içine kapanık hale gelmesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

A) Alışkanlık

B) İçdürtü
C) Çatışma-engelleme
D) Öğrenme
E) Refleks3-Bireyin istenen ya da istenmeyen birbirine karşıt ya da denk güdüler arasından birini seçmek zorunda kalmasına çatışma denir.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma için söylenemez?

A) İnsanı çatışmaya iten olaylar geneldir.

B) Çatışma bireyleri aynı ölçüde gerilime sürüklemez.
C) Çatışma durumları kişiden kişiye değişir.
D) Çatışmada farklı yöndeki güdülerin kuvveti aynı olduğu zaman kişi karar vermekte zorlanır.
E) İnsan çok istediği iki amaç ya da hedeften birinden genellikle vazgeçmek durumundadır.4-Yaklaşma-yaklaşma tipi çatışmada insanın ulaşmak istediği iki ya da daha çok amaç vardır. Ancak bunlardan bir tanesi seçilmek zorundadır.
Aşağıdakilerden hangisinde yukarıdaki çatışma türü yaşanır?
A) Metin hastadır. O arkadaşları ile birlikte denize girmek ister. Fakat, denize girerse de hastalığı artacaktır.
B) Ahmet Beyin uzak bir şehirde toplantısı var. Otobüsle giderse yetişemeyecek, uçağa binmekten de korkmaktadır.
C) Kadının eşine “Artık ya annen ya ben!” diyerek kocasını bir seçime zorlaması.
D) Yeni bulduğumuz işin rahat ama parasının az olması.

E) Tembel öğrencinin hem ders çalışmak hem de sınıfta kalmak istememesi.

5- Bireyin aynı anda hem istediği hem de kaçındığı bir durumla karşılaştığında yaşadığı çatışma türüne, yaklaşma-kaçınma tipi çatışma denir.
Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi bu çatışmaya örnektir?
A) “Yırtık büyük, yama küçük”.
B) “Doluya koyuyoruz olmuyor, boşa koyuyoruz dolmuyor”.
C) “Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık”.
D) “Denize düşen insan, yılana sarılır”.
E) “Gülü seven dikenine katlanır”.7-Bir sınav döneminde, sınava hazırlanan öğrenci, yoğun bir çatışma temposunun baskısı altında kalır. Aynı zamanda başarısız olma kaygısı da vardır. Bu koşullara bir de çok sevdiği arkadaşıyla yaptığı tartışma eklenirse bunalır.
Aşağıdakilerden hangisi öğrencinin yaşadığı bu durumu en iyi ifade eder?

A) Engelleme           B) Çatışma           C) Stres


D) Kaygı             E) Baskı8-Gece evine giden bir insanın karşısına yankesici çıktığında kişi bir tehdit ile karşı karşıya kalır. Bu durumda stres tepkisi gösterir. Bu tepkinin altında yatan neden bireyin varlığını sürdürmesidir. Bu durum bireyde zihinsel, duygusal, fizyolojik ve davranışsal değişikliği başlatır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durum karşısında yaşanan zihinsel değişikliğe örnektir?
A) Yaşadığı korku
B) Savaşmaya ya da kaçmaya hazır hale getirme
C) Durumu tehdit olarak yorumlama
D) Sakin sakin yürürken koşarak kaçma
E) Mücadele etme9-  Strese yol açan etkenler bireylere ve uyaranların özelliğine bağlı olsa da, çevresel ve içsel (psikolojik) etkenler olarak iki şekilde gruplandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi çevresel etkenlerden biridir?
A) Aile bireyleri arasında uzun süreli gerginlik
B) Her yaş döneminin kendine has sorunları
C) Kişilik yapısı
D) Yalnızlık
E) Kanser, AIDS, Verem gibi hastalıklar ya da bunlara yakalanma korkusu10-Stres’i olumlu (iyi) stres ve kötü (olumsuz) stres diye ikiye ayırabiliriz. Bireyin verimliliğini arttıran, mutlu olmasını sağlayan iyi stres, yaşamı zorlaştıran, sağlığı bozan, organizmayı uzun süre gerilimde tutan strese de kötü stres denir.
Aşağıdakilerden hangisi kötü strese örnektir?
A) Sınav stresi
B) İşini kaybetme
C) Annenin bebek beklemesi
D) Piyangodan para çıkması
E) Evlenme11-Güneşli bir havada yeni aldığı bir kürkü giyip göstermekten kendini alamayan hanımın, güneşli havada neden kürk giydiği sorulduğunda, ‘boynundaki romatizmaya iyi geldiğini ‘ söylemesi aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A) Bastırma
B) Mantığa bürünme
C) Yansıtma
D) Yüceltme
E) Yön değiştirme12-Adler’e göre insanın tek ve temel güdüsü, iktidar ve üstünlük elde etme güdüsüdür. Bu güdü doyurulmayınca aşağılık duygusu gelişir. Kişi bu rahatsız edici duygudan kurtulmak için, iktidar ve üstünlük elde etmesine en elverişli olan bir alan seçer. Bu alanda başarılı olarak diğer alandaki eksikliğini örtbas eder. İşte bu tutuma ödünleme mekanizması denir.
Aşağıdakilerden hangisi ödünleme mekanizmasına bir örnektir?
A) Babasına kızan çocuğun köpeğini tekmelemesi.
B) Öfke ve nefret duygusunu denetleyemeyen kişinin aşırı kibar olması
C) Topal Timur’un ünlü bir komutan olması
D) Gencin örnek aldığı kişinin çeşitli özelliklerini taklit etmesi
E) Çocukları olmayan çiftlerin hayvanlara karşı aşırı sevgisi

13-Tilkinin bir gün canı üzüm yemek istemiş ve güle oynaya bağa varmış. Bağa varınca ne görse beğenirsiniz? Bağcı o gün bağda bulunmaktaymış. Onun için, üzümlere uzaktan bakmakla yetinmiş. Sonunda üzgün bir şekilde bağdan dönerken ona rastlayan biri hayrola tilki kardeş neden bu kadar üzgünsün diye sorunca; Tilki, ‘bağa üzüm yemek için gittim. Fakat, üzümler ekşi imiş onun için yiyemediğime üzüldüm’ demiş.
Yukarıdaki davranış aşağıdaki hangi savunma makanizmasının özel bir şeklidir?
A) Yön değiştirme
B) Yüceltme
C) Ödünleme
D) Kaçma
E) Neden uydurma14-Ev ve okul eşyasını kırıp dökenler sürekli kendinden küçüklere ve hayvanlara eziyet edenler, saldırgan ve kundakçılık yapan çeşitli uyumsuz tiplerin kullandığı savunma mekanizması esas itibariyle aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bahane bulma
B) Ödünleme
C) Yüceltme
D) Yön değiştirme
E) bastırma15-İçinde bulunduğu gerçek şartların yetersizlik ve rahatsız ediciliğine rağmen vaktinin çoğunu fantazi etkinliklerine veren kendini başarılı, imrenilen, varlıklı bir kişi gibi hayal eden ve öyle göstermeye de çabalayan kişi hangi savunma mekanizmasını kullanmaktadır?
A) Yüceltme
B) Ödünleme
C) Yansıtma
D) Kaçma
E) Neden uydurma16-- Bir şeyi çok isteyip elde edemediğimizde ve beklentilerimiz gerçekleşmediğinde şiddetli bir gerilime düşeriz. Psikolojide bu duruma ne ad verilir?
A) Nevrasteni
B) Psikasteni
C) Hayal kırıklığı
D) Çatışma
E) Anormallik17- Yanmaktan kurtulmak isteyen bir kişi, ya alevlerin sardığı bir kapıdan, ya da yüksek bir pencereden atlamak zorundadır. Bu insan ne tür bir çatışma içindedir?

A) Yaklaşma – yaklaşma

B) Yaklaşma – uzaklaşma
C) Bozulma – çekinme
D) Uzaklaşma – uzaklaşma
E) Yaklaşma – çatışma18- Dondurma yemeyi çok isteyen fakat hastalanmaktan korkan bir kişinin içinde bulunduğu çatışma durumu nasıl ifade edilir?
A) Yaklaşma – Uzaklaşma
B) Uzaklaşma – Uzaklaşma
C) Yaklaşma – Yaklaşma
D) Hayal kırıklığı
E) Yön değiştirme19- Utanılacak bir davranış ve suç olduğunu bildiği halde, sınavda kopya çekerken yakalanan bir öğrencinin “başkaları da kopya çekiyor” demesi hangi savunma mekanizmasına örnektir?
A) Özdeşim kurma
B) Yansıtma
C) Bahane bulma
D) Yüceltme
E) Kaçma20- Daha önce arkadaşını tren kazasında kaybeden bir gencin, tren garına yolcusunu beklemek için gitmeyi unutması aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle ilgilidir?
A) Yansıtma
B) Yön değiştirme
C) Telafi
D) Yüceltme
E) Bastırma21- Nişanlı olduğu genç tarafından terk edilen birisinin “Bana uygun değildi, huysuzun biriydi” demesi hangi savunma mekanizmasını örneklendirir?
A) Bahane bulma (Mantığa bürünme)
B) Bastırma
C) Yansıtma
D) Ödünleme (telafi)
E) Yön değiştirme22- Bir üvey anne, çevredeki insanların kendini kınama kaygısından kurtulmak için üvey çocuklarına aşırı ilgi gösterisinde bulunmuştur.
Bu üvey annenin davranışı aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A) Yön değiştirme
B) Karşıt tepki geliştirme
C) Kaçma
D) Bastırma
E) Yansıtma23- Müşterisiyle tartışan bir şoförün, yardımcısını azarlaması aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?
A) Yüceltme
B) Ödünleme
C) Yön değiştirme
D) Bastırma
E) Yansıtma24- Aşağıdakilerden hangisi kaygı kaynaklı nevrotik bozukluklardan bir değildir?
A) Nevrasteni
B) Psikansteni
C) Fobi
D) Şizofreni
E) Bunaltı25- Kişinin saçma olduğunu bildiği halde aklından atamadığı yersiz ve gereksiz düşüncelere ne ad verilir?
A) Bellek yitimi
B) Saplantı (obsession)
C) Bunaltı (anguas)
D) Keloptomeni
E) Paranoya26- Sarsıntılı ve hareketli bir nevrozdur. Hasta çevresinin ilgisini çekmek için abartılı davranışlarda bulunur. Nöbet şeklinde bayılmalar görülür, ancak kişi bayılacağı zaman kendini yumuşak bir yere atar.
Bu nevroz türüne ne ad verilir?
A) Mani – Depresif
B) Nevrasteni
C) Psikasteni
D) Histeri
E) Mani27- Aşağıdakilerden hangisi Psikotik bozukluklardan biri değildir?
A) Şizofreni
B) Paranoya
C) Mani – Depresif
D) Yaşlılık psikozu
E) Nevrasteni


CEVAPLAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.