24 Mart 2013 Pazar

11. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (Evrensel-İletişim 2013)Eleştiri Türü -Sayfa 175) Ölçme ve Değerlendirme


11. Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı Cevapları (Evrensel-İletişim 2013)Eleştiri Türü -Sayfa 175) Ölçme ve Değerlendirme
SAYFA 175
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükler yazınız.
         Esere dönük eleştiride, eleştirmen eserden yola çıkarak metni oluşturan unsurları anlamaya çalışır. Teknik anlamda eserin kurgusunu oluşturan unsurlar, kişiler, mekân, ana olay, ara olaylar ve gerçeğimsi yapıyı hazırlayan unsurların birbiriyle bağlantısını kurup değerlendirmesini yapar. sorucenneti.net
         Nesnel eleştiride, eleştirmen bir eserin meydana gelmesinde etkili olan toplumsal ve tarihî olaylara yönelip o dönemin şartlarını dikkate alır.
Eleştirmenin eser karşısındaki tavrına göre eleştiriler öznel ve nesnel eleştiri olarak değerlendirilir.

B. Aşağıdaki cümlelerde yargı doğru ise yay ayraç içerisine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Eleştiri yazarı konusuna olumlu yönden yaklaşmalıdır.                                         (Y )
   Eleştiri yazarı konuyu öznel açıdan değerlendirmelidir.       (Y )
   Eleştiri yazarı eseri belirli ölçütlere bağlı kalarak eleştirmelidir.       ( D)
   Eleştirilerde terimlerin kullanılmasından kaçınılmalıdır.       (Y )
   Eleştirmen çağdaş sanat akımları hakkında bilgi sahibi olmalıdır.    (D )
   Eleştirmen konuyu edebiyat tarihçisi yaklaşımıyla ele almalıdır.     (Y )
   Eleştiride eleştirilen hususlarla ilgili örnekler verilmemelidir.           (Y )

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.
1.  Ben iyi eleştiriyi nesnesiyle örtüşme başarısına göre ölçerim. İyi yapıt ille de iyi eleştiri çağır­maz kuşkusuz. Yazın tarihleri yıllar yılı yanlış yorumlanmış başyapıtlarla doludur ama kötü yapıt iyi eleştiriyi her zaman kovar. İster sevecenlikle yaklaşalım ister öfkeyle kötü yapıt eleştirmenini fazla uzağa götüremez.
Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?
A) Eleştiri ele alınan yapıta bağlı olmalıdır.
B)  İyi yapıtlar hakkında da olumsuz eleştiriler yapılabilir.
C) Hiçbir kötü yapıt olumlu eleştiri alamaz.
D) Edebî eserler eleştirmen tarafından yanlış yorumlanabilir.
E)  Eleştirmen eleştirisini yapacağı esere olumlu yaklaşmalıdır.

CEVAP:  E

2. Eleştirmecinin başlıca görevlerinden biri, yazarın ne yapmak isteğinin ve yapıtı ile bunu ne de­receye kadar başarabildiğinin araştırılması olmalıdır. Eleştirmen, sanatçının eserini yeni baştan yaşayan adamdır. Guy de Maupassant (Guy dö Mopasan)’a göre: “Eleştirmen, asla edebiyat cumhuriyetinin bir hür vatandaşı olamayacaktır. Çünkü yaratan insan hür, yargılayan insan esirdir.” Peter ise şöyle düşü­nür: “Sanatçı, güzel şeylerin yaratıcısıdır. Eleştirmense güzel şeylerden aldığı izlenimleri başka bir tarz ya da yeni bir malzeme içinde kalıba dökebilen kimsedir.”
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından hangisine başvurulmuştur?
A)    Tanık Gösterme B) Örnekleme C) Tanımlama D) Açıklama E) Karşılaştırma

CEVAP: A

3.  (I) Çıplak, sevimsiz, uçsuz bucaksız bir dağ; zaman. (II) Kıracaksın onu, heykelleştireceksin. (III) Kaosu beşerileştiren insan; insan, yani sanatkâr. (IV) Hayat herkesin yaşadığı, kimsenin yaşamaktan hoşlanmadığı bir komedya. (V) Goethe (Göte) bunun için hatıralarına “Şiir ve Hakikat” adını vermiş.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme veya benzetme sanatına başvurulmamıştır?
A) I                                B) II                          C) III                         D) IV                     E) V

CEVAP: E

4.  Aşağıdakilerden hangisi eleştiri türünde eser vermemiştir?
A) Fethi Naci B) Berna Moran C) Hilmi Yavuz D) Nurullah Ataç E) Ahmet Hamdi Tanpınar

CEVAP: C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.