18 Aralık 2011 Pazar

Anlatım Boızukluğu testleri

1. Müşterilerimizin yeni yılını kutlar, bol kazançlı günler dileriz.
Bu tümcedeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yüklem eksikliği
B) Nesne eksikliği
C) Özne eksikliği
D) Dolaylı tümleç eksikliği
E) Yüklemde ek eksikliği

2. Değişik halk kesimlerinin gelenek ve görenekleri­ni, yaşayış biçimlerini yansıtmıştır eserlerinde.
Bu tümcedeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?
A) "görenekleri" sözcüğü atılarak
B) "yansıtmıştır" sözcüğü ile "eserlerinde" söz­cüğünün yerleri değiştirilerek
C) "yaşayış biçimleri" yerine "yaşayışlarını" geti­rilerek
D) "Değişik" sözcüğü yerine "farklı" sözcüğü ge­tirilerek
E) "yansıtmıştır" sözcüğündeki "-tır" eki çıkarı­larak3. (I) Barış Manço'nun ölüm haberi televizyonlarda yayımlanmaya başlayınca herkes şaşkına döndü. (II) Haberin doğruluğuna inanmak için bir haftanın geçmesi gerekti. (III) Doktoru: "Barış Manço'nun solunum ve kalp durması nedeniyle vefat ettiğini bilgilerinize sunuyoruz." diye ölüm nedeninin tıb­bi açıklamasını yaptı. (IV) Birdenbire bir gönül dostunun kaybını fark ettik. (V) Aramızda kan ba­ğı olmasa bile hissettiğimiz sıcaklık ve yakınlık bi­zi ona bağlamıştı.
Yukarıda numaralanmış tümcelerin hangisin­de bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I.        B) II.       C) III.      D) IV.      E) V.

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinden çoğul eki atılırsa tümcedeki anlatım bozuklu­ğu giderilir?
A) Bütün insanlar bu sorunları yaşadı.
B) Bazı günler umutsuzluğa kapılırım.
C) Kimi insanlar, her şeyi dert edinir.
D) Birçok arkadaşlarım yarın beni ziyaret ede­cek.
E) Tüm gazeteler bu habere yer verdi.

5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde iyelik ekinin gereksiz kullanımından kaynaklanan bir anla­tım bozukluğu vardır?
A) Yazı yazıyorum; çünkü başka türlü yaşaması­nı bilmiyorum.
B) Şiirimizin, çağdaş dünya şiiri içinde iyi bir yer­de olduğu inancındayım.
C) Son yıllarda şiirimiz, bir gömlek değiştirme süreci içinde.
D) Türk eleştirmeni ve eleştirisi kime ve neye gö­re değerlendirilmelidir?
E) Eleştirimiz, dünya kültürüne ve yazınına yete­rince açılamamıştır.

6. "Doyumsuz" sözcüğü nedense sık sık "doyul­maz" sözcüğü yerine kullanılıyor. "Pavarotti'nin doyumsuz sesi" dediğimizde Pavarotti'nin sesi­nin dinlemeye doyulmayacak kadar güzel oldu­ğunu değil, aksine "tatmin edilmemiş" olduğunu söylemiş oluyoruz.
Aşağıdakilerden hangisi, yukarıda söz edilen anlatım bozukluğuna bir örnektir?
A) Dili doğru kullanmak ve hak ettiği değeri ver­mek gerekir.
B) Bu çocuk nedense her zaman çekimserdir.
C) O çizmenin fiyatı, neredeyse maaşını ikiye katlıyor.
D) Bizi kim anlar, kim yardımcı olur, bilemiyorum.
E) Sen Türkçe ödevini ben de matematik ödevi­ni yapayım.

7. "İade etmek" eylemini nedense "geri iade etmek" şeklinde kullanıyoruz. Oysa "iade" sözcüğü an­lamca "geriye doğru" bir yargıyı içeriyor. Bir şeyi "ileri iade etmek" söz konusu olamayacağına gö­re, yalnızca "iade etmek" olarak kullanmak yeter­lidir, doğrusu da budur.
Yukarıda sözü edilen anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Sözcüğün anlam inceliğine dikkat edilmeden kullanılması
C) Gereksiz yardımcı eylem kullanılması
D) Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kulla­nılması
E) Tamlama yanlışlığı yapılması

8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde anlam bulanık­lığı vardır?
A) Başımı sokacak bir damım yok
Uçsuz bucaksız dünyaya karşı
B) Kan var bütün kelimelerin altında
Umulmadık bir gün olabilir bugün
C) İsminiz Cahit Selçuk filandı
Hatırımızda öyle kalmış
D) Benim sevincime katılın
Dünyanın gecesine geldik biliyorum
E) Adını gizleyeceğim
Sen de bilme Lavinia

9. (I) Bir dağın tepesindeyim. (II) Başım bulutların arasında. (III) Ellerimi öne uzatıyorum, bulutları aralıyor. (IV) Açılan perdenin ardındaki görüntü soluğumu kesiyor. (V) Hangi ressam düşleyebilir böylesi muhteşem bir görüntüyü?
Yukarıda numaralanmış tümcelerin hangisin­de bir anlatım bozukluğu vardır?
A) I.       B) II.       C) III.      D) IV.      E) V.

10. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlatım bo­zukluğu vardır?
A) Roman ve öykülerinde kadın duyarlığı görülür.
B) Çağdaş romanın öncüsü ve yapı taşlarındandır.
C) Özel okullar ve devlet okulları tatile girdi.
D) Romanları aşk ve doğa öğeleri üzerine otur­tulmuştur.
E) Özel ve kamu bankaları, devlet güvencesi al­tına alındı.

1 yorum:

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.