2 Aralık 2012 Pazar

4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı soruları ve cevap anahtarı                                                  
                                                       CUMHURİYET
            29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür. Bugün ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 / 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun törenlerle kutlarız.
            Cumhuriyet yönetiminden önce devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğuydu. Osmanlılarda  devlet yöneticisine padişah denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğulla geçerdi
            Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyet’te egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini yönetme yetkisini temsilcileri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler yasalar yapar, yöneticileri ulusu adına denetler. Yönetilenler isterlerse seçimlerde yöneticilerini değiştirirler.

İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.
1-            Cumhuriyet Bayramı hangi tarihte kutlanır? Bu günü nasıl kutlarız?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-            Cumhuriyet’ten önce ülkemiz ne şekilde yönetiliyordu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-        Cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?

A) Önce yemek yiyelim,sonra alışverişe çıkalım.
B) Sen aşağıda bekle,ben yukarıya çıkacağım.
C) Gelen,gideni aratır,demişler.
D) Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.

5 - ’’Okul servisi okula ‘ yakın ’ bir yerde bizi indiriyor.’’   Cümlesindeki altı çizili belirtilen sözcüğün karşıt (zıt )anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
A ) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.                         B)  Pek uzun bir süre sayılmaz
C)  Bizim evin manzarası çok güzeldir.                   D)  Kimseye kötülük etmezdi.

 6 - ’’Bu yıl çok güzel geçti. ’’ Tümcesinde ‘’yıl’’ sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A)  Bahar               B)  Matem           C)   Sene                 D)         Mevsim
   
7-  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi  " tasarrufun önemi " ni anlatmaktadır?
A)  Para parayı çeker.
B)  Para dediğin elinin kiri.
C)  Ak akçe kara gün içindir.
D)  Kefenin cebi yoktur.

8 - Aşağıdaki deyimlerin hangisi  " çok güzel konuşmak "  anlamındadır?
A) İğne ipliğe dönmek.
B) Ağzından bal damlamak.
C) Ağzını bıçak açmamak.
D) Ağzı gevşek olmak.
 
9- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna   ''  ?  ''   konmaz?
A) Elma da tatlı mı tatlı
B) Dedem öldü mü
C) Ali ne zaman geldi
D) Fatma telefonu açtı mı


10.’’İçim içime sığmıyor(  ) Bağırmak(   ) haykırmak istiyorum(  )’’ anlatımında parantez işaretiyle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A)    ( . )  ( , ) ( . )         B)       ( : )  ( , ) ( . )           C)      ( , ) ( ! ) ( . )           D)     ( , ) ( , ) ( ! )

11-  ’’ Bu yazıyı kim yazdı  (   ) ’’  tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir?
A)   ( . )                B)   ( ! )                C)    ( ; )                D)    ( ? )
  
12 - "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü,   Işık ışık,dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum,senin destanını yazacağım…   Yukarıdaki dizelerde şair kime seslenmektedir?
A) Türk milletine
B) Türk bayrağına
C) Kız kardeşine
D) Şehitlere
www.sınavdünyası.com
 13 - “Arkadaşlarımız kusursuz insanlar değildir ;ama biz onların iyi insan olduklarına inandığımız için onlarla arkadaş oluyoruz.” Bu cümlede anlatılmak istenen şey nedir?
A) Arkadaşlarımız kötü kişilerdir.
B) Bütün arkadaşlar kusurlu insanlardır.
C) Bütün arkadaşlar kusursuz insanlardır.
D) İyi insanların da bazı kusurları olabilir.

14 - Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir dinleyicinin özelliği verilmemiştir?
A) İyi bir dinleyici not tutar.
B) İyi bir dinleyici yanındakilerle konuşur.
C) İyi bir dinleyici ön yargılı değildir.
D) İyi bir dinleyici dinlemeye isteklidir.
15- ’’Yolun yarısını………. Sonra biraz……..alayım diye oturdum.’’cümlesini en anlamlı biçimde tamamlayan sözcük ikilisi hangisidir?
A)  Bitirince -  dinlenme      B)  Bitirdikten – ekmek    C)  Yürüdükten - nefes          D)  Dinledikten - su     

16-   sanata ve sanatçıya          her zaman       olmuştur            Atatürk         saygılı
                            1                           2                   3                         4                    5
Yukarıdaki cümle parçacıklarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A -   2-5-1-3-4             B-   4-2-5-1-3          C-    4-1-2-5-3                D -   3-4-1-5-2

17-.  “ Bu  yaz  bana sık sık mektup  yaz . ” Cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir?
A -   Zıt anlamlı kelime       B -  Eş anlamlı kelime     C-   Mecaz Anlamlı Kelime    D-   Eş sesli kelime

18 -  “sözü ağzına tıkamak ”  deyiminin anlamı hangisidir? .

A- çok fazla konuşmak                                 B- sohbet etmeyi bilmemek
C- söylediği şeylerden utanmak                    D- bir kimsenin konuşmasına fırsat vermemek

19 ) Aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara “ D ” yanlış olanlara  “ Y ” harfi koyunuz
    (       ) Bir cümleye başlarken her zaman büyük harfle başlanır.
    (       ) Bir kelime kendi anlamının dışında kullanılıyorsa buna mecaz anlam  denir.
    (       ) Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.
    (       ) Kimin söylediği belli olmayan kısa ve özlü sözlere atasözü denir.
    (       ) Yazılışları aynı anlamları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

20 ) Aşağıdaki cümleleri kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız
    nokta
 
   virgül
 
    kök
 
eş anlamlı
 
     mecaz
 
    

                                                                                                                         
Okunuşları ve yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere……………………….. kelimeler denir.
Bir kelimenin gerçek anlamından farklı bir anlamda kullanılmasına…………………………denir.
Cümle bittikten sonra cümlenin sonuna ……………………… konur.
Sözcüklerin ek almamış anlamlı en küçük bölümüne  ……………….. denir.
Yazıda eş görevdeki sözcükleri, sözcük öbeklerini birbirinden ayırmak için ………………. kullanılır.
BAŞARILAR DİLERİM.                                    Her Soru 5 Puandır.
C E V A P     A N A H T A R I
Adı ve Soyadı:                                                                  Sınıf ve Numarası:

        PLEVNE İLKÖĞRETİM OKULU 4 – A SINIFI TÜRKÇE 1. DÖNEM 2. YAZILI
                                                  
                                                       CUMHURİYET
            29 Ekim 1923 ülkemizde cumhuriyet yönetiminin ilan edildiği gündür. Bugün ulusal bayram günüdür. Her yıl cumhuriyet yönetiminin ilanını 28 / 29 Ekim günleri Cumhuriyet Bayramı olarak coşkun törenlerle kutlarız.
            Cumhuriyet yönetiminden önce devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğuydu. Osmanlılarda  devlet yöneticisine padişah denirdi. Yönetim çoğu zaman babadan oğulla geçerdi
            Ülkemizin yönetim şekli cumhuriyettir. Cumhuriyet’te egemenlik, kayıtsız şartsız ulusundur. Ulus kendini yönetme yetkisini temsilcileri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler yasalar yapar, yöneticileri ulusu adına denetler. Yönetilenler isterlerse seçimlerde yöneticilerini değiştirirler.

İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.
1-            Cumhuriyet Bayramı hangi tarihte kutlanır? Bu günü nasıl kutlarız?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-            Cumhuriyet’ten önce ülkemiz ne şekilde yönetiliyordu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3-        Cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4 - Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler yoktur?

A) Önce yemek yiyelim,sonra alışverişe çıkalım.
B) Sen aşağıda bekle,ben yukarıya çıkacağım.
C) Gelen,gideni aratır,demişler.
D) Kusursuz dost arayan, dostsuz kalır.

5 - ’’Okul servisi okula ‘ yakın ’ bir yerde bizi indiriyor.’’   Cümlesindeki altı çizili belirtilen sözcüğün karşıt (zıt )anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır?
A ) Davulun sesi uzaktan hoş gelir.                         B)  Pek uzun bir süre sayılmaz
C)  Bizim evin manzarası çok güzeldir.                   D)  Kimseye kötülük etmezdi.

 6 - ’’Bu yıl çok güzel geçti. ’’ Tümcesinde ‘’yıl’’ sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?
A)  Bahar               B)  Matem           C)   Sene                 D)         Mevsim
   
7-  Aşağıdaki atasözlerinden hangisi  " tasarrufun önemi " ni anlatmaktadır?
A)  Para parayı çeker.
B)  Para dediğin elinin kiri.
C)  Ak akçe kara gün içindir.
D)  Kefenin cebi yoktur.

8 - Aşağıdaki deyimlerin hangisi  " çok güzel konuşmak "  anlamındadır?
A) İğne ipliğe dönmek.
B) Ağzından bal damlamak.
C) Ağzını bıçak açmamak.
D) Ağzı gevşek olmak.
 
9- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna   ''  ?  ''   konmaz?
A) Elma da tatlı mı tatlı
B) Dedem öldü mü
C) Ali ne zaman geldi
D) Fatma telefonu açtı mı


10.’’İçim içime sığmıyor(  ) Bağırmak(   ) haykırmak istiyorum(  )’’ anlatımında parantez işaretiyle gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A)    ( . )  ( , ) ( . )         B)       ( : )  ( , ) ( . )           C)      ( , ) ( ! ) ( . )           D)     ( , ) ( , ) ( ! )

11-  ’’ Bu yazıyı kim yazdı  (   ) ’’  tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti getirilmelidir?
A)   ( . )                B)   ( ! )                C)    ( ; )                D)    ( ? )
  
12 - "Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü, Kızkardeşimin gelinliği,şehidimin son örtüsü,   Işık ışık,dalga dalga bayrağım, Senin destanını okudum,senin destanını yazacağım…   Yukarıdaki dizelerde şair kime seslenmektedir?
A) Türk milletine
B) Türk bayrağına
C) Kız kardeşine
D) Şehitlere

 13 - “Arkadaşlarımız kusursuz insanlar değildir ;ama biz onların iyi insan olduklarına inandığımız için onlarla arkadaş oluyoruz.” Bu cümlede anlatılmak istenen şey nedir?
A) Arkadaşlarımız kötü kişilerdir.
B) Bütün arkadaşlar kusurlu insanlardır.
C) Bütün arkadaşlar kusursuz insanlardır.
D) İyi insanların da bazı kusurları olabilir.

14 - Aşağıdakilerden hangisinde iyi bir dinleyicinin özelliği verilmemiştir?
A) İyi bir dinleyici not tutar.
B) İyi bir dinleyici yanındakilerle konuşur.
C) İyi bir dinleyici ön yargılı değildir.
D) İyi bir dinleyici dinlemeye isteklidir.
15- ’’Yolun yarısını………. Sonra biraz……..alayım diye oturdum.’’cümlesini en anlamlı biçimde tamamlayan sözcük ikilisi hangisidir?
A)  Bitirince -  dinlenme      B)  Bitirdikten – ekmek    C)  Yürüdükten - nefes          D)  Dinledikten - su     

16-   sanata ve sanatçıya          her zaman       olmuştur            Atatürk         saygılı
                            1                           2                   3                         4                    5
Yukarıdaki cümle parçacıklarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?
A -   2-5-1-3-4             B-   4-2-5-1-3          C-    4-1-2-5-3                D -   3-4-1-5-2

17-.  “ Bu  yaz  bana sık sık mektup  yaz . ” Cümlesindeki altı çizili kelimelere ne ad verilir?
A -   Zıt anlamlı kelime       B -  Eş anlamlı kelime     C-   Mecaz Anlamlı Kelime    D-   Eş sesli kelime

18 -  “sözü ağzına tıkamak ”  deyiminin anlamı hangisidir? .

A- çok fazla konuşmak                                 B- sohbet etmeyi bilmemek
C- söylediği şeylerden utanmak                    D- bir kimsenin konuşmasına fırsat vermemek
www.sınavdünyası.com
19 ) Aşağıdaki ifadelerde doğru olanlara “ D ” yanlış olanlara  “ Y ” harfi koyunuz
    (   D   ) Bir cümleye başlarken her zaman büyük harfle başlanır.
    (  Y    ) Bir kelime kendi anlamının dışında kullanılıyorsa buna gerçek anlam denir.
    (  D    ) Yazılışları farklı, anlamları birbirinin karşıtı olan sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.
    (  D    ) Kimin söylediği belli olmayan kısa ve özlü sözlere atasözü denir.
    (  D    ) Yazılışları aynı anlamları farklı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

20 ) Aşağıdaki cümleleri kutu içindeki uygun kelimelerle tamamlayınız
    nokta
 
   virgül
 
    kök
 
eş anlamlı
 
     mecaz
 
    

                                                                                                                         
Okunuşları ve yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.
Bir kelimenin gerçek anlamından farklı bir anlamda kullanılmasına mecaz denir.
Cümle bittikten sonra cümlenin sonuna nokta konur.
Sözcüklerin ek almamış anlamlı en küçük bölümüne kök denir.
Yazıda eş görevdeki sözcükleri, sözcük öbeklerini birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.
BAŞARILAR DİLERİM.                                    Her Soru 5 Puandır.
 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.