14 Mart 2013 Perşembe

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 154

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 154

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 154


SAYFA 154
1.            Metnin ana fikrini söyleyiniz.
Leyleklerin olması bizi sevindirir, bize ilham verir, hayal gücümüzü zenginleştirir.
Metnin ana fikriyle dönemin sosyal hayatı ve gerçekliği arasında bir ilişki olup olmadı­ğını tartışınız. Ulaştığınız sonucu aşağıya kısaca yazınız.
Metnin ana fikri dönemin sosyal yaşamında leyleklerin sevilen bir kuş, aynı zamanda şair ve yazarlar için bir ilham kaynağı olduğunu göstermektedir.
2.            Anlatıcının leyleklerle ilgili düşüncesini, geniş bir okuyucu kitlesine iletirken nasıl bir tavır sergi­lediğini söyleyiniz.
Günlük yaşamın bir parçası, bir ayrıntısı olarak sunuyor.
3.            “Leylek” adlı metinde yazarın nasıl bir ifade (kesin, açık, anlaşılır, kapalı vb.) kullandığını metin­de örnek cümleler vererek belirtiniz.
Metinde genellikle, açık, anlaşılır, kesin ifadeler vardır. İlk paragrafta Mısırlılarla ilgili ifadede kesinlik yok, başkasından öğrenme anlamı var.
Metinde geçen terim, kavram ve gündelik hayatla ilgili kelimeleri ve bunlarla yapılmış betimlemeleri yazınız.
Terim: Arsenik, yıldız           
Kavram: hayal, muhayyile, güzel, cesaret                
Gündelik hayatla ilgili kelimeler:herkes, leylek, yaz
Betimlemeler: 3. paragrafta betimlemeler var.
Okuduğunuz metni aşağıda belirtilen özellikler yönünden inceleyerek ilgili kutucuğu ya da kutucukları işaretleyiniz.
D Yazarın, günlük bir konuda kişisel düşüncelerini açıkladığı bir yazı.
□ Yazar içten bir anlatım seçmiş.
Bu özelliklere göre okuduğunuz metin, FIKRA türünde yazılmış bir eserdir.
4.            Metnin yazılış amacını ve niçin bu türde yazılmış olabileceğini açıklayınız.
Yazar gündelik hayatla ilgili bir konu seçmiş ve bunu okuyucuyla paylaşmak istemiştir.
Okuduğunuz metinden ve Ahmet Haşim’le ilgili edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak ya­zarın fikrî ve edebî yönüyle ilgili çıkarımlarınızı şemaya yazınız.
5.            Okuduğunuz eserle Ahmet Haşim arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Ahmet Haşim’in tabiatı dikkatle gözlemlediğini, bu gözlemleri sonucunda kişisel değerlendirmelerini de ekleyerek derin ve soyut betimlemeler yaptığını söyleyebiliriz.Cevapların tamamı:
11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 148-160
www.sorucenneti.net'ten alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.