15 Aralık 2011 Perşembe

Varlık Felsefesi Test Soruları

1.Heraklİtos'a göre her şey ateşin değişmeleri ile meydana gelir. Her şey bu değişmelerden sonra tekrar ateşe döner. Bu sebepledir ki kainatta hiçbir zaman aynı suretler, şekiller bulunmaz. Tıpkı para ve mal arasındaki ilişki gibi. Para mala dönüşür, mal da paraya. Soğuk nesneler ısınır ve sıcak olanlar soğur. Yaş olanlar kurur, kuru olanlar nemlenir.
Parçadan, Herakleitos'un felsefe anlayışı ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?
A) Varlık metafizik bir sürecin oluşumudur.
B) Varlık maddeden meydana gelmiştir.
C) Evren sürekli bir değişim ve oluş halindedir.
D) Evrenin ana maddesi akla ve deneye uygun olmalıdır.
E) Evrende değişen hiçbir nesne yoktur.

2. Whitehead, var olan her şey ve olayın, başka şeylerin var oluşuna karşı duyarlı olduğunu söyler. Yani her varlık, başka varlıklarla olan aktif ilişkilerden oluşur. Bir varlık yok olup gittiğinde, birey olarak ortadan kalkar; fakat bu varlık, bir yandan da var olmaya devam eder.
Parçadan hareketle, aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Oluş içerisinde her varlık varlığını bir başkasına borçludur.
B) Gerçekte var olan ide (düşünce) dinamik bir varlıktır.
C) Varlığın kaynağında hem düşünce hem de madde bulunur.
D) İyi ideası dünyadaki sürekliliği sağlar.
E) Evren bütün varlıkların görüntü alanıdır.


3.- Herakleitos'a göre, evren devamlı akan bir süreçtir, başlangıcı ve sonu olmayan bir değişmedir. Evrende her şey akar ve kalıcı şeyler yoktur. Kalıcı şeyler varmış kanısına kapılmamızın nedeni değişmenin belirli bir kurala göre olmasıdır.
- Whitehead'a göre doğa, canlıdır ve sürekli değişme göstererek var olur. Bu değişim İçerisinde her şey varlığını bir başkasına borçludur.
Bu iki düşünürün varlık anlayışı için, aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir?
A) Varlık kaynağını Tanrısal özden alır.
B) Maddenin dışında varlıklardan söz edilemez.
C) Varlık sürekli oluş içerisindedir.
D) Varlık hem madde hem de düşünce olarak vardır.
E) Varlıklar insanın algılayabildikleriyle sınırlıdır.

4. İdealist filozoflara göre varlıklar bizim dışımızda değil, yalnızca düşüncemizde vardır. Çünkü, varlıkları yaratan fikirlerimizdir. Yani varlıklar düşüncenin yansısıdır. Düşünceye madde fikrini veren ise ruhtur. Varlıklar hakkındaki duyumlarımız, varlıkların kendisinde değil, düşüncemizden kaynaklanır. Bizi kuşatan her şey ruhun dışında mevcut değildir, ancak düşüncenin yansıması olabilir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi daha doğrudur?
A) Varlıklar, düşünceye madde fikrini veren ruhun yansımasından ibarettir.
B) Varlıklar ile İlgili duyumlarımız, düşünceler yoluyla anlam kazanır.
C) Bizi kuşatan herşey ruhun dışındadır.
D) Duyumların varlığı, öncelikle maddeye dayanır.
E) Varlıklar, maddeden doğarlar.

5. Aristoteles, algıyı doğuran nesnelerin algıdan bağımsız olmaları gerektiğini söylemektedir. Ona göre varlık, algıdan ibaret olmayıp tersine, var olduğu için algısı vardır. O halde algılarımız, algılarımızın konusu olan ve algılayandan ayrı, ondan bağımsız nesnel, gerçek bir dünyaya işaret ederler.
Bu parçaya göre Aristoteles'in varlık anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varlığın asılı zihnimizdedir.
B) Varlık zihinden bağımsız olarak vardır.
C) Varlık fenomenlerden ibarettir.
D) Varlık maddeseldir.
E) Varlık, hem madde hem ruhtur.

6. İçimizden birinin dış dünyanın duyusal algısından yoksun bir biçimde yaratıldığını düşünelim: öyle ki havanın varlığını dahi hissetmesin. Yine, bu İnsanın kol ve bacakları birbirinden ayn ve bedenle hiçbir teması olmasın. Buna ek olarak onun iç organlannın da kendileri hakkında hiçbir algıya sahip olmadığını varsayalım. Şimdi, o bu durumda, yani ne kendisini, ne iç organlarını hissetmediği halde hala "var olduğunu" fark edecek midir? Ibn-i Sina'ya göre evet! Ama o kendisini bir cisim ya da beden olarak var hissetmeyecektir. O halde, varlığını nasıl anlayacaktır? Bir ruh olarak!
Bu görüşlerinden hareketle Ibn-i Sina için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Görünenlerin arkasında bulunan varlığı reddetmiştir.
B) Evrendeki herşeyi oluşan bir uyumu olarak görmüştür.
C) Varlığı maddi cinsten kabul etmiştir.
D) İdealist bir bakış açısına sahiptir.
E) Metafizik açıklamalardan kaçınmıştır.

1.c
2.a
3.c
4. a
5. b
6.d

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.