23 Temmuz 2012 Pazartesi

Biyoloji Dersi 11. Sınıflar 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları

…………………………………………………………… LİSESİ
2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEMİ BİYOLOJİ-11 DERSİ 1. SINAV SORULARIDIR.
ADI                                     SOYADI:
PUANI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SINIFI ;                                     NO


Rakam
Yazı
A GRUBU
A)  Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri  yerleştiriniz.
  1. 1. Primer meristem dokuyu gövde ucunda ................................................, kök ucunda ................................ korur.
  2. 2. Akciğer alveolleri ve damarların iç yüzeyleri ..................................................... den oluşur..
  3. 3. .............................. kemiğin enine kalınlaşmasını, beslenmesini ve onarımından sorumludur.
  4. 4. Bazı bitkiler ................................  adı verilen tüylere sahiptir.
  5. 5. Keten, kenevir ve sarımsakta bulunan lifler ve armutta bulunan taş hücreleri .............................. ya örnek verilebilir.

B) Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.
6. İnsanda metabolizma hızı yüksek olan dokulardaki kılcal damarlar, metabolizma hızı düşük olanlara göre daha sıktır.
Buna göre; Aşağıdaki dokulardan hangisinde kılcal damarların en seyrek olması beklenir ?
A) Sinir Doku               B) Kemik Doku     C) Yağ Doku D) Bez Epiteli       E) Kas Doku

7. Bitkilerde kovucuk ve gözeneğin ortak özelliği nedir?
A) Açılıp kapanmaları              B) Gaz alış verişini sağlamaları       C) Mantar Dokuda bulunmaları
D)  Üst deride bulunmaları                              E) Kloroplast taşımaları

8. Parankima doku, bitkide bulunduğu yere göre yapısal ve işlevsel farklılıklar gösterir.
Aşağıdaki bitki bölümlerin hangisinde bulunan parankima doku hücrelerinde kloroplast miktarı en fazladır  ?
A) Genç gövde epidermisinin altında     B) Mantar tabakanın altında          C) Çimlenmiş tohumun içinde
D) Emici tüylerin  altında  E) Genç gövdenin öz bölgesinde

9. Aşağıdakilerden hangisi ince zarlı, bol stoplazmalı, büyük çekirdekli ve bölünebilen hücrelerden yapılmıştır?
A) Mantar Doku         B)  Parankima Dokusu                      C) Kollenkima                     D)  Epidermis       E) Kambiyum

10. Yaprak döken bir ağacın gövdesinin yerden h  yüksekliğindeki bir noktasına uzun bir çivi 2/3 dışarıda kalacak şekilde çakılıyor.            10 yıl  bu bitki için aşağıdakilerden hangileri söylenemez ?
I-  Ağacın dışında kalan çivi miktarı aynıdır.     II- Ağacın dışında kalan çivi miktarı azalır.
III- Çivi h yüksekliğinden daha yüksektir.                           IV-  Çivi h yüksekliğinde durmaktadır.
A)  Yalnız I  B) Yalnız III                  C) I ve IV   D) II ve III                         E)II ve IV

11. Aşağıdakilerden hangisi epitel dokunun görevlerinden biri değildir.
A) Emme                      B) Duyu                  C) Salgı               D) Koruma          E) Keratinleşme

12. Aşağıdaki  bezlerden hangisi bileşik tübüler bezdir?
A) Ter Bezleri                              B) Yağ Bezleri                     C) Mide D) Pankreas        E) Tükrük Bezleri

13. Aşağıdaki  organlardan  hangisi Hyalin kıkırdak içerir?
A) Kulak Kepçesi                       B) Östaki Borusu                C) Burun               D) Östaki Borusu               E) Omurlar

14. Alerjisi olan bir kişi, polen tanelerine maruz kaldığında, kanında aşağıdaki hücrelerden hangisinin artması beklenir?
A) Eozinofil                 B) Nötrofil                            C) Bazofil             D) Trombositler  E) Mast Hücresi

15. Aşağıdaki  bezlerden hangisi bileşik tübüler bezdir?
A) Ter Bezleri              B) Yağ Bezleri       C) Mide               D) Pankreas        E) Tükrük Bezleri

16. Aşağıdakilerden hangisi sinir hücrelerinin görevleri arasında sayılamaz ?
A) Uyarıları almak                    B) Uyarıyı iletmek ve ilerletmek     C) Myelin kılıfı tamir etmek
D) Bir hücresel aktiviteleri başlatmak                         E) Bilgi moleküllerini salgılamaktan

C) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız.
16. Bir sinir hücresi çizerek kısımlarını gösteriniz?
17. Mast hücresi salgılarının görevlerini yazınız?
18 Kemik dokunun görevlerini yazınız?
19. Tek katlı epitel çeşitlerini yazınız. Bulunduğu organlara örnek veriniz?
20. Parankima çeşitlerini ve bulundukları yerleri yazınız?
NOT BAREMİ: Tüm sorularının tam doğru cevabı 5 puandır.
BAŞARILAR                                                                …….
CEVAP ANAHTARI
A) Aşağıdaki sorulardaki boşlulara uygun kelimeleri  yerleştiriniz.
1. Primer meristem dokuyu gövde ucunda KORUYUCU YAPRAKLAR, kök ucunda KALİPTRA korur.
2. Akciğer alveolleri ve damarların iç yüzeyleri TEK KATLI YASSI EPİTEL den oluşur..
3. PERİOST kemiğin enine kalınlaşmasını, beslenmesini ve onarımından sorumludur.
4. Bazı bitkiler TRİKOM adı verilen tüylere sahiptir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.