27 Temmuz 2015 Pazartesi

LİDER 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS KİTABI CEVAPLARI SAYFA 63

1. Servet–i Fünûn Dönemi'nin oluşumu hakkında bilgi verir misiniz?

CEVAP: 17 Mart 1891’de İstanbul’da Ahmet İhsan Tokgöz tarafından çıkarılmasına başlanan Servet-i Fünun dergisi adından da anlaşılacağı üzere daha çok bilim teknik alanında yazılara yer veren bir dergiydi. Dergi, Tevfik Fikret’in yazı işleri müdürlüğüne getirilmesinden sonra, tam bir edebiyat ve sanat dergisi halini almıştır. “O zamana kadar türlü delgilerde dağınık şekilde yazan ve Avrupai bir edebiyata taraftar olan gençleri bir tek derginin etrafında toplayarak Eski Edebiyat taraftarlarına karşı tek bir cephe kurmak isteyen Reeaizâde Ekrem, Mekteb-i Mülkiye'den öğrencisi olan Ahmed İhsan’ı Servet-i Fünûn’un böyle bir yayın organı haline getirilmesi hususunda razı edince, Galatasaray'dan öğrencisi olan Tevfik Fikret'i de derginin başına getirdi" (Akyiiz. 1990: 88-89). Tevfik Fikret'in derginin 7 Şubat 1896 tarihli 256. sayısından itibaren yazı işlerini üzerine almasından “kısa bir süre sonra, Servet-i Fiinûn -memleketin sadece en büyük sanat ve edebiyat dergisi olmakla kalmayarak- Türk edebiyatının modernleşmesinde çok mühim hizmeti bulunan bir yayın organı haline de geldi. Tevfik Fikret'in peşi sıra, kısa sürelerle, Halici Ziya, Cenab, Mehnıed Rauf,  Hüseyin Cahid ve ötekiler de dergiye katılarak Servet-i Fiinûn Topluluğu'nu kurdular ve böylece, Edebiyat-ı Cedide Devri başlamış oldu (1896)" (Akyüz, 1990: 90).3. Etkinlik: Servet–i Fünûn Döneminin öne çıkan yazar ve şairlerinin adlarını aşağıdaki tabloya yazınız

CEVAP:
Şairler: Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Süleyman Nazif
Yazarlar: Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, H. Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu

2. Servet–i Fünûncular Fransız kültür ve edebiyatının hangi unsurlarından etkilenmişlerdir?

·  Edebi akımlarından (romanda realizm ve naturalizm) şiirde parnasizm ve sembolizm
·  Çağdaş Fransız edebiyatı şair ve yazarlarından etkilenmişlerdir: Charles Baudelaire,Duacasse,Rimbaud,Flaubert
·  Mensur şiirden
·  Nazım biçimlerinden (sone,triyole, terzerima )
Halit Ziya Uşaklıgil, Fransız cümle yapısından etkilenerek romanlarında bunu yansıtmıştır.

3. Servet–i Fünûncuların Arapça ve Farsça kelimeleri yoğun olarak kullanmalarının hatta dilimizde hiç kullanılmamış yeni Arapça ve Farsça tamlamalar oluşturmalarının sebebi nedir?
Servet–i Fünûncuların Arapça ve Farsça kelimeleri yoğun olarak kullanmalarının hatta dilimizde hiç kullanılmamış yeni Arapça ve Farsça tamlamalar oluşturmalarının sebebi nedir?

Servet-i Fünuncular, etkilendikleri akımlardan dolayı (sembolizm, parnasizm) şiirde müziğe, ahenge ve estetiğe önem verdikleri için dili zenginleştirmeye çalışmışlardır. Bu sebep duygu ve düşüncelerine eşlik edecek Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaları kullanmaktan çekinmemişler. Edebiyatı yenileştirmeyi amaçladıklarından, yeni kavramları ifade edebilmek için, mevcut dili genişletmeye mecbur kaldılar. Sade ve basit dili, halka mahsus kabul ettikleri için, aydın kitleye seslenmek amacına yöneliktiler. Bu durum da onların dilde sınır tanımayan açılmalarına bir neden olmuştur. Batı edebiyatını yakından izleyen Servet-i Fünuncular, Parnasyenlerin yeni kelimeler, yeni kavramlar, yeni hayaller ile yeni ahenk yaratmak düşüncesini benimsediler. Bu anlayıştan hareketle Arap ve Fars sözlüğünden yararlanmakta sakınca görmediler. Buldukları kelimeler bakımından eski olmakla beraber, getirdikleri kavramlar yenidir.

4. Metinde geçen “eski edebiyat” kavramı hangi anlamda kullanılmıştır? Bu edebiyatın taraftarları Servet–i Fünûncuları hangi açılardan eleştirmektedir?
Divan edebiyatı anlamında kullanılmıştır.Kullandıkları anlaşılmaz dilden dolayı eleştirmektedirler...


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.