2 Aralık 2012 Pazar

Dil ve Anlatım Dersi 11 1.Dönem 1.Yazılı SorularıS1.    Aşağıdaki kutucuklarda verilen parçaların kişisel hayatı konu alan öğretici metin türlerinden hangi-sinden alındığını nedenleriyle birlikte kutucukların altlarındaki istenilen yerlere yazınız.    (2x5= 10 puan)

05 Ekim 2008. Ege’de bugün fırtına var. Bütün hava raporları çok yakından yağışların özellikle kar yağışı olarak tüm yurdu etkisi altına alacağını söyleyip duruyor. Bense hepsini yalanlayan bir coğrafyadayım. İzmir’in havası bende hep naneli bir limonata içiyormuşum etkisi yapar. Bu sefer de farklı bir tat bırakmıyor. Fırtınanın da etkisi ile arabadan indiğimde hani ilk yudumda hafif bir ekşilik ile irkilir gibi oluyorum. Sonra eski Foça sokaklarında yürüdükçe limonun tadı ile şeker birleşiyor sanki ve yüzüme bir gülümseme yayılıyor.

Muhterem Valideciğim
İstanbul’dan ayrılışımdan beri sizlere birkaç telgraftan başka bir şey yazamadım. Bu sebeple büyük merak içinde kaldığınızı tahmin ediyorum. Bilhassa hakkımda ötekinden berikinden ve gazetelerden işittiğiniz tamam olmayan haberler şüphesiz merakınızı artırmıştır. Şimdi vereceğim bilgilerle tatmin olacağınız için endişe duya-cak hiçbir şey yoktur.

 


Alındığı metin türü: ……………………………………...

Alındığı metin türü: ……………………………………...
Nedeni:Nedeni:

S2.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle doldurunuz.    (2x5= 10 puan)

a.  “Ek eylemin görevlerinden biri isim soylu sözcükleri cümlede yüklem yapmaktır.”  cümlesinde dil …………………………………………................. işlevinde kullanılmıştır.

b.   Sanatçı ve edebiyatçıların, daha çok genel konular üzerinde yazdıkları özel mektuplara …………………………….. denir.

c.  Özel mektuplarda adres …………………………………………………… ye yazılmalıdır.

d.   Divan Edebiyatındaki Fuzuli’nin ………………..………………………… adlı eseri edebiyatımızdaki en ünlü ve en tanınmış mektuplardandır.

e.   Ziya Paşa’nın “Defter-i Âmal” adlı eseri ……….……………………… türünde yazılmıştır.

S3.   Aşağıdaki cümlelerde yargı doğru ise cümlenin başına “D” , yanlış ise “Y” yazınız.  (2x5= 10 puan)

a)   (………)  Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanında günlük türünün biçimsel uygulaması kullanılmıştır.

b)   (………)   Hikaye, öğretici metinler arasında yer alır.

c)   (………)   “Hemen alet kutusunu getir.”  Cümlesinde dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır.

d)   (………)   Türkçede anı türünün özelliklerini gösteren ilk metin “Göktürk Yazıtları”dır.  

e)   (………)     Bağlaç olan “ki” daima kendisinden önceki kelimeye bitişik yazılır.

S4.   Aşağıdaki cümlelerde yazımında yanlışlık olan sözcüklerin altlarını çizerek bu sözcüklerin doğru biçimlerini cümlelerin karşısındaki noktalı yerlere yazınız.     (2x5= 10 puan)

a.   
Türkiye’nin Güneyi genellikle yağışlıdır.          (……………………………………….)

b.   Bu gelen Ahmet’miydi acaba?                (……………………………………………..)

c.   Bunca yıl çalıştıktan sonra öğretmenliği bırakmak hiçte kolay değil.       (…………………………………………)

d.   Camlardan içeriye Güneş girdi.       (………………………………………..)

e.   Duydumki unutmuşsun gözlerimin rengini.        (………………………………………)

S5.  a.)   Türk edebiyatında günlük (günce) türünde yazılmış bir (1) tane eserin ismini yazarıyla birlikte yazınız. 


(5 puan)……………………………………………………………………………………………………………………………..

S5.  a.)   Türk edebiyatında anı (hatıra) türünde yazılmış bir (1) tane eserin ismini yazarıyla birlikte yazınız.      

(5 puan)……………………………………………………………………………………………………………………………..
 
S6.  a.)   
Bahçeye  yeni  fidanlar  ve  çiçekler  dikildi.”   Cümlesinde bulunan isim (ad) türündeki sözcüklerin

altlarını çiziniz.   (5 puan)


S6.   b)   “Bu  akşam  eski  bir  arkadaşımla  masmavi  denizi  seyrettik.”      Cümlesinde bulunan sıfat (ön ad)

türündeki sözcüklerin altlarını çiziniz.   (5 puan)
S7.  “Sanat Metinleri (edebi metinler” ile “Öğretici Metinler” metinler arasındaki farklılıklardan iki (2) tanesini aşağıdaki tabloya yazınız.   (5x2= 10 puan)
SANAT METİNLERİ (EDEBİ METİNLER)
ÖĞRETİCİ METİNLER

S8.  “Günlük (günce)” ile “anı (hatıra)” türleri metinler arasındaki farklılıklardan iki (2) tanesini aşağıdaki tabloya yazınız.     (5x2= 10 puan)
GÜNLÜK (GÜNCE)
ANI (HATIRA)

S9.   “Özel mektuplar” ile “iş mektupları” arasındaki farklılıklardan bir (1) tanesini yazınız.   (5 puan)S10.   Aşağıdaki kutucuğa Halk Eğitim Merkezi tarafından  düzenlenen satranç kursuna katılmak amacıyla  öğrenci belgesi  almak için okuduğunuz okula bir dilekçe yazınız.      (15 puan) 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.