4 Ocak 2013 Cuma

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı


2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILI SORULARIDIR.
Adı:                                       Soyadı:                                                Sınıf:                                     No:
1.      Aşağıdaki sözcüklerdeki ses olaylarını karşısına yazınız. (10p)
Kambur:……………………………………….......
Affetmiş:…………………………………………...
Sevabıyla:………………………………………….
İnancına:…………………………………………..
Çürüktü:…………………………………………..

Sıyrık:……………………………………………...
Bağlıyor:…………………………………………...
Oğlumu:……………………………………….......
Bekleyen:………………………..............................
Çarptı…………………...........................................


2.      Aşağıdaki sözcüklerin karşısına ulama yapılabilecek birer sözcük yazınız. (10p)


Çocuk :…………………………………………….
Renksiz:……………………………………………
Yorgun: …………………………………………..
Minik:…………………………………………….
Dağınık:…………………………………………..


3.      Aşağıdaki cümleler noktalama açısından doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız. (10p)
·         (….) Yaşasın, kuzumuz iyileşecek!
·         (….) Sınava iş olsun, diye girdi.
·         (….) İstanbul’da ne ararsan var: deniz, tarih, mimari…
·         (….) Yahya Kemal –o büyük üstat- en güzel şiirlerini İstanbul için yazdı.
·         (….) Babam, çıtaları aynı boyda kesti, yonttu

4.      Aşağıdaki cümlede (  ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri koyunuz. (10p)
Attila İlhan (  ) (  ) Düşünmekten çok yaşamaya müsait bir şehir (  ) (  ) der İzmir için (  )
Kuşlar gibi uçmayı (  ) balıklar gibi yüzmeyi öğrendik (  ) ama çok basit bir sanatı unuttuk (  ) Kardeşçe yaşamayı (  )

5.      Tablodaki kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz. (10p)
Doktor

Faal

Hasır

Nane

Fuar

Renk

Misafir

Gram

Şeffaf

Zimmet


6.      Aşağıdaki sözcüklerin kökünü bulup kökünü ve kökün türünü karşısına yazınız. (10p)


Kaynak:……………………………………………
Yazıcı:……………………………………………
Yolladı:……………………………………………
Öğretmen:…………………………………………
Birikti:……………………………………………

Dolgun:……………………………………………
İzlenim:……………………………………………
Sözcük:……………………………………………
Çatladı:……………………………………………
Yüklem:……………………………………………


7.      Aşağıdaki köklerden yeni sözcükler türeterek karşılarına yazınız. (10p)


Al:…………………………………………………..
Say:…………………………………………………
Süz:…………………………………………………
Bir:…………………………………………………
Yol:…………………………………………………

Su:………………………………………………….
Türk:………………………………………………..
Seç:…………………………………………………
Sev:…………………………………………………
Gez:………………………………………………...
8.      Aşağıdaki sözcüklerden yapım eki alanlara (Y), çekim eki alanlara (Ç) yazınız. (10p)


Ø  (….) Susuz
Ø  (….) Şişman
Ø  (….) Mecliste
Ø  (….) Özlem
Ø  (….) Gerçeğe
Ø  (….) Yaşam
Ø  (….) Topraktan
Ø  (….) Sevinç
Ø  (….) Fotoğrafçı
Ø  (….) Unuttum9.      Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan sözcükleri düzelterek parantez içindeki boşluklara yazınız. (10p)
Bu eser 1925 de istanbulda eski harfle basılmış.
(…………………………../………………………..)
Alıcılara inşaat yapılmıyacağı söylenmişmidir?
(…………………………./…………………………)
Sulh münasepeti ile hududlar değişmiş.
(…………………………/…………………………)
Antep’de Maraş’da dövüşen onlardı.
(………………………../…………………………..)
PTT nin 8 milyonluk satım yetkisini deviretti.
(………………………./…………………………..)
Bu kararlar bir takım çevreleri rahatsızetti.
(………………………/…………………………..)
Yörede bir çok çelişgiler vardı.
(………………………/…………………………..)
Sevda Tepesi nin bir kaç mâliki var.
(……………………./…………………………….)
Bir çok aydın ve gazete yazarı dikkatimizi çekdi.
(……………………./……………………………..)
Ceza kanunumuz ülkemiz de işlenen bazı filleri öngörmüyor.
(……………………./……………………………..)

10.  Aşağıdaki sözcüklere getirilen yapım eklerinin çeşidini yazınız. (10p)


Gözcü:………………………...........................
Basamak:……………………………………..
Kötüleşti:..........................................................
Uslu:…………………………………………..
Yıkıldı:………………………………………..


 Başarılar!...    


2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIFLAR DİL VE ANLATIM DERSİ BİRİNCİ DÖNEM ÜÇÜNCÜ YAZILI CEVAP ANAHTARI.
1.      Aşağıdaki sözcüklerdeki ses olaylarını karşısına yazınız. (10p)Kambur: Dudak ünsüzlerinin benzeşmesi
Affetmiş: Ünsüz türemesi
Sevabıyla: Ünsüz yumuşaması
İnancına: Ünsüz yumuşaması
Çürüktü: Ünsüz benzeşmesi

Sıyrık: Ünlü düşmesi
Bağlıyor: Ünlü daralması
Oğlumu: Ünlü düşmesi
Bekleyen: Kaynaştırma
Çarptı: Ünsüz benzeşmesi


2.      Aşağıdaki sözcüklerin karşısına ulama yapılabilecek birer sözcük yazınız. (10p)

Çocuk : aklı
Renksiz:oda
Yorgun: adam
3.      Aşağıdaki cümleler noktalama açısından doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazınız. (10p)
(D) Yaşasın, kuzumuz iyileşecek!
(Y) Sınava iş olsun, diye girdi.
(D) İstanbul’da ne ararsan var: deniz, tarih, mimari…
(D) Yahya Kemal –o büyük üstat- en güzel şiirlerini İstanbul için yazdı.
(Y) Babam, çıtaları aynı boyda kesti, yonttu

4.      Aşağıdaki cümlede (  ) ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretleri koyunuz. (10p)
Attila İlhan ( :) (“ ) Düşünmekten çok yaşamaya müsait bir şehir (.) (“ ) der İzmir için (.)
Kuşlar gibi uçmayı (,) balıklar gibi yüzmeyi öğrendik (; ) ama çok basit bir sanatı unuttuk (:) Kardeşçe yaşamayı (…)
5.      Tablodaki kelimeleri Türkçenin ses özelliklerine göre değerlendiriniz. (10p)
Horoz
“H” harfi Türkçede yoktur. Türkçe sözcüklerde ilk heceden sonraki hecelerde "o" ve "ö" ünlüleri bulunmaz.
Faal
“F” harfi Türkçede yoktur. Türkçe sözcükte iki ünlü yan yana gelmez.
Hasır
“H” harfi Türkçede yoktur.
Nane
“N” harfi ile Türkçe kelime başlamaz.
Fuar
“F” harfi Türkçede yoktur. Türkçe sözcükte iki ünlü yan yana gelmez.
Renk
“R” harfi ile Türkçe kelime başlamaz.
Misafir
“M” harfi ile Türkçe kelime başlamaz. “F” harfi Türkçede yoktur.
Gram
Türkçe sözcüklerin başlarında iki ünsüz yan yana bulunmaz.
Şeffaf
Türkçe kelimelerin köklerinde iki aynı ünsüz yan yana bulunmaz. “F” harfi Türkçede yoktur.
Zimmet
“Z” harfi ile Türkçe kelime başlamaz.Türkçe kelimelerin köklerinde iki aynı ünsüz yan yana bulunmaz.
6.      Aşağıdaki sözcüklerin kökünü bulup kökünü ve kökün türünü karşısına yazınız. (10p)

Kaynak: kayna- fiil kökü
Yazıcı: yaz- fiil kökü
Yolladı: yol- isim kökü
Öğretmen: öğret- fiil kökü
Birikti: bir- isim kökü

Dolgun: dol- fiil kökü
İzlenim: iz- isim kökü
Sözcük:söz- isim kökü
Çatladı: çat- isim kökü
Yüklem: yük- isim kökü

7.   Aşağıdaki köklerden yeni sözcükler türeterek karşılarına yazınız. (10p)

Al: alım
Say: saygı
Süz: süzgün
Bir: birlik
Yol: yolcuSu: sulak
Türk: Türkçe
Seç: seçkin
Sev: sevgi
Gez: gezi

8.   Aşağıdaki sözcüklerden yapım eki alanlara (Y), çekim eki alanlara (Ç) yazınız. (10p)

Ø  (Y) Susuz
Ø  (Y) Şişman
Ø  (Ç) Mecliste
Ø  (Y) Özlem
Ø  (Ç) Gerçeğe
Ø  (Y) Yaşam
Ø  (Ç) Topraktan
Ø  (Y) Sevinç
Ø  (Y) Fotoğrafçı
Ø  (Ç) Unuttum

9.      Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış olan sözcükleri düzelterek parantez içindeki boşluklara yazınız. (10p)
Bu eser 1925 de istanbulda eski harfle basılmış.
( 1925’te/İstanbul’da )
Alıcılara inşaat yapılmıyacağı söylenmişmidir?
( yapılmayacağı/söylenmiş midir? )
Sulh münasepeti ile hududlar değişmiş.
( münasebeti/hudutlar )
Antep’de Maraş’da dövüşen onlardı.
( Antep’te/Maraş’ta )
PTT nin 8 milyonluk satım yetkisini deviretti.
( PTT’nin/devretti.)
Bu kararlar bir takım çevreleri rahatsızetti.
( birtakım/rahatsız etti.)
Yörede bir çok çelişgiler vardı.
( birçok/ çelişkiler)
Sevda Tepesi nin bir kaç mâliki var.
( Tepesi’nin/birkaç )
Bir çok aydın ve gazete yazarı dikkatimizi çekdi.
( birçok/çekti.)
Ceza kanunumuz ülkemiz de işlenen bazı filleri öngörmüyor.
( ülkemizde/fiilleri )

1.      Aşağıdaki sözcüklere getirilen yapım eklerinin çeşidini yazınız. (10p)

Gözcü: İsimden fiil yapan yapım eki.
Basamak: Fiilden isim yapan yapım eki.
Kötüleşti: İsimden fiil yapan yapım eki.
Uslu: İsimden isim yapan yapım eki.
Yıkıldı: Fiilden fiil yapan yapım eki.
Yitik: Fiilden isim yapan yapım eki.
Girinti: Fiilden isim yapan yapım eki.
Şişirdi: Fiilden fiil yapan yapım eki.
Gelenek: Fiilden isim yapan yapım eki.
Kurum: Fiilden isim yapan yapım eki.


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.