21 Mart 2013 Perşembe

12. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı


1- Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.
(     ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiir, sosyal ve politik sorunlar karşısında bireyin eleştirel duruşunu ve özgürlük arayışını yansıtır.
(     ) İkinci yeni sonrası toplumcu şairler, şiire yükledikleri işlev bakımından Türk şiirinde Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Nazım Hikmet çizgisine bağlanırlar.
(     ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde içerikten çok biçime önem verilmiştir.
(     ) İkinci Yeni şairleri “ Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın.” Anlayışıyla şiir yazmışlardır.
(     ) İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır.
2- 1960 sonrası toplumcu şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız.
3-“1944'te, Sökeli bir polis memurunun altıncı çocuğu olarak Kayseri’de dünyaya gelir. Öncelikle Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde okuduysa da mezun olacağı okul Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı olacaktır. İlk kitabı Geceleyin Bir Koşu'yu 1966 yılında, büyük yankılar uyandıran ikinci kitabı Evet, İsyan'ı ise 1969 yılında yayımlar. 1970'de yakın arkadaşı Ataol Behramoğlu ile birlikte Halkın Dostları dergisini çıkarır. 1974 yılına gelindiğinde ise , o zamana dek içerisinde bulunduğu ve savunduğu sosyalist düşünce çizgisini geride bırakarak fikri ve ruhi bir değişim yaşayacaktır. Bu tarihten sonra yazı ve sanat hayatına, İslami düşünce çerçevesinde devam eder. Evli ve dört çocuk babası, iki çocuk dedesi, olan şair, Çengelköy’deki evinde düşünce ve sanat hayatına devam etmektedir.”

Yukarıdaki paragrafta tanıtılan Cumhuriyet Dönemi yazarımız kimdir?......................................

4- Bursa Işıklar Askeri Lisesi ve Askeri Memurlar Okulunu bitiren …………………………………………………………’ın ilk kitabı hece ölçüsü ile yazdığı ve toplumsal konuları işleyen Arz-ı Hal’dir. Dünyanın En Güzel Arabistanı adlı kitabıyla bireyin iç dünyasına yönelerek yalnızlığı ve bunalımı işlemiştir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri doldurunuz.
5-“Bir adam kendi tiyatrosunda, tamam
    Bir köpek sokak değiştirdi, korkak
    İçi süt dolu lokanta ve kapandı
    Ben ağzıma geleni söyledim, öyle
    Gene bir ağaç öttü. bu kaçıncı.”
Yukarıda Edip Cansever’in Şey Şey Şey ve Şeylerden adlı şiirinden bir birim verilmiştir. Bu birimdeki İkinci Yeni şiirine özgü özellikleri belirleyerek maddeler halinde yazınız.
6- “1933’de Diyarbakır/Ergani’de doğdu. İlkokulu Ergani’de, ortaokulu Diyarbakır ve Maraş’ta, liseyi Gaziantep’te okudu. Lise sonda Necip Fazıl Kısakürek’le tanıştı. 1967 yılında İslamın Dirilişi ve Yazılar adlı kitaplarından dolayı yargılandı. Büyük Doğu, Hisar, Akpınar, Dernek, Düşünen Adam, A dergilerinde deneme ve şiirler, Yeni İstanbul, Sabah ve Milli Gazete’de fıkra yazıları yayımlayan edebiyatçımız, mart-nisan 1960’ta iki, mart 1966 - mart 1967’de on iki, ekim 1969 - ocak 1971’de on altı sayı olmak üzere Diriliş dergisini yayımladı. 1974’ten itibaren düzenli olarak 18 sayı yayınlanan, 1976’dan itibaren gazete biçiminde çıkan Diriliş dergisi yerli düşünce ve edebiyatın en önemli dergilerinden biri oldu. Gazete biçiminde çıkarken 1877’de yayımı aksamaya başlayan Diriliş, 1978’de kapandı. “Şiir Kitaplarından bazıları: Körfez (1959), Şahdamar (1962), Hızır'la Kırk Saat (1967), Monna Rosa (1998)
Yukarıdaki paragrafta tanıtılan Cumhuriyet Dönemi yazarımız kimdir?......................................
7- Attila İlhan’ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı …………………………….adlı derginin etrafında toplanan edebi gruba …………………………………………… denir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri doldurunuz.
8- Garip Akımı temsilcileri kimlerdir? Yazınız.
9- “ Tokat’ta doğmuştur. İlkokulu Niksar’da, liseyi Sivas’ta bitirmiştir. Halk şiirinden ve türkülerden yaralanmıştır. Konu olarak yurt ve insan sevgisini işlemiştir. Sivas Yollarında, Tokat’a Doğru gibi şiirlerinde çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği yörelerden izlenimlerini yansıtmıştır.”
Parçada sözü edilen şairimizin ismini yazınız.  ………………………………………………………………………………………………………………..

10- Garip Akımı temsilcileri batıdaki hangi edebi akımdan etkilenmiştir?....................................

TÜRK DEBİYATI DERSİ 12....SINIFI 2.DÖNEM I.YAZILI SINAVI
CEVAP ANAHTARI
1- Aşağıdaki cümleleri “doğru-yanlış” (D/Y) olarak değerlendiriniz.
( D ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiir, sosyal ve politik sorunlar karşısında bireyin eleştirel duruşunu ve özgürlük arayışını yansıtır. (2 puan)
( D ) İkinci yeni sonrası toplumcu şairler, şiire yükledikleri işlev bakımından Türk şiirinde Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Nazım Hikmet çizgisine bağlanırlar. (2 puan)
( Y ) İkinci yeni sonrası toplumcu şiirde içerikten çok biçime önem verilmiştir. (2 puan)
( Y ) İkinci Yeni şairleri “ Şiir dili müzik ile söz arasında, sözden çok müziğe yakın.” Anlayışıyla şiir yazmışlardır. (2 puan)
( D ) İkinci Yeni şairleri şiirde hayal gücüne ağırlık vermişler, söz dizimini zorlamış, dilin alışılmış kalıplarını yıkmaya çalışmışlardır. (2 puan)
2- 1960 sonrası toplumcu şiirin özelliklerini maddeler halinde yazınız.
*  Şairler kendilerini toplumun sözcüsü olarak görmeye başlamışlardır. (2 puan)
* Şiirde içeriğe önem verilir. (2 puan)
*Tema bakımında ikinci yeni şiirinin işlediği bunalım, yalnızlık ve sıkıntı temalarının yerini ümit, geleceğe inanç ve direnme isteği gibi temalar almıştır. (1 puan)
* Şiir dili ve söyleyişinde aşırılıktan kaçınılır. (1 puan)
* Uzak çağrışımlara yer verilmez. (1 puan)
* Açık bir anlatıma yönelme vardır. (1 puan)
*Geleneksel söyleyişten yararlanma gayreti vardır. (2 puan)
3- İsmet ÖZEL  (10 puan)
4- Turgut Uyar  (10 puan)
5- *Şiirin anlamı kapalıdır. (2 puan)
    *İmgeye ağırlık verilmiştir. (2 puan)
    *Soyutlamalar yapılmıştır. (2 puan)
    *Çağrışımsal bir dil kullanılmıştır. (2 puan)
    *İnsan her zaman ve zeminde değerlidir. (1 puan)
    *Konuşma dilinden uzaklaşılmıştır. (1 puan)
6- Sezai Karakoç    (10 puan)
7- Attila İlhan’ın 1952-1956 yıllarında çıkardığı MAVİ adlı derginin etrafında toplanan edebi gruba MAVİCİLER denir.                                                                    (5 puan)                                                                     (5 puan)
8- Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu’nun oluşturduğu bir topluluktur
              (3 puan)               (3 puan)                            (4 puan)
9- Cahit Külebi   (10 puan)
10- Garip Akımı temsilcileri batıdaki hangi edebi akımdan etkilenmiştir?        Sürrealizm   (10 puan)

 
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.