23 Temmuz 2012 Pazartesi

Biyoloji Dersi 11. Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEMİ BİYOLOJİ-11 DERSİ 1. SINAV SORULARIDIR.
ADI                                     SOYADI:
PUANI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SINIFI ;                                     NO


Yazı İle
Rakam İle
B GRUBU
A) Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri  yerleştiriniz.
  1. 1. ..................... kökü toprağın sert kısımlarına karşı  korur.
  2. 2. Böbrek kanalları ve yumurtalık yüzeyinde .......  ...........   ................   ................ den oluşur..
  3. 3. Emriyo döneminde .....................      ........................ tan oluşmuştur.
  4. 4. ............................... , bitkinin su kaybını ve gaz geçirgenliğini azaltır.
  5. 5. Mukus salgılayan tek hücreli salgı  bezine ........................  ..................... adı verilir.

B) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
6. İnsanda metabolizma hızı yüksek olan dokulardaki kılcal damarlar, metabolizma hızı düşük olanlara göre daha sıktır.
Buna göre; Aşağıdaki dokulardan hangisinde kılcal damarların en fazla olması beklenir ?
A) Sinir Doku               B) Kemik Doku     C) Yağ Doku D) Bez Epiteli       E) Kas Doku

7. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki salgı dokunun görevlerinden biri değildir?
A) Tozlaşmayı kolaylaştırma                                                                B) Bazı maddelerin emilimini sağlar
C) Mikroorganizmalardan korunmayı sağlar                     D)  Böcekçil bitkilerde sindirimi kolaylaştırır                              E) Bitkinin hayvanlar tarafından yenmesini engeller.

8. Bitkilerde koruyucu doku olan epidermis ile ilgili olarak;
I-         Hücrelerin farklılaşmasından oluşur.
II-       Hüçrelerinde CO2 tüketimi ile O2 üretimini sağlar.
III-         Kütikula adlı mumsu tabakayı salgılayarak su kaybını önler
İfadelerinden hangileri doğrudur.
A) Yalnız I B) Yalnız II          C) I ve III             D) II ve III           E) I, II, III

9. Aşağıdakilerden hangisinde hücreler silindirik olup sık ve düzenli dizilmiştir?
A) Mantar Doku         B)  Özümleme Parankiması             C) İletim Parankiması       D)  Depo Parankiması  E) Kambiyum

10. Yaprak döken bir ağacın gövdesinin yerden h  yüksekliğindeki bir noktasına uzun bir çivi 2/3 dışarıda kalacak şekilde çakılıyor.            10 yıl  bu bitki için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir ?
I-  Ağacın dışında kalan çivi miktarı aynıdır.     II- Ağacın dışında kalan çivi miktarı azalır.
III- Çivi h yüksekliğinden daha yüksektir.                           IV-  Çivi h yüksekliğinde durmaktadır.

A)  Yalnız I  B) Yalnız III                  C) I ve IV   D) I ve III                           E)II ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi karma bir bezdir?
A)Ter Bezi                    B) Paratroid           C) Tükrük Bezi  D) Böbrek üstü bezleri       E) Pankreas

12. Aşağıdakilerden hangisi temel bağ doku hücrelerinden biri değildir?
A) Fibroblast                B)  Mast                C) Fibrosit             D) Makrofaj        E) Fibroklast

13. Aşağıdaki  organlardan  hangisi Fibröz  kıkırdak içerir?
A) Kulak Kepçesi              B) Östaki Borusu              C) Burun                     D) Östaki Borusu     E) Omurlar

14. İltihaplı boğaz enfeksiyonu geçiren bir kişi,  kanında aşağıdaki hücrelerden hangisinin artması beklenir?
A) Eozinofil        B) Nötrofil                         C) Bazofil                   D) Trombositler                         E) Mast Hücresi

15. Aşağıdakilerden hangisi akson, dendrit ve hücre gövdesinin üçünde de  bulunur?
A) Golgi Aygıtı            B) Mitokondi                       C) Myelin Kılıf                    D) Nissl tanecikleri             E) Nörofibriller

C) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
16. Yaprağın enine kesitini çizerek kısımlarını gösteriniz?
17. Kollenkima çeşitlerini ve özelliklerini yazınız?
18 Şekillerine göre çok hücreli bezleri yazarak birer örnek veriniz?
19. Bağ dokusu liflerinin çeşitlerini yazınız. Bulunduğu organlara örnek veriniz?
20. Epitel dokunun görevlerini açıklayınız?
NOT BAREMİ: Tüm sorularının tam doğru cevabı 5 puandır.
BAŞARILAR
………………………………….
Biyoloji Öğretmeni

CEVAP ANAHTARI 
B GRUBU
A) Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri  yerleştiriniz.
1. KALİPTRA kökü toprağın sert kısımlarına karşı  korur.
2. Böbrek kanalları ve yumurtalık yüzeyinde TEK KATLI KÜBİK EPİTEL den oluşur..
3. Emriyo döneminde HYALİN KIKIRDAK tan oluşmuştur.
4. KİTÜKULA , bitkinin su kaybını ve gaz geçirgenliğini azaltır.
5. Mukus salgılayan tek hücreli salgı  bezine GOBLET HÜCRESİ adı verilir.
B) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
6. İnsanda metabolizma hızı yüksek olan dokulardaki kılcal damarlar, metabolizma hızı düşük olanlara göre daha sıktır.
Buna göre; Aşağıdaki dokulardan hangisinde kılcal damarların en fazla olması beklenir ?
A) Sinir Doku       B) Kemik Doku     C) Yağ Doku D) Bez Epiteli             E) Kas Doku
7. Aşağıdakilerden hangisi bitkilerdeki salgı dokunun görevlerinden biri değildir?
A) Tozlaşmayı kolaylaştırma                                           B) Bazı maddelerin emilimini sağlar
C) Mikroorganizmalardan korunmayı sağlar                    D)  Böcekçil bitkilerde sindirimi kolaylaştırır                     E) Bitkinin hayvanlar tarafından yenmesini engeller.
8. Bitkilerde koruyucu doku olan epidermis ile ilgili olarak;
I-       Hücrelerin farklılaşmasından oluşur.
II-     Hüçrelerinde CO2 tüketimi ile O2 üretimini sağlar.
III- Kütikula adlı mumsu tabakayı salgılayarak su kaybını önler
İfadelerinden hangileri doğrudur.
A) Yalnız I B) Yalnız II     C) I ve III D) II ve III       E) I, II, III
9. Aşağıdakilerden hangisinde hücreler silindirik olup sık ve düzenli dizilmiştir?
A) Mantar Doku    B)  Özümleme Parankiması C) İletim Parankiması D)  Depo Parankiması  E) Kambiyum
10. Yaprak döken bir ağacın gövdesinin yerden h  yüksekliğindeki bir noktasına uzun bir çivi 2/3 dışarıda kalacak şekilde çakılıyor.   10 yıl  bu bitki için aşağıdakilerden hangileri söylenebilir ?
I-  Ağacın dışında kalan çivi miktarı aynıdır.       II- Ağacın dışında kalan çivi miktarı azalır.
III- Çivi h yüksekliğinden daha yüksektir.                       IV-  Çivi h yüksekliğinde durmaktadır.
A)  Yalnız I           B) Yalnız III              C) I ve IV          D) I ve III E)II ve IV
11. Aşağıdakilerden hangisi karma bir bezdir?
A)Ter Bezi                        B) Paratroid       C) Tükrük Bezi         D) Böbrek üstü bezleri            E) Pankreas
12. 12. Aşağıdakilerden hangisi temel bağ doku hücrelerinden biri değildir?
A) Fibroblast          B)  Mast           C) Fibrosit        D) Makrofaj      E) Fibroklast
13. Aşağıdaki  organlardan  hangisi Fibröz  kıkırdak içerir?
A) Kulak Kepçesi B) Östaki Borusu        C) Burun         D) Östaki Borusu       E) Omurlar
14. İltihaplı boğaz enfeksiyonu geçiren bir kişi,  kanında aşağıdaki hücrelerden hangisinin artması beklenir?
A) Eozinofil                      B) Nötrofil                  C) Bazofil D) Trombositler                      E) Mast Hücresi
15. Aşağıdakilerden hangisi akson, dendrit ve hücre gövdesinin üçünde de  bulunur?
A) Golgi Aygıtı     B) Mitokondi               C) Myelin Kılıf                       D) Nissl tanecikleri    E) Nörofibriller
C) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
16. Yaprağın enine kesitini çizerek kısımlarını gösteriniz?
Yaprak-anatomisi_jpg
17. Kollenkima çeşitlerini ve özelliklerini yazınız?
Köşe kollenkiması                       ; hücre çeperlerinin köşelerinde kalınlaşma vardır.
Levha kollenkiması         ; hücre çeperinin her tarafında kalınlaşma vardır.
18 Şekillerine göre çok hücreli bezleri yazarak birer örnek veriniz?
*Basit Tübüler     : Derideki ter bezleri tübülerdir.
*Bileşik tübüler    : Mide tabanındaki bezler böyledir.
*Ampuler             : Derideki yağ bezleri.
*Bileşik Ampuler : Yağ bezleri bu şeklidedir.
19. Bağ dokusu liflerinin çeşitlerini yazınız. Bulunduğu organlara örnek veriniz?
Kollogen lif          ; Ayakta anchilies tendonunda bulunur.
Elastik lif              ;Yüz ve boyun bölgelerini örten dermis tabakasında bulunur.
Ağsı lifler             ; Doku ve organların etrafını sararak desteklik sağlar.
20. Epitel dokunun görevlerini açıklayınız?
Koruma               : Vücudu kimyasal, fiziksel ve mikrobik etkilere karşı korur.
Emme                   : İnce bağırsakta bazı maddelerin emilmesini sağlar.
Salgı Yapma        : Süt ve gözyaşı salgılarını yapar.
Duyu                     : Çevreden gelen uyarıları alır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.