4 Haziran 2013 Salı

KPSS Tarih Konu Anlatımı - Tarih ve Tarihin Çağlara Ayrılması

KPSS Tarih Konu Anlatımı - Tarih ve Tarihin Çağlara Ayrılması
.

.
.

.
.

                                                                             TARİH VE TARİHİN ÇAĞLARA AYRILMASI                                                                                                                             1
Tarih ve Özellikleri
Tarihe Yardımcı Bilimler ve Tarihte Zaman
       Geçmişte yaşamış olan toplulukları belgelere dayanarak, yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde izleyen ve objektif olarak açıklayan bir bilimdir.

Tarihin Özellikleri :
1- Geçmiş olayları inceler.
2- Belgelere dayanmalı ve objektif olunmalıdır.
3- Yer ve zaman belirtilmelidir.
4- Sebep sonuç ilişkisi olmalıdır.
5- İnsanlar tarafından meydana getirilirler.
6-Tarihi olaylar tekrarlanamaz. Deney ve gözlem yapılamaz.
7- Olayın meydana geldiği devrin şartları ve değer yargıları iyi bilinmelidir.
8- Araştırma mümkün olduğu kadar olayın geçtiği yerde yapılmalıdır.
Coğrafya : Yer bilimi
Arkeoloji : Kazı bilimi
Etnoğrafya : Öz kültür bilimi
Paleografya : Yazı bilimi
Nümizmatik (Meskukat) : Para bilimi
Sosyoloji : Toplum bilimi
Kronoloji : Takvim bilimi
Filoloji : Dil bilimi
Heraldik : Arma bilimi
Sigilografya : Mühür bilimi
Antropoloji : Irk Bilimi

Tarihte Zaman

▪ Tarih biliminde olayların oluş sırasını belirleme ihtiyacı belli zaman dilimlerinin oluşturulmasında etkili olmuştur.
  Tarihin yüzer yıllık bölümlere ayrılmasıyla yapılan bölümlenmeye yüzyıl denmiştir.
  Tüm insanlığı etkileyip önemli bir olay ile başlayıp yine önemli bir olayla biten, siyasi, sosyal, ekonomik yönden benzerlikler gösteren dönemlere ise çağ denmiştir.
  Olayların oluş sırasını belirleyen çizelgelere takvim denmiştir. Güneş yılı ve ay yılı olmak üzere iki çeşit takvim vardır.


Türklerin Kullandığı Takvim Çeşitleri :

1-12 Hayvanlı Takvim : Güneş yılı esaslıdır. Her yıla bir hayvan ismi verilir. 12 aydan oluşur.

2- Hicri Takvim : Ay yılı esaslıdır. İlk kez Hz. Ömer zamanın da kullanılmaya başlanmıştır. Hicret başlangıçlıdır.

3- Celali Takvim : Büyük Selçuklu Devleti’nde Melikşah zamanında ayrıca Harzemşahlar ve Babürler tarafından da kullanılmıştır. Güneş yılı esaslıdır. İran kökenlidir.

4- Rumi (Mali) Takvim : Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Osmanlılarda IV. Mehmet zamanında kullanılmaya başlanmıştır. Sadece ekonomik alanda kullanılmıştır. Hicret başlangıçlıdır.

5- Miladi Takvim : 1 Ocak 1926’dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Mısırlılar ve Romalılar geliştirmiştir. Hz. İsa’nın doğumu (Milad-0) başlangıç kabul edilmiştir.


       TAŞ DEVRİ


Üç devre ayrılır:

a-Kabataş : Araç gereç yapımı yoktur. İnsanlar toplayıcılıkla geçinmektedir. En ilkel ve en uzun dönemdir.

b-Yontmataş :  Ağaç-gereç yapımı  başlamıştır.  Avcılık başlamış, insanlar mağaralara çekilmiş- lerdir.  Mağara  duvarlarındaki resimlere  ilk  defa  rastlanmıştır.  Devrin sonlarına doğru ateş bulunmuştur.

c- Cilalıtaş :  Topraktan araç-gereç yapımı başlamış seramik sanatının temeli atılmıştır Üreticilikle  birlikte  yerleşik  hayat  başla- mıştır.  Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Bitki liflerinden elbiseler yapılmış. Ticaretin temelleri atılmıştır.

Not: Cilalıtaş ile Bakır Dönemi arasındaki geçiş dönemine Kalkolitik Dönem denir. 

MADEN DEVRİ


Üç devre ayrılır :

a-Bakır Dönemi : İnsanlığın ilk kullandığı maden Ba- kırdır. Bakırın kullanılması ile maden devri başlamıştır.

b-Tunç Dönemi :  İnsanlar  bakır  ve  kalayı karıştırıp tunç elde etmişlerdir. Devlet düşüncesi ortaya çıktı ve  ilk site devletleri, arkasından büyük devletler kuruldu.

c-Demir Dönemi : Devrin sonlarına doğru yazı bulun muştur.

Tarih Öncesi Devirlerin Özellikleri :

1- Tarih  öncesi  dönemlerin  devirlere  ayrılmasında,
     kullanılan araç ve gereçlere dikkat edilir.
2- Tarih öncesi dönemlere Karanlık Dönemlerde denir.
3- Devirler tüm toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.
4- Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır.
5- İnsanların ihtiyaçları icatları ortaya çıkarmıştır.


   İLKÇAĞ                                      ORTAÇAĞ                         YENİÇAĞ                  YAKINÇAĞ


(MÖ 3000 – MS 375)

Başlangıç:
Yazının bulunması

Bitiş :
Kavimler Göçü

Çağlar içerisinde en uzun olanıdır.

( MS 375 - 1453)

Başlangıç:
Kavimler Göçü

Bitiş :
İstanbul’un Fethi
(1453 – 1789 )

Başlangıç: İstanbul’un Fethi

Bitiş :
Fransız İhtilali
  ( 1789 - ?   )
Başlangıç:
Fransız İhtilali

Bitiş :
Günümüzde hala devam ediyor.
  Tarihi Çağları Özellikleri

1- Yazının bulunuşundan günümüze kadar geçen süreyi kapsar.
2- Tarih, öğrenmeyi ve araştırmayı kolaylaştırmak içindir çağlara ayrılmıştır.
3- Önemli toplumsal  olaylar çağ başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
4- Bütün devirler tüm toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.