27 Mart 2013 Çarşamba

10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları 10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı Soruları
1:Sözlü edebiyat ürünlerini yazınız?
2:Aşağıdaki dizelerde yer alan edebi sanatları gösteriniz?

            “Yürüyordum; ağlıyordu ırmaklar.”
            “Yüce dağ başında siyah tül vardır.”
3:Aşağıda verilen özelliklerden hangileri Göktürk yazıtlarına aittir gösteriniz?
            a)Olaylar; gerçekçi bir gözle, somutlayıcı olarak sergilenmez.
            b)Açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimleri kullanılmıştır.
            c)Söz oyunlarından yararlanılmamıştır.
            d)Düşünceler kanıtlanmış örnekler verilmiştir.
            e)Ağır bir dili vardır.
4:Divan edebiyatının beyitlerle yazılan nazım biçimlerini yazınız?
5:Aşağıdaki cümlelerin karşılarına bilgiler doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazınız?
   -Beş mesneviden oluşan yapıta “hamse” denir. (    )
   -Gazelin son beytine matla denir. (   )
   -Makalat adlı eser Hacı Bayram Veli’ye aittir. (   )
6:Dede korkut hikayelerinin özelliklerini yazınız?
7:Aşağıdaki boşlukları doldurunuz?
     -Kasidelerde şairin kendini övdüğü bölüme …………………………….bölümü denir?
     -Koşma ve gazele benzeyen lirik şiirlere Sözle Edebiyat Döneminde ……………………...
   adı verilmiştir.
8:Aşağıdaki eserlerin yazarlarını karşılarına yazınız?
            Divan-ı Hikmet………………………………..
            Mantıku’t Tayr…………………………………
            Risalet’ün Nushiyye……………………………
9:Aşağıdaki dörtlüğün kafiyelerini gösteriniz?
            Terziye kumaş geldi
            Düşünür ki ne kese    
            Ölçtü biçti
            Baktı ki ne cep olur ne kese.
10:”Tuyuğ” hakkında bilgi veriniz?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.