3 Ocak 2013 Perşembe

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yazılısı 1. Dönem 2. Yazılı1.BÖLÜM: Aşağıda yazılı olan peygamber efendimizin aile büyüklerini  ,isimleriyle eşleştiriniz.(10 PUAN)                                                    
        (1)   Abdülmuttalip                           (   )  Babası
        (2)   Abdullah                                   (   )   Amcası
        (3)   Halime                                      (   )   Annesi
        (4)  Amine                                        (   )   Sütannesi
        (5)Ebu Talip                                      (   )   Dedesi


2.BÖLÜM: Cümle başlarına doğruysa D,yanlışsa Y yazınız.(10 PUAN)
  (   )  Elhamdülillah, bir Allah’a şükür ifadesidir.
  (   )  Beden temizliği için yalnızca vücudumuzu temiz tutmak yeterlidir.
  (   )  Güzel ahlaklı olmanın tek koşulu  beden temizliğini yapmaktır.
  (   )  Hz. Muhammed(s.a.v) Medine’de doğmştur
  (   )  Allah’ inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun.’ Sözü bir hadistir.
  (   )  Temizlik,maddi temizlik ve manevi.temizlik olmak üzere ikiye ayrılır.
  (   )  Başkasının karşısında eğilmemek  doğruluk  demektir
  (   )  Hz. Muhammed(s.a.v) doğduktan hemen sonra babasını kaybetmiştir.
   (   ) Güzel davranışta bulunmak için öncelikle dinlemek gereklidir.
  (  ) Peygamberimiz doğmadan önce Arabistan’da kumar ve içki gibi kötü alışkanlıklar yaygın değildi
3.BÖLÜM :Cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(14 PUAN)
1-  Dinimize göre yemek yedikten sonra ……………………………..denir.
2-  Hz. Muhammed(s.a.v)………………………………yılında Mekke’de doğmuştur
3-  Hz. Muhammed(s.a.v)……………yaşına kadar sütannesinin yanında kalmıştır.
4-  Dedesi vefat ettiğinde Hz. Muhammed(s.a.v)………………yaşındaydı.
5-  Hz. Muhammed(s.a.v),yirmi beş yaşındayken çok dürüst ve iyi bir kadın olan……………………ile  evlendi.

6 -Elhamdü …………. rabbil’alemin. Errahmânir’rahim.  ………….. yevmiddin. İyyâke na’budü ve ……….neste’în, İhdinessırâtel …………. Sırâtellezine en’amte aleyhim, gayrilmağdûbi …………… ve leddâllîn. Amin.
4- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. .(10 PUAN)
1-Hz. Muhammed(s.a.v)doğduğu dönemde Mekke ve çevresi  sosyal, dini ve ekonomik yönden nasıldı?
………………………………………………………………………………………………………………………………….
2-Beden         temizliği         için      neler   yapılmalıdır?(10PUAN) …………………………………………………………………
3-Hz. Muhammed(s.a.v)’e ‘Muhammedül Emin’ denilmesinin nedenleri nelerdir?Açıklayınız. .(10 PUAN)

1-Hz.Muhammed hangi yılda doğmuştur?

A)    0      B) 571      C) 632          D)671
                   
2-Hz.Muhammed kaç yaşında peygamber olmuştur?
      A) 40           B)30    B) 25         D)  35
3-Peygamberimize Muhammed adını  kim koymuştur?
A) Babası   B) Annesi   C) Dedesi     D)Amcası
    
4- Doğruluk ne demektir?
A) Kimseyi kandırmamak 
B) Zayıf ve ince olmak
C) Başkasının karşısında eğilmemek
D) Uzun boylu olmak

5. Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Elleri yıkamak  
B) Çevreyi temiz tutmak.
C) Kötü sözlerden uzak durmak.
D) Elbiseleri temiz tutmak

6. “Dürüstlük” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar, huzurlu ve mutlu olurlar.         
B) Dürüstlük, iç temizliğin bir göstergesidir.
C) Dürüst insanlar hem Allah hem de insanlar tarafından sevilir.       
D) Dürüst insanlar başarısız olurlar.

7.Hz (hazret) sözcüğünün anlamı nedir?

A)Güzel  B)Ahlaklı  C)Saygıdeğer D)Temiz

8. Allah(cc) insanlara ne için peygamber göndermiştir?
    A) İnsanların onu sevmesi için.
    B) Dünyadaki boşluğu doldurmak için.
    C) İnsanlara doğru yolu göstermek ve insanların mutlu yaşaması için.
    D) İnsanlara yanlış yolu göstermek için.

9.Müslümanların ibadet ettikleri yere ne denir? 

A) Kilise         B) Havra       C) Mabet     D) Cami

10. Her hayırlı işe başlarken besmele ile başlamalıyız. Besmelenin anlamı nedir?
A) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir.
B) Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım.
C) Allah’a çok şükür.                                      
D) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.


11. Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize sayamayacağımız kadar çok nimet veren Yüce Rabbimiz bunca nimet karşılığında bizden ne istemektedir?

A) Çalışmamızı istemektedir.              
B) Hiçbir şey çünkü Allahın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
C) Şükretmemizi istemektedir.           
D) Kötülük yapanlara iyilik yapmamızı istememektedir.

12. Peygamber Efendimiz “Aranızda selamı yayın.” Buyurmuştur. Bu hadisten yola çıkarak hangisi söylenebilir?
A) Birbirimizi sevmeliyiz.                               
B) Birbirimize iyi davranmalıyız.
C) Selamlaşmak, aramızda sevgiyi arttırır.      
D) Tanımadıklarımıza selam vermemeliyiz.

13- İç temizliğin en önemli özelliği nedir?
    A) İçimizi abdest alıp temizlemek.
    B)Midemizin içini temiz yiyeceklerle doldurmak.
    C) Kötülüklerden uzak durmak.
    D)Sözünde durmak dürüst ve güvenilir olmak.
14. Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlerinden değildir?
A) Din, sevgi ve saygıyı öğütler
B) Din, insanlara karşı bencilliği öğütler
C) Din, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütler
D) Din, insana güzel ahlaklı olmayı öğütler

15. Hz. Muhammed(s.a.v) nerede doğmuştur?
    A) Türkiye- Mekke
    B) Suriye- Mekke
    C)Sûdi Arabistan- Mekke
    D)Mısır- Mekke

16. Aşağıdakilerden hangisi bir yolculuğa çıkarken geride kalanlara söylediğimiz bir sözdür?
A) Allah zihin açıklığı versin.     B) Allah ‘a emanet olun.
C) Allah yolunu açık etsin.        D) Allah rahmet eylesin.

17. Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz?
A) Hoşgörülü olmak          B) Yalan söylemek               
C) Güzel sözler söylemek   D) Küçükleri sevmek

18. Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir? 
A) Ya Allah                             B) Hayırlısı     
C) Allah’a şükür                       D) Maşallah

Test soruları 18x2= 36 puandır.

              BAŞARILAR…

CEVAPLAR:


1.BÖLÜM: Aşağıda yazılı olan peygamber efendimizin aile büyüklerini  ,isimleriyle eşleştiriniz.(10 PUAN)                                                                 

        (1)   Abdülmuttalip                           ( 2  )  Babası
        (2)   Abdullah                                   ( 5 )   Amcası
        (3)   Halime                                      (  4 )   Annesi
        (4)  Amine                                        (  3 )   Sütannesi
        (5)   Ebu Talip                                  (   1)   Dedesi
                                                 
2.BÖLÜM: Cümle başlarına doğruysa D,yanlışsa Y yazınız.(10 PUAN)
  ( Y  )  Beden temizliği için yalnızca vücudumuzu temiz tutmak yeterlidir.
  ( Y  )  Güzel ahlaklı olmanın tek koşulu  beden temizliğini yapmaktır.
  ( Y  )  Hz. Muhammed(s.a.v) Medine’de doğmştur 
  ( Y  )  Hz. Muhammed(s.a.v) doğduktan hemen sonra babasını kaybetmiştir.
  ( Y  )  Başkasının karşısında eğilmemek  doğruluk  demektir
   ( D  ) Güzel davranışta bulunmak için öncelikle dinlemek gereklidir.
  ( D ) Peygamberimiz doğmadan önce Arabistan’da kumar ve içki gibi kötü alışkanlıklar yaygındı.
   (D )  Temizlik,maddi temizlik ve manevi.temizlik olmak üzere ikiye ayrılır.
  ( D)  Elhamdülillah, bir Allah’a şükür ifadesidir
  ( D )  Allah’ inanan kimse ya hayır söylesin ya da sussun.’ Sözü bir hadistir.

3.BÖLÜM :Cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.(14 PUAN)
1-  Dinimize göre yemek yedikten sonra Elhamdülillah.denir.
2-  Hz. Muhammed(s.a.v)  571   yılında Mekke’de doğmuştur
3-  Hz. Muhammed(s.a.v)…4  yaşına kadar sütannesinin yanında kalmıştır.
4-  Dedesi vefat ettiğinde Hz. Muhammed(s.a.v)    8   yaşındaydı.
5-  Hz. Muhammed(s.a.v),yirmi beş yaşındayken çok dürüst ve iyi bir kadın olan Hatice ile  evlendi.
6 -Elhamdü  lillahi  rabbil’alemin. Errahmânir’rahim. maliki yevmiddin. İyyâke na’budü ve iyyakeneste’în, İhdinessırâtel müstakimSırâtellezine en’amte aleyhim, gayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin.
4- Aşağıdaki soruları cevaplayınız. .(10 PUAN)
1-Hz. Muhammed(s.a.v)doğduğu dönemde Mekke ve çevresi  sosyal, dini ve ekonomik yönden nasıldı?
Toplum düzeni bozuktu.Kabileler arasında savaşlar yapılıyor ,can ve mal güvenliği yoktu.halk köleler ve özgürler olarak iki sınıfa ayrılmıştı.Dini olarak  insanlar dini kuralları uygulamıyordu, putlara tapmak yaygındı.Halkın bir kısmı göçebe yaşıyor tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordu.Ticaretle uğraşanlar ise yerleşik yaşam sürdürüyordu .Ticarette insanlar hile yapıyordu. Yağmacılık ,kapkaç içkiiçmekkumar oynamak gibi kötü alışkanlıklar yaygındı.
2-Beden     temizliği     için   neler  yapılmalıdır? .(10 PUAN)
Elimizi yüzümüzü yıkamak, banyo yapmak ,temiz giysiler gimek, dişlerimizi fırçalamak,çevremizi temiz tutmak
3-Hz. Muhammed(s.a.v)’e‘Muhammedül Emin’ denilmesinin nedenleri nelerdir?Açıklayınız.(10 PUAN)
Güzel ahlak sahibi olması  güvenilir ve dürüst  olması
.

1-Hz.Muhammed hangi yılda doğmuştur?

a)   0      b) 571      c) 632          d)671
                   
    2-Hz.Muhammed  kaç    yaşında peygamber olmuştur?
      a) 40            b)30    c) 25         d)  35

    3-Peygamberimize  Muhammed adını      kim koymuştur?
a) Babası   b) Annesi   c) Dedesi     d)Amcası 
 
4- Doğruluk ne demektir?
A) Kimseyi kandırmamak 
B) Zayıf ve ince olmak
C) Başkasının karşısında eğilmemek
D) Uzun boylu olmak

5. Aşağıdakilerden hangisi temizlik türü açısından diğerlerinden farklıdır?
A) Elleri yıkamak  
B) Çevreyi temiz tutmak.
C) Kötü sözlerden uzak durmak.
D) Elbiseleri temiz tutmak

6. “Dürüstlük” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Dürüst kişilerden oluşan toplumlar, huzurlu ve mutlu olurlar.         
B) Dürüstlük, iç temizliğin bir göstergesidir.
C) Dürüst insanlar hem Allah hem de insanlar tarafından sevilir.       
D) Dürüst insanlar başarısız olurlar.

 7.Hz (hazret) sözcüğünün anlamı nedir?
A)Güzel  B)Ahlaklı  C)Saygıdeğer D)Temiz

8. Allah(cc) insanlara ne için peygamber göndermiştir?
    A) İnsanların onu sevmesi için.
    B) Dünyadaki boşluğu doldurmak için.
    C) İnsanlara doğru yolu göstermek ve insanların mutlu yaşaması için.
    D) İnsanlara yanlış yolu göstermek için.

9.Müslümanların ibadet ettikleri yere ne denir? 
A) Kilise         B) Havra       C) Mabet     D) Cami

10. Her hayırlı işe başlarken besmele ile başlamalıyız. Besmelenin anlamı nedir?
A) Ben tanıklık ederim ki Allah birdir.
B) Esirgeyen Bağışlayan Allah’ın adıyla başlarım.
C) Allah’a çok şükür.                                      
D) Şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.
 
11. Bize iyilik yapan birine teşekkür ederiz. Bize sayamayacağımız kadar çok nimet veren Yüce Rabbimiz bunca nimet karşılığında bizden ne istemektedir?
A) Çalışmamızı istemektedir.              
B) Hiçbir şey çünkü Allahın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.
C) Şükretmemizi istemektedir.              
D) Kötülük yapanlara iyilik yapmamızı istememektedir.

12. Peygamber Efendimiz “Aranızda selamı yayın.” Buyurmuştur. Bu hadisten yola çıkarak hangisi söylenebilir?
A) Birbirimizi sevmeliyiz.                               
B) Birbirimize iyi davranmalıyız.
C) Selamlaşmak, aramızda sevgiyi arttırır.   
D) Tanımadıklarımıza selam vermemeliyiz.

13. İç temizliğin en önemli özelliği nedir?
    A) İçimizi abdest alıp temizlemek.
    B)Midemizin içini temiz yiyeceklerle doldurmak.
    C) Kötülüklerden uzak durmak.
    D)Sözünde durmak dürüst ve güvenilir olmak.        

14. Aşağıdakilerden hangisi dinin öğütlerinden değildir?
A) Din, sevgi ve saygıyı öğütler
B) Din, insanlara karşı bencilliği öğütler
C) Din, yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğütler
D) Din, insana güzel ahlaklı olmayı öğütler

15. Hz. Muhammed(s.a.v) nerede doğmuştur?
    A) Türkiye- Mekke
    B) Suriye- Mekke
    C)Sûdi Arabistan- Mekke
    D)Mısır- Mekke

16. Aşağıdakilerden hangisi bir yolculuğa çıkarken geride kalanlara söylediğimiz bir sözdür?
A) Allah zihin açıklığı versin.  B) Allah ‘a emanet olun.
C) Allah yolunu açık etsin.        D) Allah rahmet eylesin.

17. Aşağıdakilerden hangisi ahlâklı insanlara özgü bir davranış olamaz?
A) Hoşgörülü olmak          B) Yalan söylemek            
C) Güzel sözler söylemek   D) Küçükleri sevmek

18. Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir? 
A) Ya Allah                             B) Hayırlısı     
C) Allah’a şükür                      D) Maşallah

Test soruları 18x3= 54 puandır.

              BAŞARILAR…


 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.