2 Ocak 2013 Çarşamba

4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları

KARAGÖZLÜ
           Süleyman hayvanları çok seviyordu. Her sabah ilk işi ahıra gitmekti. Karagözlü danasını çok seviyordu. Çünkü dedesi Karagözlüyü ona hediye etmişti. Karagözlü çok sevimliydi. En büyük zevki oyun oynamaktı. Yonca yemek çok hoşuna gidiyordu. Ayaklarında beyaz lekeler vardı. Sırtı ise siyahtı.Süleyman bir gece yarısı ahırdan garip sesler duydu. Dedesini ve ninesini uyandırdı. Ahıra girdiklerinde Karagözlünün  annesinin yerde yattığını, kendisinin de ahırın kapısında durduğunu gördüler. Dedesi hemen veterinere telefon etti.  Veteriner Karagözlünün annesine iğne yaptı. Kısa süre içinde iyileşti. Süleyman artık çok mutluydu
1-Süleyman sabahları nereye gidiyormuş?

…………………………………………………………………………………………………………………………
2-Süleyman danasını niçin çok seviyormuş?
…………………………………………………………………………………………………………………………
3-Karagözlü neler  yapmayı seviyormuş?
…………………………………………………………………………………………………………………………
4-Süleyman ne zaman ahırdan sesler duymuş ve ne yapmış ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
5-Dedesi kime telefon etmiş?-C:
................................................................................................................................................................................................. ….                         

6-Aşağıdaki cümlelerin öznel yargı ve nesnel yargı olanlarını belirtiniz.
Okulumuz bu çevrenin en güzel okuludur.          (……………..………………………)
Bu kitabı herkes beğenerek okuyacaktır.             (…………….…………………….....)
Bu kitap 154 sayfadan oluşuyor.                          (…………….…………………….…)
Kitabın kapağı güzel olmamış.                             (…………….………………….…....)
Dünya, Güneş’in etrafında döner.                         (.……………....................................)   
                                              
7- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlı­şı vardır
 A) 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.          B)    Ceyhan Lisesi’ni bitirdim.
 C) Kızılırmak nehrini de gördüm.         D)    Akasya Sokağı'nda oturuyor.

8- Hangi seçenekte terim anlamlı sözcük kullanılmamıştır?
  A) Üçgen                  B) Kök          C) Şiir                  D) Ekmek   
          
9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
      A) Yağmur yağdığı için geç kaldı.        B) Karne aldığımdan dolayı sevinçliyim.
      C) Akşam yağmur yağabilir.                 D) Ayağım takıldı yere düştüm.

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bağlamak “ sözcüğü “ çözüme ulaştırmak “ anlamında kullanılmıştır?
      A)İpin iki ucunu birbirine bağladım.                     B)Sıcaktan saçlarını tokayla bağladı.
       C)Öğretmenimiz tartışmayı tatlıya bağladı.          D)Ayakkabısının bağını bağladı. 
                                                                                                                                                                                           
11- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem söylendiği anda yapılmaktadır?
             A) Göl kıyısında yürüyüş yapıyorum.    B) Benimle sen de gelecek misin?
             C) Annem her sabah beni uyandırır.       D) Bahçeyi temizledim.

12- Eylemin bir başkasından duyulduğu ya da öğrenildiği ifadesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?
             A) Onu bir türlü ikna edemedi.               B) Defterin sayfalarını yırtmış.
             C) Tembellik onun huyudur.                   D) Bize ayın kaçı diye sordu.

13-Zengin bir adam varmış. Huzursuz, sinirli, cimri ve zenginmiş. Hiçbir kimseye yardım etmez, hiçbir yoksula bir kuruş para vermezmiş.”Paragraftaki altı çizili kelimelerin zıt anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir?
            A)   Fakir-sakin-cömert                                              B)Varlıklı-sakin-zengin
            C)    Fakir-sinirsiz-sakin                                             D)Cimri-sinirsiz-cömert
14-Aşağıdakilerden hangisi, alfabetik sıralamada (sözlükte) baştan dördüncü (4.) sırada yer alır?
     A) Kedi             B) Kel                 C) Kuş                         D) Karga

15-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat(önad) görevinde kullanılmıştır?
A) Cihan okula geç geldi.                       B) Arabanın yanından hızlıca kaçıverdi.
C) Yeşil gömleğini evde unuttu.           D) Utanınca yanakları kızardı

16- Aşağıdakilerin hangisinde “abartma” vardır?
A) Her gün iki saat kitap okurdu.                                         B) Çıkan fırtına sonucu bir çok evin çatısı uçtu.
B) Yazdığı bir kitapla dünyayı etkiledi.                               D) Kartal, ağacın tepesinde uzun süre dönüp durdu.

17- Aşağıdakilerin hangisinde ön ad(sıfat) kullanılmamıştır?
A) Sınıfça büyük afişler hazırladık.                          B) Minik ellerini annesine uzattı.
C) Okuma yarışmasına katılacak.                              D) Üzerinde eski gömlek vardı.

19- Aşağıdaki cümlelerin hangisi eşsesli (sesteş) kelime değildir?
            A) tepsi                       B) yaş                         C) kazan                                 D) çay

20- “göz” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Ayşe gözü iyi görmeyince doktora gitti.                     B)  Yumruğu yiyince gözü morardı.
C)  O mavi gözlü bir devdi.                                              D)  Öğretmenin gözüne girmeyi başardı.

21- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?
A) Bu gün sırtı  durmadan  ağrıdı.
B) Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi.
C) Sorular karşısında uyanık olmalıyız. 
D) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.

22- “O” sözcüğü hangi cümlede ismin yerini tutmuştur.
A) O akşam, yemeğe çıkmıştık.                B) O dernek, toplantı düzenledi.
C) O, beni hiç kırmadı                               D) O parayı , babama götür.

23- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem henüz gerçekleşmemiştir?
A) Oturduğumuz mahallenin sokakları onarıldı.                   B) Futbol sahamız önümüzdeki hafta açılacak.
C) Suçlular iki gün içinde yakalandı.                           D) Dede, torunlarına güzel bir masal anlatmış.

24- " yaz"   sözcüğü   aşağıdaki   cümlelerden hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?
  A) Güzel yazı yaz.            C)  Bu yaz çok gezeceğim.       B) Adını kitaba yazdım.    D)  Bu mektubu hemen yaz.

25- “Rüzgâr eşliğinde dans eden yapraklar yemyeşildi. Bağırarak şarkılar söylerken, bir taraftan da mis gibi kokan  renk  renk çiçekleri seyrediyordum.”
  Yukarıdaki paragraftaki anlatımda  hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntı yoktur?
     A) görme          B)  koku alma                  C)   işitme                       D) dokunma
26-”Başarının tanımını şöyle yapabiliriz( )” tümcesinde parantez içine hangi noktalama işareti getirilmelidir?
                       A. ( . )                                 B. ( , )                 C. ( : )            D. ( ; )
27- Aşağıda verilen sözcüklerin eş anlamlarını karşılarına yazınız.      
Cevap

Mektep

Uygarlık

Hikaye

Kelime

Tümleç

Rüzgar

Sene

Kırmızı

Öğretmen

Vatan

İhtiyar

Siyah

İsim

Yoksul

28- Hey (  ) ne yapıyorsun (  ) Sizde izin istemek yok mu (  ) Git, sonra görüşelim(  )
   Parantez içinde sırasıyla hangi noktalama işaretleri olmalıdır?
A) (!) (?) (?) (.)            B)  (!) (.) (?) (?)                                     C) (!) (?) (?) (?)           D) (.) (?) (?) (?)
29- "Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz." atasözünde altı çizili adlar hangi durum ekini (hal ekini) almıştır?                                                                                                                                                                                             A) yönelme(-e)                      B) Bulunma (-de)                       C)  belirtme (-i)                     D) ayrılma (-den)                                                          30- Satır sonuna sığmayan aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru bölünmüştür?                                                                                                   A) Yolc – ular        B) Sözlüğ – ümüz               C) Penc – ere                 D) O- ku – lum

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.