29 Haziran 2012 Cuma

PSİKOLOJİ DERSİ - ZEKA VE KİŞİLİK KONU TESTİ

ZEKA VE KİŞİLİK KONU TESTİ  1

1- Kişilik, bir kimseyi başkalarından ayıran ve onu kendisi yapan sürekli özelliklerinin bir bütünüdür.
Aşağıdaki atasözlerin den hangisi kişilikle ilgili değildir?
A) Ot kökünde biter.
B) Can çıkmadan huy çıkmaz.
C) Yedisinde ne ise yetmişinde de odur.
D) Üzüm üzüme baka baka kararır.
E) Elma ağacının altına ayva düşmez.
2- Bireyin doğuştan getirdiği, değişmeyen psikolojik tutumlarına “Mizaç” denir.
Aşağıdakilerden hangisi mizaçla ilgili bir örnek değildir?
A) Neşeli olma                 B) Çabuk sinirlenme
C) Doğruluk                     D) İçe dönük
E) Dışla dönük olma3- Zeka, çeşitli yeteneklerin oluştuğu problem çözmeyi sağlayan bir düzeydir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi zeka için söylendiğinde doğru olmaz?
A)Kalıtımın, zeka üzerinde fazla bir etkisi yoktur
B)Zeka gelişiminin hızı, yaşa göre değişir
C)Çevre koşulları zeka üzerinde etkilidir
D)Zekanın belirlenmesinde çok yönlü araştırmaya ihtiyaç vardır
E)Zeka, çevreye ve yeni durumlara uymayı sağlar


4-   Shakespeare, bir eserinde Jül Sezar’a şöyle dedirtmiştir: ‘Etrafımda şişman insanlar olsun; derli toplu insanlar, aynı geceleri uyku gibi. Şu Cassius’un zayıf ve aç bir bakışı var; çok fazla düşünüyor; böyle insanlar tehlikelidir. Biraz daha şişman olsaydı.’
Jül Sezar bu sözlerinde aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurmaktadır?
A)Zeka düzeyi ile öğrenme başarısı
B)Vücut yapısı ile kişilik özelliği
C)Gelişim düzeyi ile kimlik oluşumu
D)Uyarılma düzeyi ile bilgi birikimi
E)Güdülenme ile duygusal gelişim


5-  Aşağıdakilerden hangisi zekanın tanımı ile ilgili özelliklerden değildir?
A)Problem çözme yetisidir
B)Organizmada davranış değişikliği oluşturmadır
C)Testlerin ölçtüğü gerçekliktir
D)Değişken koşullara uyabilme gücüdür
E)Nedensellik ilişkisi kurabilme gücüdür


6-  Aşağıdakilerden hangisinin zeka için bir ölçüt olduğu söylenemez?
A)Bir matematik problemini çözmek
B)Okuduğu romandaki olayları anlamak
C)Yaşadığı sosyal çevreye uyum sağlamak
D)Aşırı sıcakta terlemek
E)İnsanlarla olumlu ilişki geliştirmek


7-  Bazı kişilerin çabuk öfkelenen, sinirli veya heyecanlı olmaları; bazı kişilerin de sakin, soğukkanlı ya da sabırlı olmaları psikolojide ‘mizaç’ olarak adlandırılır.
Buna göre ‘mizaç’ kavramı aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir?
A)Kişilik özelliklerinin tümüdür
B)Sonradan kazanılan ahlaki davranış özellikleridir
C)Kişilerin olaylar ya da başka kişiler hakkındaki yargılarıdır
D)Kişilerin çeşitli tutumlarıdır
E)Kişilerin doğuştan getirdiği ve değişmeyen psikolojik özellikleridir.

CEVAPLAR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.