29 Haziran 2012 Cuma

PSİKOLOJİ -ÖĞRENME KONU TESTİ

ÖĞRENME KONU TESTİ 1
1-   Aşağıdakilerden hangisi, öğrenme ürünü bir davranış olarak gösterilemez?
A) Ali’nin 10 parmak daktilo kullanabilmesi
B) Bir köpeğin sahibinin terliklerini getirebilmesi
C) 3 aylık bir çocuğun emekleyebilmesi
D) Semih’in 10’dan geriye doğru 2’şerli olarak sayabilmesi
E) Hasan’ın kumandayı, düğmelerine bakmadan kullanabilmesi

2--   “Köpek” sözcüğünün bir çobanda, bir avcıda,bir poliste veya bekçide canlandırdığı imajın birbirinden farklı olması beklenir.Burada algıyı etkileyen hangi faktöre yer verilmiştir?
A-)Ortam           B-)Meslek         C-)Yetenekler

D-)Zeka          E-)Dikkat

3- Aşağıdakilerden hangisi öğrenmenin kazandırdığı davranış değişikliklerinden değildir?
A)Öğrenme yeni bilgi ve davranışlar kazanmaktır.
B) Öğrenme,davranışlara yeni biçimler verebilmektir.
C)Öğrenme, davranışlarda meydana gelen kalıcı  değişikliklerdir.
D)Öğrenme,uyarıcıya verilen ani ve istemsiz tepkidir.
E)Öğrenme,yeni beceriler edinmektir.


4- Aşağıdaki davranışların hangisinde öğrenmenin etkisi   yoktur?
A) Zararı yüzünden sigarayı bırakmak
B)Yemekte bıçağı sağ,çatalı sol elde kullanmak.
C)Kapıyı vurmadan içeri girmemek
D)Aşırı ışıkta gözleri kısmak
E) Yaşça büyüklerin elini öpmek

5- ‘Çocuğa soyut kavramları kazandırmak için 11-12 yaşlarına gelmesini beklemek gerekir.’
Burada, öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A)Öğrenilecek materyale duyulan ilgi
B)Öğrenilecek materyalin ihtiyacı karşılayıcılığı
C)Öğrenilecek materyalin anlamlılığı
D)Öğrenmede güdülenme
E)Öğrenmede olgunlaşma


6-   İlköğrenime başlama yaşı bugün bile tartışma konusudur.
Bu tartışmalar öğrenmeye etki eden faktörlerden hangisinin önemini öncelikle vurgulamaktadır?
A)Olgunlaşma            B)Dikkat             C)Hatırlama
C)Motivasyon          D)Yetenek


7- ‘Kırkından sonra saz çalınmaz’ atasözüne karşı çıkan bir eğitimci aşağıdaki yargılardan hangisine göre hareket etmiştir?
A)Öğrenmenin temelinde olgunlaşma vardır.
B)Öğrenme farklı gelişim aşamalarında farklı hızlarda gerçekleşir.
C)Öğrenme yalnızca okulla gerçekleşen bir süreç değildir.
D) Öğrenme yeni beceriler elde etme sürecidir.
E)Öğrenme yaşam boyu süren bir süreçtir.

8- Öğrenme,yaşam deneyimleri ve eğitim yoluyla davranışlarda oluşan değişikliklerdir.Ancak her davranış değişikliği öğrenme ile kazanılmaz.
Aşağıdakilerden hangisi öğrenme sonucu oluşan davranış değişikliklerindendir?
A)Çocuğun ağlaması
B) Atın engel atlaması
C) Civcivin yürümeye başlaması
D)Köpeğin kemik görünce salya salgılaması
E)Ördeğin yüzmesi


9-  Daha önce trafik kazası geçiren bir kişinin ani bir fren   sesi duyunca çok heyecanlanması aşağıdaki kavramlardan  hangisine örnektir?
A) Pozitif transfer
B) Geriye Ket Vurma
C) Deneme-Yanılma
D) Şartlı Refleks
E) Operant Şartlanma


10- Yanan bir çemberin içinden atlayan bir arslana ödül olarak et parçası verilmesi aşağıdaki öğrenme kavramlarından hangisine karşılık gelir?
A)    Şartlı tepki
B)    Şartlı refleks
C)    Operant koşullanma
D)    Deneme-Yanılma yoluyla öğrenme
E)     Kavrayış yoluyla öğrenme


11- Kediye top oynaması öğretiliyor.Topu istenen yere her atışında da ödüllendiriliyor.Böylece kedi ne zaman top görse ,ödül beklentisiyle topu alıştırıldığından benzer bir yere atmaya çaba harcıyor.
Aşağıdakilerden hangisi kedide gerçekleştirilen bu öğrenme yolunu ifade eder?
A)Şartlı refleks
B) Vasıtalı şartlanma
C) Deneme-Yanılma
D) Farkına varmadan öğrenme
E) Modeli gözleme


12- Programlı öğrenme yanlıları bu yöntemle, öğrencilerin daha çabuk öğrendiğini, daha az sıkıntı çektiğini, daha sağlam ve daha tam bilgiler edindiğini savunurken, programın karşısında olanlar eksikliklerini dile getirirler.
Aşağıdakilerden hangisi bu eksikliklerden biridir?
A) Öğrenci doğru cevabı öğrenmeden dersi izleyemez.
B) Öğrenci belli bir zamanda az veya çok öğrenmede serbest bırakılmıştır.
C) Programlı öğrenmede geleneksel müfredat düzenlemesinin aksine programı uzmanlar değil, bir bakıma öğrenciler belirlemektedir.
D) Konu, küçük ünitelere bölünmüştür, öğrenci bu üniteleri kolaylıkla cevaplandıracak durumdadır.
E) Daha somut bilgilere dayandığı için bazı soyut açıklamalar yapılamamaktadır.13-  Bir anne ya da baba, çocuğuna sürekli “zenciler kötüdür” derse; çocuk zencilerle herhangi bir ilişkiye girmeden zencileri kötü bulmaya başlar. Diğer taraftan, televizyonda gösterilen filimlerde yılanla karşılaşan yetişkinlerin dehşetle geri çekildiklerini gören çocuk da yılandan korkmaya başlayabilir.
Yukarıdaki örneklerde genelde verilmek istenen nedir?
A) Klasik koşullanma nötr uyarıcı ile koşulsuz uyarıcı eşleştiği zaman gerçekleşir.
B) Kişi öyle yaşantılar geçirebilir ki, karşılaşacağı herhangi bir nötr uyarıcı korku koşullamasını açığa çıkarır.
C) Koşullu tepkilerin kazanılmasında insanın mutlaka bir koşullanma yaşantısından geçmesi gerekmiyebilir.
D) Koşullu davranımlar gözleyerek kazanılırlar.
E) Anne ve babalar çocuklarının korkmaması için iyi örnek olmalılar.14-    Gittiği bir koyda çok balık tutan bir balıkçı sık sık o koya gider. Ama, sonradan tekrar gittiği halde bir şey elde edemezse, artık o koya gitmekten vazgeçer. Balıkçının bir süre sonra bir zamanlar çok balık tuttuğu koya dönmesi aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?

A) Koşullanmanın sönmesi

B) Koşullanmada ayırd etme
C) Transfer
D) Koşullanmanın genellenmesi
E) Kendiliğinden geri gelme


15- -“Bir çocuk pembe takımlı bir sofrada zevkli yemekler yemişse pembe renkli şeylere hoş duygular besleyecektir”
Bu durum öğrenme ile ilgili aşağıdaki hangi kavramla açıklanır?
A) Genelleme
B) Kendiliğinden geri gelme
C) Sönme
D) Ayırt etme
E) Klasik koşullama


15-    Bir buçuk yaşında ailesi ile Almanya’ya göç eden bir Türk çocuk, Almanya’da doğup Türkçe bilmeyen arkadaşlarıyla Türkiye’ye geldiğinde, arkadaşlarına göre Türkçeyi daha çabuk öğrenmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir?
A) İleriye doğru ket vurma
B) Öğrenmede ayırt etme
C) Öğrenmede genelleme
D) Öğrenmede transfer
E) Öğrenmede pekiştirme16- Aşağıdakilerden hangisi klasik koşullanma için söylenemez?
A) Klasik koşullanmada davranım tıpkı uyarıcı gibi belirlidir.
B) Klasik koşullanmada uyarıcı belirli bir olaydır, kısa süreli sunulur.
C) Klasik koşullanmada davranım genellikle tepkisel olarak yapılan ve doğuştan gelme bir davranımdır.
D) Klasik koşullanmada pekiştirme davranıma bağlıdır.
E) Klasik koşullanmada pekiştirme daima yapılır.17-    Günlük hayatta çatal kaşıkla yemek yeme, konuşma, yazı yazma, araba kullanma, bir müzik aleti çalma gibi beceriler kazanırız. Bütün bu becerilerde, bireyin davranımları hızlı ve doğru olarak yapabilmesi için alıştırma gereklidir.
Bu becerilerin hızlı ve doğru yapılmasını sağlayan öğrenme türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edimsel koşullama
B) Motor öğrenme
C) Bilişsel öğrenme
D) Klasik koşullama
E) Sözel öğrenme18-    Bir öğrenci sınıfta öğretmenin anlattıklarını dinlerken, aynı zamanda dersten sonra gitmeyi tasarladığı filmi de düşünürse, büyük bir olasılıkla iyi bir öğrenme gerçekleştiremeyecektir.
Yukarıdaki anlatılana göre aşağıdaki hangi neden öğrencinin dersi öğrenememesinin gerçek nedenidir?
A) Anlatılan konu çok karmaşık haldedir.
B) Öğrenci derse hazırlıksız gelmiştir.
C) Dersin işlenişinde kullanılan yöntem yanlıştır.
D) Öğrenci dersi izleyecek düzeyde bilgiye sahip değildir.
E) Kişi tamamen uyanık değil ve bütün enerjisini yaptığı iş üzerinde yoğunlaştırmamıştır.


19- Tenis oynamayı bilen bir kimse, masa tenisi ve badmington oynamayı çabuk öğrenir.
Aşağıdakilerden hangisi bu çabuk öğrenmenin nedenidir?
A) Pozitif transfer
B) Negatif transfer
C) İleriye ketvurma
D) Geri ketvurma
E) Heyecan


20-       Fizik kuralları gereği; kızak kullanmada sağ ayağı ileri uzatmak kızağı sola döndürürken planör kullanmada sağa döndürür. Bu nedenle, kızak kullanmasını bilen bir kişi planör kullanmasını öğrenirken zorlanmaktadır ve geç öğrenmektedir.
Aşağıdakilerden hangisi bunun nedenidir?
A) Pozitif transfer
B) İleriye ketvurma
C) Geri ketvurma
D) Negatif transfer
E) Heyecan


21-  İnsan daha önceden karşılaşmadığı yeni ve karmaşık durumlarda dikkate değer ilişkileri çoğu zaman , içsel olarak bir anda öğrenebilmektedir. Örneğin; bir geometri probleminin çözümünde bütün şekil incelendikten sonra aniden parçalar arasında yeni bir ilişki sezilerek çözüm bulunur.
Buna göre ,öğrenmede hangi yolun önemi belirtilmektedir?
A)Deneme-yanılma                    B)Koşullanma
C)Genelleme                               D)Kavrayış
E)Örnek alma

22-  Öğrenme, bilgi ve tecrübe yoluyla davranışlarda oluşan kalıcı değişikliklerdir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrenme değildir?
A)Sıcak bir odada bulunan kişinin terlemesi
B)Köpeğin, sahibini görünce yanına gelmesi
C)Bir av köpeğinin avda vurulan kuşu getirmesi
D)Bir kişinin suda boğulma tehlikesi geçiren arkadaşına suni solunum yapması
E)Bir ilkokul öğrencisinin çarpım tablosunu ezberlemesi


23- Halk Eğitim Merkezi’nin açtığı kurslara katılan hanımlardan, daha önce etamin işlemiş olanların, böyle bir faaliyette bulunmayanlara göre iğne oyası ve nakışı daha çabuk öğrendikleri tespit edilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisini örneklendirir?
A)Ket vurma                 B)İç güdü
C)Transfer                     D)Şartlanma
E)Olgunlaşma


24- Aşağıdakilerden hangisi bireysel farklar sonucu ortaya çıkan bir durum değildir?
A)Zeka                 B)Refleks            C)Eğitim
D)Kişilik               E)İlgi


25-    Karnının acıkması nedeni ile ağlayan bebeğe, biberonla mama verildiğinde sustuğu görülmektedir. Bir başka zaman acıktığı için ağladığı sırada sadece biberon gösterildiğinde bebek yine susmaktadır.
Oldukça sık karşılaşılan böyle bir öğrenmede koşullu uyarıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bebeğin acıkması
B)Mama verilmesi
C)Bebeğin susması
D)Biberonun gösterilmesi
E)Bebeğin ağlaması


26-  Belli bir problem durumu karşısında başvurulan herhangi bir davranış, istenilen başarılı sonucu verirse çeşitli benzer hallerde tekrarlanır.
Psikolojide bu olaya ne ad verilir?
A)Sönme                       B)Kendiliğinden geri gelme
C)Şartlanma                  D)Genelleme
E)Ayırt etme


27-  Aşağıdakilerden hangisi öğrenmeyi kolaylaştıran faktörlerden değildir?
A)Organizmanın motive olması
B)Konunun basitten zora doğru ele alınması
C)Konunun somut olması
D)Kişinin konuyu öğrenecek olgunluğa ulaşmış olması
E)Organizmanın aşırı heyecanlı olması


28- Öğrenciler genellikle öğretmeni sevmediklerinde bu tepkilerini bir süre sonra o öğretmenin dersine karşı da göstermeye başlar ve ‘Öğretmeni sevilmeyen dersin kendisi de sevilmez’ görüşünü haklı çıkarırlar.
Sözü edilen durum hangi öğrenme yoluyla gerçekleşir?
A)Operant şartlanma             B)Klasik koşullanma
C)Deneme-Yanılma                D)Model alma
E)Motor öğrenme

CEVAPLAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.