29 Haziran 2012 Cuma

PSİKOLOJİ DERSİ - RUH SAĞLIĞI KONU TESTİ

RUH SAĞLIĞI KONU TESTİ 2

1- En önemli belirtisi aşırı kuşku ve gururdur. Hasta takip edildiğine, zehirlenmek istendiğine inanır. Kendini bir padişah, bir kral gibi görür.
Bu Psikotik bozukluğa ne ad verilir?
A) Paranoya
B) Şizofreni
C) Mani - Depresif
D) Histeri
E) Fobi
2- Hastalık daha çok 20 – 30 yaşlarında görülür. Hasta genellikle içine kapalıdır. Çoğu kere bir köşeye çekilir, ağzından tek kelime çıkmaz. Hezeyanları ve halüsinasyonları vardır. Bunlar arasında kendi organlarını kesenlere ve intihar edenlere rastlanır.
Bu Psikotik bozukluğa ne ad verilir?
A) Mani – Depresif
B) Paranoya
C) Şizofreni
D) Nevrasteni
E) Bunaltı3- Şizofreniden sonra en sık rastlanan hastalıktır. Hasta bazen hareketli, neşeli konuşkandır. Sonra depresyon devresi başlar. Neşenin yerini keder hareketliliğin yerini durgunluk alır.
Bu Psikotik bozukluğa ne ad verilir?
A) Paranoya
B) Şizofreni
C) Mani
D) Fobi
E) Mani – Depresif4- Bir şarkıcı diğer şarkıcının adının afişlerde daha üst sıraya yazıldığını görünce, elindeki afişleri yırtmıştır.
Şarkıcının bu davranışı, aşağıdakilerden hangisinde belirtilen savunma mekanizmasına örnektir?
A)Kaygı yaratan durumu kabul edilebilir hale getirme
B)Hoş olmayan yaşantıları hatırlamaktan kaçınma
C)Karşısındakinin başarısını küçümseme
D)Bir eksikliği başka bir alanda telafi etme
E)Öfkeyi başka nesnelere yöneltme


5- Yaptığı resimlerin satılmaması üzerine,’iyi ya evdeki boş duvarlara asarım hatıra olur.’ Diyen bir ressamın aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini kullandığı söylenebilir?
A)Polyannacılık                       B)Gerileme
C)Hayal kurma                        D)Yansıtma
E)Yön değiştirme


6- -Bir kişinin tuttuğu takımın başarısını kendi başarısıymış gibi yaşaması
- Çocuğunu küçük yaşta yetimhaneye vermek zorunda kalan bir annenin sonraki yıllarda çocuk derneklerine üye olması
-Görme engelli bir kişinin yılmadan çalışarak çok iyi bir müzisyen olması
Yukarıdaki davranış örnekleri aşağıdaki savunma mekanizmalarından sırasıyla hangilerini örneklendirir?
A)Ödünleme-Yansıtma-Yüceltme
B)Özdeşleşme-Yüceltme-Ödünleme
C)Özdeşleşme-Yansıtma-Bahane bulma
D)Yüceltme-Özdeşleşme-İnkar etme
E)Özdeşleşme-Yüceltme-Yön değiştirme


7- Teyzesinin kızına aşık olan Mert, ailesinden alacağı tepkilerden çekinerek bu duygularını açıkça ifade edemez.Duygularını şiirler yazarak gösterir.Şiirleri ile de toplumun beğenisini kazanır.
Mert’in sergilediği savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Gerçeği olduğu gibi algılamaya çalışma
B)Doğrudan doyuramadığı güdülerini sosyal etkinliklere dönüştürme
C)Sorununa kabul edilebilir gerekçeler arama
D)Öfkesini başka nesnelere yöneltme
E)Hayranlık duyduğu bir başkasına benzemeye çalışma


8-   Bazı insanlar, mutsuzluk hallerini çevresindeki insanlara göstermemek için çevresindeki insanlara ve kendisine sürekli olarak mutluluk halleri sergilemekte ve mutluluğunu kanıtlama çabası içerisine girmektedir.
Parçaya göre, sözü edilen savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yüceltme                   B)Özdeşim kurma
C)Yansıtma                   D)Karşıt tepki geliştirme
E)Gerileme


9-  Eğer kişi yalnız başına ya da arkadaşları ile birlikte şarkı söylerse, bu davranış normaldir. Ancak bu kişi okulda,sokakta,dolmuşta,cenazede şarkı söylüyorsa bu anormaldir.
Bu paragrafta bir davranışın normal ya da anormal sayılması için alınan ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?
A)Davranışın süresi
B)Davranışın yapıldığı toplumun kültürü
C)Davranışın yapıldığı ortam
D)Davranışın yapıldığı tarih
E)Davranışı yapan kişi


10-  Ünlü bir artistin saç biçimi, bir tanıdığın konuşmasını, roman kahramanının tutumu ya da davranışını taklit eden ve yaşamını taklitlerle geçiren bir kimse kendine ait bir kişilik geliştiremez.
Parçada savunma mekanizmalarının hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A)Bilinçsizce kullanılma
B)Ruh sağlığını korumaya yardımcı olma
C)Sürekli kullanıldığında anormal nitelik kazanma
D)Gerçeklerin çarpıtılmasıyla ortaya çıkma
E)Başkalarını kandırma amacı taşımama


11- ‘Çok fazla itirazcı bir bayan, aslında sizinle aynı fikirde olabilir.’ Bu söz Shakespear’a aittir ve bir savunma mekanizmasının temel fikrini ifade etmektedir.
Bu parçada sözü edilen savunma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?
A)Mantığa bürüme             B)Yansıtma
C)Yön değiştirme               D)Karşıt tepki geliştirme
E)Bastırma


12- Hademelikten hiç hoşlanmayan genç bir adam, kendisini çok başarılı bir avukat olarak düşünüp içinde bulunduğu durumun kendisinde yarattığı kaygıdan kısa süre de olsa kurtulabilir.
Bu durum, kaygıyı azaltmada aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğunu göstermektedir?
A)Yüceltme                                B)Karşıt tepki
C)Yansıtma                                D)Telafi etme
E)Hayal kurma


13-  Yağmurlu bir havada şemsiyesiz dolaşıp ıslanmamak isteyen bir kişi aşağıdaki psikolojik durumlardan hangisini yaşamaktadır?
A)Algı yanılması                    B)Hayal kırıklığı
C)Kaygı                                  D)Çatışma
E)Olumsuz transfer


14- Üyelerinden biri şizofren olan bir ailenin öbür üyelerinin şizofren olma ihtimali, toplumun diğer üyelerinin şizofreni hastalığına yakalanma olasılığının üstündedir.
Bu bulgu, şizofreni hastalığına yakalanmada aşağıdakilerden hangisinin belirleyici olduğunu göstermektedir?
A)Genetik aktarımın            B)Organik rahatsızlıkların
C)Bilinçaltı faktörlerin         D)Eğitim durumunun
E)Sahip olunan kültürün


15- Çocuğu ile ilgilenmeyen bir anne, yakın çevresi tarafından bu tutumu eleştirildiğinde ‘Ne var canım çocuk dediğin düşe kalka büyür’ demiştir.
Annenin bu davranışı, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Yansıtma         B)Ödünleme        C)Bahane bulma
D)Yüceltme              E)Karşıt tepki geliştirme


16- Engellenme sonucunda beklentileri gerçekleşmemiş bir kişide aşağıdaki psikolojik durumlardan hangisinin görülmesi beklenmez?
A)Kaygı           B)Stres         C)Hayal kırıklığı
D)Aşırı uyarılma            D)Algıda değişmezlik


17- Genç bir kız kendi seçtiği alanda doktora yaparak mesleğinde hızla ilerlemek istemekte fakat aynı zamanda sevdiği gençle bir an önce evlenip anne olmak istemektedir.
Bu kişinin yaşadığı psikolojik durum aşağıdakilerden hangisidir?
A)Yaklaşma – Yaklaşma çatışması
B)Yaklaşma – Kaçınma çatışması
C)Kaçınma – kaçınma çatışması
D)Engellenme – Hayal kırıklığı
E)Bahane bulma – Kaçma


18- Uygulanmasını önerdiğim projeyi yaşama geçirdiği için öğretmene hayranlık duyuyorum. Bu eğitim anlayışınızın başka biri tarafından ortaya konulması gibi bir şey; eğitim anlayışınızı sanki ona benimsetmişsiniz gibi size geri veriyor.
Bunları söyleyen bir kişinin davranışı aşağıdakilerden hangisini örneklendirmektedir?
A)Bahane bulma                  B)Özdeşim kurma
C)Engellenme                      D)Heyecan
E)Yön değiştirme


19- Arkadaşına çok kızan bir genç, onun resmini yırtarak öfkesini yatıştırıyor.
Bu durum, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine bir örnek olabilir?
A)Kaçma                                B)Bahane bulma
C)Yansıtma                            D)Bastırma
E)Yön değiştirme


20-  Başkalarının kendine komplo kurduğunu, bu nedenle de takip edildiğini, zehirlenmek istendiğini söyler. En temel özelliği şüphe ve büyüklük hezeyanlarıdır.
Yukarıdaki akıl hastalığı psiko nevroz türlerinden hangisidir?
A)Şizofreni                            B)Paranoya
C)Mani-depresif                    D)Psikasteni
E)Nevrasteni


21- Çocukların abi ve ablalarına karşı duydukları güçlü saldırganlık duyguları toplumca beğenilmez; ama bu duyguların saygı, sevgi kılığına girmesi takdir edilir.
Yukarıdaki açıklama hangi savunma mekanizmasına uyar?
A)Bahane bulma                       B)Karşıt tepki
C)Yansıtma                               D)Hayal kurma
E)Bastırma


22- Bazı kimseler değişik zamanlarda hem coşku hem de çöküntü duyguları yaşarlar. Coşkulu dönem haftalarca hatta aylarca sürebilir.Bu devreyi normal bir süre izler.Normal davranış süresinden sonra çöküntü devresi başlar ve uzun süre devam eder.
Bu parçada aşağıdaki davranış bozukluklarından hangisine ilişkin bir açıklama vardır?
A)Histeri                             B)Mani-depresif
C)Paranoya                         D)Şizofreni
E)Fobi


23- Bireyin ödemek istemediği bir faturanın ödeme gününü unutması, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A)Sönme                              B)İleri ket vurma
C)Bastırma                           D)Gerileme
E)Ayırt etme


24- Stres yaşayan birey, bunun sonucunda bedensel ve zihinsel birtakım tepkiler vermektedir.
Aşağıdakilerden hangisi stres yaşayan bireyin gösterdiği zihinsel tepkilerden birisidir?
A)Aşırı yemek yeme
B)Uyuma güçlüğü yaşama
C)Kaslarda gerilme ve ağrı
D)Dikkati toplamada güçlük yaşama
E)Sese ve ışığa karşı duyarlı olma


25-  Bazı kişiler başkalarında gördükleri olumlu ve beğenilen özellikleri kendilerine mal ederler. Bazen de kendilerinde bulunan, hoşa gitmeyen olumsuz yönlerini başkalarına mal ederek eleştirirler.
Yukarıda sırasıyla hangi savunma mekanizmalarının özellikleri vurgulanmıştır?
A)Yansıtma – Yön değiştirme
B)Bastırma – Özdeşim kurma
C)Yön değiştirme – Bahane bulma
D)Özdeşim kurma – Yansıtma
E)Özdeşim kurma – Bahane bulma


26- ‘Eşeğini dövmeyen semerini döver2 sözünde;
I. Hoş olmayan yaşantıları bastırma
II. Kendisinde hata bulmama
III- Tepkisini başka nesnelere yöneltme
IV. Problem olan şeye mantıklı açıklamalar bulma
V. Sorun karşısında ilkel tavırlar sergileme
Şeklinde gerçekleşen savunma mekanizmalarından hangisi kullanılmaktadır?
A) I          B) II        C) III        D) IV        E) V


27- Ailesiyle trafik kazası geçiren bir çocuk, kardeşinin bağırdığını, annesinin ve babasının yüzlerinin sarardığını ve çevredeki insanların bağırarak onları hasar görmüş arabanın içinden çıkardıklarını görmüş ve bu durumdan çok korkmuştur. Ancak belli bir süre sonra bu olayı unutmuştur.
Çocuğun bu tutumu aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine bir örnektir?
A)Tepkisini başka nesnelere yöneltme
B)Var olan soruna kayıtsız kalma
C)Sorunların iyi ve güzel yanlarını görme
D)Hoş olmayan yaşantıları hatırlamaktan kaçınma
E)Soruna mantıklı bahaneler bulma


28-  Çizgi film kahramanı Dlaton kardeşlerin en sevdiği eğlencelerinden biri düşmanları olan Red Kit’in duvara asılı resmine ateş etmektir.
Bu parçadaki durum aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnektir?
A)Özdeşim kurma                B)Bahane bulma
C)Yön değiştirme                 D)Hayal kurma
E)Yansıtma


29- Hiç uygun olmayan bir ortamda beklenmedik isteklerde bulunan bir kişi, bu davranışını ‘İsteyenin bir yüzü kara, vermeyenin iki yüzü’ diyerek haklı çıkarmaya çalışır.
Bu durum, aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisini örneklendirmektedir?
A)Yansıtma                              B)Gerileme
C)Bahane bulma                      D)Polyannacılık
E)Telafi etme


30-  İki, üç yaşlarında anne ve babalarından yeteri kadar sevgi görmemiş olan bireyler, yetişkin olarak başkalarının takdir ve sevgisini elde edemedikleri zaman küçük yaşlardaki çocuksu davranış biçimlerini göstermeye başlayabilirler.
Yetişkin bireylerin çocuksu davranışlar göstermeye başlamaları aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisiyle ilgilidir?
A)Polyannacılık             B)Özdeşim kurma
C)Gerileme                    D)Mantığa bürüme
E)Yansıtma


31- Aşağıdakilerden hangisi savunma mekanizmalarından yön değiştirmeye uygun bir örnektir?
A)Bir çocuğun istediği oyuncak alınmayınca raflardaki oyuncakları devirmesi
B)Derslerinde başarısız olan bir öğrencinin okulun hentbol takımında başarılı olması
C)Meslektaşlarının başarısını kıskanan birinin herkesin kıskandığını söylemesi
D)Uçağa binmekten korkan birinin, uçağın kalkış saatini unutması
E)Sınavda başarısız olan bir öğrencinin soruların öğretilen yerlerden çıkmadığını söylemesi

CEVAPLAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.