3 Mart 2013 Pazar

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Sayfa140-147 Biryay 2013) Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu

Millî Edebiyat Döneminin Oluşumu

1. “Milliyetçi edebiyat” söz grubundan ne anladığınızı açıklayınız.

Milliyetçi edebiyat, Türkçülük fikrinin hakim olduğu, sanatçılarının halka yönelerek yerli kaynaklardan yararlandığı, Türk milletinin maddi ve manevi değerlerini ön planda tutan edebiyattır. (sorucenneti.net)2. Hayatımıza yön verirken akıl, mantık ve bilimden faydalanmanın önemi nedir?

Hayatımıza yön verirken akıl, mantık ve bilimin rehberliğine ihtiyacımız vardır. Kulaktan dolma bilgilerle, batıl inanışlarla kendimize yön veremeyiz. Aklı ve bilimi temel almalıyız. Çeşitli konularda karar verirken akıl ve mantık çerçevesinin dışına çıkarsak hayal kırıklıklarına, hüsrana uğrayabiliriz. (örnekler çoğaltılabilir. sorucenneti.net)3. “Ne mutlu Türk’üm diyene!” sözünü milliyetçilik ilkesiyle bağdaştırarak açıklayınız.

Anayasamızda da ifadesini bulan kendini Türk hisseden, bu vatana gönül bağıyla bağlı, vatanın birliğini ve devamlılığını, ilerlemesini isteyen her vatandaşımız Türk’tür. Bir insanın yüceliği, annesinin, babasının, soyunun Türk olmasında değil milletinin, tarihinin, kültürünün önemini kavramak ve bunları yaşamaktadır. (sorucenneti.net)

“Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık ve Türkçülük” akımlarıyla ilgili sunumlarınızı arka­daşlarınızla paylaşınız.

Bu fikir akımlarıyla ilgili bilgileri aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz.


Türkçülük

İslamcılık

Osmanlıcılık

Batıcılık (Garbcılık)

Batıcılık-Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük (tablo halinde)

Ziya Gökalp’ın iki eserinden alınan kitabınızdaki metinlerden ve daha önce edindi­ğiniz bilgilerden hareketle “Batıcılık, Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük” akımlarının temsil­cilerini ve temel düşüncelerini tabloya kısaca yazınız.

Batıcılık-Osmanlıcılık-İslamcılık-Türkçülük (tablo halinde)

Bir diğer tablo:

b. Aşağıdaki açıklamaların Batıcılık, İslamcılık, Osmanlıcılık ve Türkçülük akımlarından hangisinin amaçlarını belirttiğini yanlarındaki boşluklara yazınız.
Türk toplumuna Batı’da gelişen düşünce, yönetim biçimi, yaşam tarzını uygulayarak ülkenin ge­lişmesini, kalkınmasını sağlamak Batıcılık
Osmanlı Devleti’nin kuruluş ve yükselme dönemlerinde sahip oldukları zihniyetin sanatta ve ede­biyatta da takip edilmesini sağlamak Osmanlı­cılık
İslam'ın ilk dönemindeki değerleri XX. yüzyılın başlarına taşıyarak Türk toplumunu içinde bulun­duğu bunalımdan kurtarmak İslamcılık
Türk toplumunun uzak geçmişinde kazandığı değerlerin araştırılmasını ve bilinmesini, halkın ya­şama biçiminin ve değerler dünyasının araştırılmasını sağlamak Türkçülük
c.    Yukarıdaki tabloda verilen amaçların modern milletin ortaya çıkarılmasına nasıl zemin hazırladığını açıklayınız.
Modern milletin ortaya çıkmasında Osmanlıcılık akımının etkisi diğerlerine göre daha azdır.  Milletin dil, din, kültür bakımlarından bütünlüğü vardır. Modernleşmede Batı örnek alınmış, dini ve milli değerler korunmuştur.

ç. Aşağıdaki şemayı inceleyiniz. Okuduğunuz metinlerden ve şemadan yararlanarak belirtilen dört düşünce akımının, etkinlik ve çeşitli arayışların “millî devlet” fikri ve endişesi etrafında kendiliğinden nasıl oluştuğunu açıklayınız.


Bu düşünce akımları milli devletin oluşmasında az ya da çok etkili olmuştur. Milli devletin oluşmasında düşünce akımlarından yararlanılmıştır.
DEVAMI aşağıdaki linkte:

11. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları - Sayfa145-147 Biryay 2013) Milli Edebiyat Döneminin Oluşumu (devamı)


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.