6 Aralık 2011 Salı

Bilgi Felsefesi Test Soruları

1. Yağmur yağıyor, önermesinin bir doğruluk değeri vardır. Çünkü "Yağmur yağıyor." önermesi gerçekten dışarıda yağmurun yağması durumunda doğru, yağmurun yağmaması durumunda ise yanlış değeri alır. Buna karşılık yağmur tek başına ne doğru ne yanlıştır, fakat bir gerçektir. Yağmurun gerçekliği varken yağmurun yağmasının doğruluk değeri vardır.
Buna göre, gerçekliği doğruluktan ayıran özellik, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tek tek kavramlarla ilgili açıklamalara dayanması
B) Gramer açısından anlamlı olan bir ifadeye ilişkin olması
C) İnsan bilincinin dışında bulunup somut olması
D) Düşüncelerin gerekçelerini ortaya koyması
E) Bilimsel yöntemlere dayanılarak elde edilmesi

2. "Bilgiye hangi yolla ulaşıyoruz? Akılla mı, duyuyla mı, yoksa her ikisiyle de mi? Peki sezginin veya başka kaynakların bilgi edinmedeki rolü nedir?"
Bu sorular, aşağıdaki problemlerin hangisi içinde yer alır?
A) Bilginin insan hayatındaki yeri
B) Bilginin hangi kaynaktan doğduğu
C) İnsan aklının sınırları
D) Doğru bilginin mümkün olup olmadığı
E) Duyuların yanıltıcı olup olmadığı

3."Her şeyden şüphe edebilirim, ama şüphe ettiğimden şüphe edemem. Şüphe etmek, düşünmek demektir. O halde düşünmem, kendisinden asla şüphe edemeyeceğim bir apaçık bilgiyi, ilk temel bilgiyi gösterir."
Bu görüşe dayanarak, aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Bilgi, duyusal verilerin düşünceyle işlenmesi sonucu oluşur.
B) Kesin yargılara ulaşmak imkansız olduğundan her şeyden şüphe edilmelidir.
C) Doğru ve kesin bilgiye şüpheye dayalı bir akıl yürütmeyle ulaşılır.
D) Duyular insanı yanılttığı için gerçek bilgiye ulaşılamaz.
E) Doğuştan akılda bulunan fikirler açık ve seçik olan tek bilgidir.

4. Yeni doğan bir çocuk hiçbir şey bilemez. Aptalların da zihinleri ömür boyunca boş kalır. Çünkü bilgi, ancak duyularla elde edilir. Kendisine sözü edilmeyen bir şeyi kendiliğinden bilen tek bir kişi gösterilemez. Anadan doğma bir körde renk bilgisi yoktur, çünkü rengi algılayamamaktadır.
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisi ileri sürülemez?
A) Her İnsan, zihni bomboş olarak dünyaya gelir.
B) İnsanın bilgisi tecrübesi kadardır.
C) Bilgi ancak duyular aracılığıyla elde edilir.
D) Bazı bilgiler doğuştan İnsan zihninde vardır.
E) İnsan zihni, duyu verileri sayesinde dolar.

1 c
2.b
3.c
4.d

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.