14 Aralık 2012 Cuma

4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

 Görmesem duramam seni yanımda,
Yüksek kalelerde er meydanında,
Dalgalan yurdumun ufuklarında.

Ay ile arkadaş yıldıza eşsin,
Yurt ufuklarında doğan güneşsin.
İBRAHİM AKKAYA

1.Yukarıdaki dizelerde işlenen duygu aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yurt sevgisi        b) Bayrak sevgisi
c)Doğa sevgisi        d) Arkadaş sevgisi

_______________________________________________________________
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitmiş bir eylemden söz edilmektedir?

A.  Çarşıya arabayla gidecek.
B.  Tren biraz sonra gelecek.
C.  Sabah buradan bir otobüs geçmiş.
D.  Piyanoda yeni parçalar çalıyor.

_______________________________________________________________
Mutfak  -  mutsuz  – mutlaka  -  mutluluk   I                  II              III               IV

3.Yukarıdaki sözcükler sözlük sıralamasına konursa hangi sıralama doğru olur?

A)  I, III , II , IV          B)  III , IV , I , II

C)  I , II , III , IV         D)  I , IV , III , II
_______________________________________________________________
4.Aşağıdaki kelime eşlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) kısa-uzun                   B) doğru-yanlış
C) küçük-minik              D) siyah-beyaz
_______________________________________________________________
1.En son olarak da odasını düzenledi
2.Ödevlerini bitirince soru çözdü.
3.Soru çözdükten sonra kitap okudu.
4.Önce ödevlerini yaptı.

5. Yukarıdaki cümlelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir?

a) 3-2-4-1         b)   4-3-1-2
c) 2-3-4-1         d)   4-2-3-1

_______________________________________________________________
6.“Baş” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Başım her zamankinden çok ağrıyor.
B) Ali, halay başı oldu.
C) Grubun başını Ahmet çekiyor.
D) İşin başında Zeynep vardı.
_______________________________________________________________
       Ankara’dan abim gelmiş,
Evde bir bayram havası.

7.Altı çizili söz dizelere aşağıdaki duygulardan hangisini katmıştır?

A)keder         B) neşe        C) özlem     D) öfke
  _______________________________________________________________
     İnsan zorluklar karşısında yenilgiyi çabuk kabul etmemelidir…Yaşamda karşılaşacağımız güçlükleri yenebilmek ,ancak bu güçlükleri yenmeyi istemekle gerçekleşir.Koşullar umut verici olmasa bile insan
elinden geleni yapmalı,son ana kadar her türlü çabayı göstermelidir.
     Umudunu yitirmemelidir.  Umut yeşeren daldır,insanın yüreğini aydınlatan güneştir.

8.Yukarıdaki metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

a)Güçlükler karşısında insanların göstereceği çaba boşunadır.

b)Güçlüklerin üstesinden gelebileceğimiz umudunu taşımalıyız.

c)Bir işin üstesinden gelebilmek için yapılabilecek bir şey yoktur.

d)İnsanların yaşamı yenemeyecekleri güçlüklerle doludur.
_______________________________________________________________
9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?

A)Geç kaldığı için derse giremedi.                    
B)Çok çalıştığından derslerinde başarılı oldu.
C) Ağladığı için gözleri şişmiş.
D)Akşam erkenden yatağına yattı.

_______________________________________________________________

10. ’’Sıcak ‘’ kelimesi hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

a-) Hava gerçekten çok sıcaktı.
b-) Herkese sıcak davranıyor.
c-) O sıcak kalpli bir insandı.
d-) Her zaman sıcak kanlı olduğunu   göstermiştir.
_______________________________________________________________
1-Tiyatroya ne zaman gidelim      (  )
2-Akşama kadar bu işle uğraşmış (  )
3-Of , bıktım artık  (  )
4-Neslihan (  )  bu işi alabilmek için çok uğraştı.
11. Yukarıdaki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

a)   ( ? )  ( , )  ( !  )  ( ,  )    

b)    ( , )  ( ! )  ( .  )  (  ?  )    

c)   ( ? )  ( . )  ( !  )  ( ,   )    

d)   ( , )  ( . )  ( !  )  (  ,  )    

  _______________________________________________________________
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmamıştır?

A. Zengin insanlar fakir insanlara yardım etmelidir
B. Eski televizyonumuzu yenisiyle değiştireceğiz.
C. Kardeşime aldığımız ceket uzun, pantolon kısa geldi.
D. Gamze hem güzel hem de iyi huylu bir kızdır.
_______________________________________________________________
13. Aşağıdaki hangi sözcükte birden fazla yapım eki vardır?

a. Gözlük   b.Balıkçı   c. Halıcılık   d.Güneşlik
_______________________________________________________________
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli kelime yoktur?

A)Çaydan geçerken ayakları ıslanmış.
B)Al elmayı taş atan çok olur.
C)El elin eşeğini türkü söyleyerek arar.
D)Yarın bizim evde eğlence var.
  _______________________________________________________________
  Çok konuşarak kandırmak
  dikkatsizce bakınmak
  çok sevinmek
  kızmak
  özlemek

15.Deyimlerin anlamlarını yukarıdaki tablodan bulup numaralarını baştaki kutulara yazınız.

1 gözünde tütmek
2
kafasının tası atmak
 3 dil dökmek     
4
etekleri zil çalmak:
5
göz atmak_______________________________________________________________
  Mal ve para kötü günler için çok gereklidir.
  Bir işe girişmeden önce iyi düşünmek gerekir.
  El ele verilerek bir çok zor iş kolaylıkla halledilebilir.
  Sinirli haldeyken verilen kararlar sağlıklı olmayabilir.
  Sıkıntılı halinde yardımına koşan kişi gerçek dostundur.


16.Atasözlerinin anlamlarını yukarıdaki tablodan bulup numaralarını baştaki kutulara yazınız. .

1
  Son pişmanlık fayda etmez.
2
Ak akçe kara gün içindir.                               

3
  Öfke ile kalkan zarar ile oturur.
4
Dost kara günde belli olur.
5
Bir elin nesi var iki elin sesi var.

NOT:İLK 14 SORU 5 ER PUAN 15 VE 16.SORULAR 15 ER PUAN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.