29 Haziran 2012 Cuma

ORGANİZMA VE ÇEVRESİ KONU TESTİ 1

ORGANİZMA VE ÇEVRE KONU TESTİ  1
1-   Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği etkileyen dış faktörlerden biri olamaz?
A)Hareket               B)Tekrar             C)Zıtlık
D)İhtiyaç E)Değişiklik


2-  - Susayan birinin su içmesi
-Acıkan birinin yemek yemesi
-Uykusu gelen birinin uyuması
Yukarıdaki davranışlar, güdülenmiş davranışın hangi özelliğine örnektir?
A)Öğrenilmiş olması        B)Davranışa yön vermesi
C)Yorucu olması              D)Dolaylı olması
E)Karmaşık olması

3-   - Susamış bir köpeğin önüne bir kemik parçası ile bir tas suyu yan yana koyduğumuzda köpeğin önce suyu içmesi
- Dört metre uzakta, duvarda asılı olan levhanın bir biyoloji levhası olduğunun anlaşılması
- Alaca karanlıkta bir su borusunun yılan sanılması
Yukarıdaki örnekler aşağıdaki psikolojik kavramlardan hangileriyle ilgilidir?
A)Güdülenme – Algı – Fiziksel illüzyon
B)Algı – Psikolojik illüzyon – Halüsinasyon
C)Güdülenme – Algı – Psikolojik illüzyon
D)Halüsinasyon – Güdülenme – Fiziksel illüzyon
E)Fiziksel illüzyon – Algı – Psikolojik illüzyon
4- Aşağıdakilerden hangisi algıda seçiciliği etkileyen etmenler arasında yer almaz?
A)Uyarıcının şiddeti ve büyüklüğü
B)Uyarıcıdaki zıtlık
C)Uyarıcının tekrarlanması
D)Uyarıcının anlamlı olması
E)Uyarıcıdaki hareketlilik
5- Ders anlatan bir öğretmen öğrencilerin dikkatini çekmek için tebeşiri tahtaya birkaç kez vurur, not tuttururken de bir cümleyi birkaç kez söyler.
Bu durum, aşağıdakilerden hangisinin algılamayı kolaylaştırdığının bir kanıtıdır?
A)Tekrarlanan uyarıcıların
B)Ani değişikliklerin
C)Karşıt kavramların
D)Hareketli uyarıcıların
E)Şiddetli uyarıcıların
6- Çevrede ısı, hava basıncı, rutubet vb. durumlar sürekli olarak değişir. Bu değişen çevre koşulları içinde, canlı varlıklar kendi iç koşullarını kontrol altında bulundurmak, fizyolojik dengelerini korumak zorundadır.
Bu durumu aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?
A)Duyusal uyum                       B)Duyarsızlaşma
C)Yetersiz uyarılma                  D)Homeostasis
E)Aşırı uyarılma
7- ‘Bir kilo pamuk mu daha ağırdır yoksa bir kilo demir mi? ‘ sorusuna çocukların büyük çoğunluğu; ‘Bir kilo demir daha ağırdır’ cevabını vermiştir.
Bu gözlem aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtı olabilir?
A)Nesneler gerçek ağırlıklarına göre algılanır
B)Nesnelerin algılanması niteliğine göre değişir
C)Nesnelerin algılanışında nitelikleri etkili değildir
D)Nesnelerin ağırlıklarını algılamak zordur
E)Nesnelerin aynı ağırlıkta olması algılanmalarını güçleştirir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.