7 Ekim 2014 Salı

Edebi Metin Hakında Bilgi

EDEBİ METİN
Duygu, düşünce ve hayallerin insanda heyecan ve hayranlık uyandıracak şekilde estetik bir yapı içinde söylenmesi ve yazılmasıyla oluşan edebiyat ürünlerine edebi metin denir.

Edebi metinler kurmaca eserlerdir. Edebi metinlerde sanatçı gerçeği olduğu gibi anlatmaz, düş gücüyle harmanlayarak yeniden kurgular.

Edebi metinlerde amaç bilgi vermek, öğretmek değil, duygu, düşünce ve hayallerle insanda heyecan ve hayranlık uyandırmaktır. Bilgilendirmeyi değil, hissettirmeyi, sezdirmeyi amaçlar.

Edebî metinlerde dil günlük dilden farklıdır. Edebi metinlerde dil, mecazlı ifadeler, yan anlamlar, çağrışım ve duygu değerleri bakımından zengindir.

Her okunduğunda yeni çağrışımlar yapar.

Metnin tek bir anlamı bulunmaz. Okuyucunun bilgisi, görgüsü, psikolojik durumuna göre farklı yorumlanır.

Edebî metin; duygu, hayal ve hazza dayalıdır, özneldir, özgündür.

Edebî metinde dil, şiirsel işlevde kullanılır.

Edebî metinde, estetik, en önemli öge durumundadır.


Edebî metnin konusu; doğa ile ilişki hâlindeki en geniş anlamıyla duyan, ; düşünen, tasarlayan, yaşayan insandır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.