14 Mart 2013 Perşembe

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edbiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 152

11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edbiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 152


1. Edindiğiniz bilgiler ve metnin içeriğinden hareketle Ömer Seyfettin’in bu makaleyi yazma ama­cını belirtiniz. Ömer Seyfettin’in Yeni Lisan makalesini dilde sadeleşmeyi sağlamak, milli bir dil oluşturmak amacıyla yazmıştır.


2.ETKİNLİK
  1. Makalenin ana fikrini aşağıya yazınız.
Milletin öz varlığı olan Türkçe duygu ve düşüncelerimizi ifadeye muktedir, güçlü ve güzel bir dildir. Dilde sadeleştirmeye gidip milli bir dil oluşturmalıyız.
  1. Aynı ana fikrin o döneme ait başka eserlerde de ele alınıp alınmadığını söyleyiniz.
Dilde sadeleşme fikrini ele alan ilk dergi Genç Kalemler dergisidir. O dönemde bu ana fikri ele alan başka bir eser yoktur. 2. Metinde sosyal hayatı yansıtan düşünceleri söyleyiniz. Bu düşüncelerin, o dönemin gerçekleri olup olmadığını belirtiniz. Bu sosyal hayat ve gerçeklik ile metnin ana fikri arasında nasıl bir ilişki oldu­ğunu söyleyiniz. Metinde sosyal hayatla ilgili olarak dil ve edebiyat açısından değerlendirme yapılmış. O döneme kadar yazılmış eserlerin dilinin ağır olması dolayısıyla milli olarak nitelenemeyeceği belirtilmiş, halkın bu eserleri anlamadığı, Arapça, Farsça kelime ve kuralların yer aldığı eserleri halktan kopuk olduğu ifade edilmiş. 3. Yazar, okuduğunuz metinde, Arap ve Fars edebiyatından, inancından nasıl etkilendiğimizi an­latıyor. Metnin içeriğinden de yararlanarak halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verilip verilmediğini belirtiniz. İran ve Arap kültürünün etkisindeki yazarlar halkın yaşama tarzını önemsememiştir. 4. Yazar, anlattığı tarihî gerçeklere, Türk halkına ve gençliğe karşı nasıl bir tavır sergiliyor? Açık­layınız. Yazar, Tanzimat’la başlayan dilde millileşme hareketinin, Servet-i Fünuncuların ve Fecr-i Âti sanatçıları tarafından baltalandığını, bu hareketin yeniden başlması gerektiğini bunun için de gençlere büyük görevler düştüğünü ifade ediyor.
  1. 5. “Türk şairleri, hâkimleri hep Arapça veyahut Acem lisanı üzere yazmışlar. Padişahların, hükümet adamlarının Farisi bilmeleri lazım gibi imiş. ”
Metinden alınan yukarıdaki cümleler kesinlik ifade ediyor mu? Cümlelerde kullanılan kelimeler an­latılmak istenen düşünceyi ilk okuyuşta anlamanızı sağlıyor mu? Makaleden başka örnek cümleleri de inceleyerek metindeki ifadelerin kesinlik ve açıklık bakımından özelliklerini belirtiniz. 3.ETKİNLİK Okuduğunuz metinden hareketle dilde sadeleşmeye önem verilmesinin nedenlerini aşağıya yazınız. 1.Sade dille yazmayan sanatçıların halktan kopuk olması, anlaşılamaması 2. Türkçenin eski, zengin bir dil olması 3. Milli bir edebiyatın olması için milli bir dile ihtiyaç duyulması 4. Halkın zengin bir kültürünün, edebiyatının olması 6. Metinde, “cem edatı, terkip, kroki” vb. terim ve kavramlarla; “uyanınız, bakınız, körü körüne vb.” gündelik hayatla ilgili kelimelerden yararlanılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? “Cem edatı, terkip, kroki” gibi kelimeler yabancı kökenli, “uyanınız, bakınız, körü körüne” gibi kelimeler Türkçe kökenli kelimelerdir. Yazar, halkın günlük hayatta kullandığı kelimelere de yer vermiş. Başka dillerden geçmiş, fakat dilimize mal olmuş kelimelerin bize ait olduğunu ortaya koyuyor. Türkçenin zengin bir dil oldğunu ispat etmeye çalışıyor. 4.ETKİNLİK Metni aşağıdaki özellikler yönünden inceleyiniz. Tespitlerinizi aşağıya kısaca yazınız.
  • Metnin konusu dilde sadeleşme, milli bir dil meydana getirme
  • Yazar kendi düşüncelerini mi dile getirmiş? Yazar halkın sözcülüğünü yapmıştır.
  • Yazar düşüncelerini kanıtlıyor mu? Kanıtlıyor
  • Metin nerede yayımlanmış? Genç Kalemler dergisinde
7. Okuduğunuz metin ve daha önce hakkında edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak yazarın edebî ve fikrî yönü hakkındaki çıkarımlarınızı belirtiniz. 8. Ömer Seyfettin’in düşünce hayatı, makalesine nasıl yansımıştır? Açıklayınız. Ömer Seyfettin Türkçülük düşüncesine sahip, milli değerlere önem veren bir yazardır. Edebiyatta süslü, sanatlı, bireysel üslubu reddeder. Dilde sadeleşmeyi savunmuş, Genç Kalemler dergisinde dilde sadeleşmenin ilkelerini ortaya koymuştur. Ömer Seyfettin’le ilgili bilgi edinmek için internetten araştırma yapabilirsiniz.
Cevapların tamamı:
11. Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları (Biryay-2013) Milli Edebiyat Döneminde Öğretici Metinler -Sayfa 148-160
www.sorucenneti.net'ten alıntıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.