25 Haziran 2012 Pazartesi

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI SORULARI


2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ………………………………..LİSESİ 11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ ORTALAMA YÜKSELTME VE SORUMLULUK SINAVI SORULARI

                                               SORULAR
1. Tanzimat edebiyatının başlangıcı sayılan olay hangisidir? Yazınız.

2. İlk edebi romanımız aşağıdakilerden hangisidir?
A) İntibah    B) Araba Sevdası     C) Mai ve Siyah     D) Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat     E) Cezmi

3. Fecr-i Ati edebiyatının en önemli ismi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal    B) Tevfik Fikret     C) Ahmet Haşim    D) Cenab Şahabettin    E) Şinasi

4. Servet-i Fünun edebiyatının şiirdeki en önemli temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Namık Kemal    B) Tevfik Fikret     C) Ahmet Haşim    D) Cenab Şahabettin    E) Şinasi

5. Milli Edebiyat döneminin sanatçıları düşüncelerini hangi dergide yazmışlardır?
A) Servet-i Fünun      B) Diyojen     C) Ağaç      D) Genç Kalemler      E) Mavi

6. Aşağıda verilen eserlerin edebiyatımızdaki önemini belirtiniz.
İntibah:          Letaif-i Rivayat:         Vatan yahut Silistre:   Mukaddime:        Telemak:


7. Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nin bir üyesi olan sanatçı, Tanzimat döneminin en gür sesli şairidir. Eserlerinde toplumsal konulara ağırlık vermiştir. Biçim açısında eskiye bağlı olan şiirlerinde vatan, millet, hürriyet temalarını işlemiştir. Eserlerinde Romantizm’in etkileri görülür. Akif Bey, Gülnihal gibi tiyatroların da yazarıdır.
Yukarıda hangi şairden bahsedilmiştir?

8. Verilen eserlerin yazarlarını belirtiniz.
Müntehebat-ı Eş’ar:     Hasan Mellah:       Şecere-i Türkî:   Celaleddin Harzemşah:       Zafer-name:

9. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
- Tanzimat’ın birinci dönem sanatçıları genel olarak…………….….………………anlayışını benimserken; ikinci dönem sanatçıları …………………..……..anlayışını benimsemişlerdir.
- Ziya Paşa ………………………….. adlı makalesinde Tanzimat Dönemi’nin sanat anlayışını benimsemiş görünürken, ……………………….. eserinin önsözünde önceki görüşlerini inkar eder. Bunun üzerine Namık Kemal, edebiyatımızdaki ilk eleştiri örneği sayılan ……………………………………….adlı eseri yazar.

10. Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
- Ahmet Mithat Efendi, Bursa’da vali iken yaptırdığı tiyatro binasıyla tiyatroya hizmet etmiştir. (    )
- Namık Kemal, edebiyatın her türünde eser vermiştir.
(    )
- Şinasi, La Fontaine’den Fabl çevirileri yapmıştır.(    )(sınavdünyası.com)
- Tanzimat edebiyatı, Tanzimat Fermanı’nın ilanından yirmi yıl sonra oluşmuş bir edebiyattır.(    )
- Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz Şinasi’nin “Şair Evlenmesi” adlı piyesidir. (    )


                                          


                                          CEVAPLAR
1. Tercüman—Ahval gazetesinin çıkarılmasıyla Tanzimat Edebiyatı başlar

2. A) İntibah

3. C) Ahmet Haşim

4. B) Tevfik Fikret

5. D) Genç Kalemler

6. Aşağıda verilen eserlerin edebiyatımızdaki önemini belirtiniz.
İntibah: İlk edebi roman         
Letaif-i Rivayat: İlk hikaye kitabı  
Vatan yahut Silistre: Sahnelenen ilk tiyatro
Mukaddime: İlk makale    
Telemak: İlk çeviri roman

7. Namık Kemal

8. Verilen eserlerin yazarlarını belirtiniz.
Müntehebat-ı Eş’ar: Şinasi   
Hasan Mellah: Ahmet Mithat Efendi      
Şecere-i Türkî: Şemsettin Sami 
Celaleddin Harzemşah: Namık Kemal      
Zafer-name: Ziya Paşa

9. Verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
- toplum için sanat, sanat için sanat
- Şiir ve İnşa, Harabat, Tahrib-i Harabat

10. Aşağıda verilen yargıları doğru-yanlış durumlarına göre işaretleyiniz.
Y, D, D, D, Y

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.