25 Haziran 2012 Pazartesi

11. Sınıflar Dil ve Anlatım ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavı yazılı Soruları


1. I. Açıklayıcı anlatım II. Öyküleyici anlatım III. Epik anlatım IV. Tartışmacı anlatım
Öğretici metinlerde yukarıdaki anlatım türlerinden hangileri ağırlıklı olarak kullanılır?(5 p.)

2. Aşağıdaki anlatım bozukluğu olan cümleleri doğru bir şekilde altına yazınız. ( 15 p.)
*Bugün şirkette başarıyla çalışan elemanlara törenle plaket verildi.

…………………………………………………………………………………………………………
*Eğitime küçük yaşlarda başlanılırsa sağlam bir temele oturtulabilir.
…………………………………………………………………………………………………………
*Bu başarı, benim, ailemin ve öğretmenlerimin ortak çabalarıyla kazanılmıştır.
…………………………………………………………………………………………………………
*Toplumda bu tür olayların fazla olması bireylerin eğitim düzeyinin azlığından kaynaklanıyor.
…………………………………………………………………………………………………………
*Size birazdan düğün resimlerini göstereceğim.
………………………………………………………………………………………………………….

3- Aşağıdaki yargılar doğru ise cümlenin sonuna (D); yanlış ise (Y) yazınız. (10p.)
a)Ortaoyunu anlatmaya dayalı bir edebi metindir…………………….( )
b)Biyografide anlatım kanıtlara dayandırılmalıdır……………………( )
c)Otobiyografilerde ilahi bakış açısı vardır…………………………...( )
d)Gezi yazılarında betimleyici anlatım geniş yer tutar…………….….( )


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Aşağıda verilen cümleleri doğru – yanlış durumlarına göre inceleyiniz? (10)
• İlaç kutularının içinden çıkan ve prospektüs adı verilen kağıtlarda Türkçe – Latince birbiriyle karışık bir dilin kullanılması halkımızın bu açıklamaları daha rahat anlamasına katkı sağlamaktadır. ( )
• Sohbet türünde güncel olayların ele alınması bir gelenek halindedir. ( )
• Sohbet türünde fıkralara, nükteli sözlere, atasözlerine genellikle yer verilmez. ( )
• Biyografi yazarı, gerçekleri olduğu gibi yansıtmak zorunda değildir. ( )
• Topluma mal olmuş insanların özyaşam öykülerini yine kendilerinin anlattığı eserlere otobiyografi denir. ( )
2. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldunuz. (8)
• Sohbet türünün belirgin özelliklerinden biri de yazarın okuyucusuyla ……………………………………………… gibi bir anlatımı benimsemesidir.
• Sohbet türünde dil ağırlıklı olarak ……………………………………………………….. işlevindedir.
• İçtenlik ve doğallık ……………………………………………… türünün en belirgin özelliğidir.
• “Hac Yolunda”, “Afak-ı Irak”, “Avrupa Mektupları” isimli gezi kitapları ………………………………………………………
İsimli yazarımıza aittir.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.Aşağıdaki yargıların karşısına doğru ise ( D ); yanlış ise ( Y ) yazınız.
*Mehmet Kaplan ve Cemil Meriç Milli Edebiyat dönemi eleştiri yazarlarıdır. ( )
*Makalede üçüncü tekil anlatım yer almaz. ( )
*Ahmet Haşim deneme türünde eser vermiştir.( )
*Edebi fıkralar günlük olayları ele alsalar da üslupları itibarıyla kalıcıdır.( )
*Sohbette nükteli sözlere, herkesin bildiği fıkralara, atasözü ve halk deyişlerine yer verilir.( )
2.Makalelerde bulunması gereken beş özellik yazınız.
3. …Hani Büyük İskender İran seferine çıkmadan önce nesi var nesi yoksa hepsini dostlarına dağıtmış.Bunu gören yakın arkadaşı Pierdicassi: “Peki ama hazinedeki her şeyi dağıttınız, size ne kalıyor?” demiş.İskender: “Bana ümit kalıyor.” Deyince Pierdicassi : “Öyleyse bu mücevherleri bana vermeyin, en yakın arkadaşınız olarak ben size kalan ümidi paylaşmak istiyorum.” demiş.Ne güzel dostluk değil mi?Sizin de böyle bir arkadaşınızın olmasını istemez misiniz?Ben çok isterim doğrusu….
Yukarıdaki metnin türünü yazarak bu türe ait üç özellik yazınız.
4.Yukarıdaki paragraftan beş adet kelime grubu bulunuz.Bulduğunuz kelime gruplarının türünü yazınız.
5.Tanzimat edebiyatı dönemindeki eleştiri yazarlarını yazınız.Bu dönemde eleştiri türünde yazılmış iki örnek eser yazınız.
6.Deneme türü Dünya edebiyatında ne zaman ve hangi yazar tarafından bağımsız bir edebiyat türü olarak biçimlenmeye başlamıştır?Yazınız.
7.Gülmece nitelikli fıkralar ile öğretici metin türü olan fıkralar arasında nasıl bir fark vardır?Açıklayınız.
8.Aşağıdaki eserlerin karşısına yazarlarını yazınız.
- “Denizaşırı”……………………………………..
- “Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar”………………………………….
-“Portreler”……………………………………..
-“Kimi Diyaloglar”………………………………….
-“Karalama Defteri”……………………………….

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 - Aşağıdaki metnin türünü yazarak bu türe ait üç özellik yazınız.
Birimizin mutluluğu başka birimizin mutsuzluğunun sonucu mudur?Bir kişinin kendi mutluluk payını çıkartmak için çabalaması başka birinin mutluluktan pay almasını önler mi?Kısacası,mutlu olmak isteyen kişi başkalarının mutsuzluğuna mı dayanmak zorundadır?Bu sorulara kesin karşılık bulmak zor.Gerçek olan şu,mutluluk hakkında konuşmak kişinin vazgeçmediği, kaçınamadığı bir tutku, bir iteleyiş, bir davranış.Kişi mutluluğa ulaşmak için didinecek, savaşacak, yıpranacak.


2. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümledeki bilgi doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
Makalede anlatım, nesnel bir nitelik taşır. ( )
Denemede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır. ( )

Türk Edebiyatında Deneme türünün önde gelen isimleri Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin’dir. ( )
Sohbet yazılarında nükteye önem verilmez. ( )
Fıkra ve makaleler gazete ve dergilerde yayımlanabilir. ( )
Makalede anlatım, nesnel bir nitelik taşır. ( )
Denemede ağırbaşlı ve ciddi bir anlatım vardır. ( )
Türk Edebiyatında Deneme türünün önde gelen isimleri Nurullah Ataç, Suut Kemal Yetkin’dir. ( )
Sohbet yazılarında nükteye önem verilmez. ( )
Fıkra ve makaleler gazete ve dergilerde yayımlanabilir. ( )

3 – Makale ile denemeyi maddeler halinde karşılaştırınız.
4 – “Yaklaşık beş yıl kadar bu Edirne'de oturduk.” Gereksiz kelime kullanma
“Böyle hareketler ülkede demokrasinin işlememesini sağlayacaktır.” Kelimenin yanlş an kull
“Kardeşim ve annem okula gitti.” (onlar)özne yüklem uyuşmazlığı
“Ülkemiz Bosna’ya askerî ve gıda yardımı yaptı.” Tamlama ynlş
“Bugüne kadar onun, yüksek sesle konuştuğunu hiç görmedim.” Sözcüğün yanlış anlm kull –duymadım-
Yukarıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluklarının nedenini karşılarına yazınız.

5 – Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın.
Bu evlerin bahçesinde her mevsim aynı çiçekler açar.
O, ağaçların yapraklarını hiç dökmediği bir ülkededir.

Verilen cümlelerin a) Ögelerini bulunuz b) Cümle çeşitleri bakımından inceleyiniz c) Sözcük gruplarını bulunuz

Doğduğunuz andan başlayarak, insan olmak için programlanırsınız; ama her zaman içinde yaşadığınız kültürün ana ve babalarınızın ve eğitimcilerinizin saptadığı biçimde . kişiliğimize, aslında bize değil, ailelerimize,kültürümüz arkadaşlarımıza özgü binlerce şey yükleriz. Bunları benimseriz ve bunlar bizimle özdeşleşir. Bu kişilik sizin gerçek kimliğiniz değildir, onu siz duyumsayarak kendinize göre elde etmiş değilsiniz çünkü.
6- Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi nedir?:Gerçek kişilik insanın kendi duyumsaması ve istekleriyle elde ettiği kişiliktir.


7 – İçinde Açıklayıcı ve Betimleyici anlatım olan bir paragraf oluşturunuz.
8 – İyi bir fıkra yazısının özellikleri nelerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.