2 Şubat 2013 Cumartesi

Karma Coğrafya Test Soruları1.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şekliyle ilgili bir sonuç değildir?

A)    Güneş ışınlarının düşme açısının kutuplara doğru küçülmesi
B)    Orta kuşak dört mevsimin yaşanması
C)    Kutuplara doğru parelel boylarının kısalması
D)    Ekvatordan kutuplara doğru bitki örtüsünün kuşaklar oluşturması
E)     Düzleme çizilen haritalarda bozulmalar olması


CEVAP:B

2.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın şeklinin sonucu değildir?

A)    Güney yarımkürede kuzeyden esen rüzgarların sıcaklığı yükseltmesi
B)    Parelellerin, boylarının Ekvator’dan kutuplara doğru kısalması
C)    Sıcak,ılıman,soğuk iklim kuşaklarının ortaya çıkması
D)    Öğle saatlerinin sabah saatlerinden sıcak olması
E)     Yerçekiminin Ekvator’da kutuplardan daha az olması CEVAP:D

3.
Aşağıdaki parelellerden hangi ikisi arasındaki kuşuçuşu uzaklık daha fazladır?

A)    10 Güney – 10 Kuzey
B)    15 Kuzey – 45 Kuzey
C)    25 Güney – 35 Kuzey
D)    20 Kuzey – 60 Kuzey
E)     30 Kuzey – 70 Güney
CEVAP:C

4.
Aşağıdaki parelellerden hangisi üzerinde, ardışık iki meridyen arasındaki uzaklık en fazladır?

A) 10        B) 30   C) 40   D) 45   E) 50
CEVAP:A

5.
 Kutuplar çemberinin Ekvator çemberinden daha küçük olması, aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?

A)    Dünyanın yarımkürelere ayrılmasının
B)    Pareleller arası uzaklığın 111 km. olmasının
C)    Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesinin
D)    Dünyanın şeklinin geoid olmasının 
E)     Meridyen uzunluklarının eşit olmasının
CEVAP:D

6.
Oğlak dönencesi ile Greenwich’in kesiştiği noktadaki bir kişinin , 30 doğu mer
İdyeni ile 60 kuzey parelelinin kesiştiği bir noktaya ulaşabilmesi için hangi yöne gitmesi gerekir?

A)    Kuzeydoğuya
B)    Kuzeybatıya
C)    Güneybatıya
D)    Güneydoğuya
E)     Güneye
CEVAP:A

7.
Herhangi bir merkezin enleminin ve boylamının belirtilmesi,aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A)    Ortalama yükseltisini
B)    Matematik konumunu
C)    Ekonomik koşullarını
D)    Yerşekillerini
E)     YüzölçümünüCEVAP:E

8.
Türkiye’nin yeni yıl kutlamalarını Japonya’dan önce yapması için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi gerekir?

A)    Dünya’nın ekseni etrafında doğudan batıya doğru dönmesi
B)    Yer ekseninin yörünge düzlemine dik olması
C)    Türkiye’nin Güney yarımkürede yer alması
D)    Türkiye’nin Greenwich’in batısında yer alması
E)     Dünya’nın şeklinin tam küre olması

CEVAP:A
9.
Temmuz ayında Kütahya’da gölge boyunun en kısa olduğu bir anda kolumuzdaki saat 13.00’ü gösteriyorsa Kütahya’nın boylamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 27 Doğu                            B) 30 Doğu
C) 32 Doğu                            D) 38 Doğu
                        E) 42 Doğu

CEVAP:B

10.
Aşağıdaki meridyenlerin hangisinde aynı anda yerel saat geridir?
A) 160 Batı                            B) 100 Batı                 C)80 Batı
                        D)50 Batı                   E) 20 Batı
CEVAP:A

11.
 Aralarında 4 saat 20 dakika zaman farkı olan iki şehir arasında kaç derecelik boylam farkı vardır?
A) 20              B) 40               C) 50               D) 60              E)65

CEVAP:E

12.
 Yerel saat Greenwich’ten 2 saat 16 dakika ileri olan X noktası Ekvator’un 4955 km kuzeyindedir.
Buna göre, X noktasının parelel ve meridyen dereceleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A)    24 Doğu – 45 Güney
B)    34 Batı – 45 Kuzey
C)    34 Doğu – 45 Kuzey
D)    14 Doğu – 45 Kuzey
E)     14 Batı – 45 Güney

CEVAP:C

    13.
40 Kuzey ile 40 güney enlemlerinde, aşağıda verilen tarihlerin hangisinde gündüz süresi uzunluğunun aynı olduğu söylenebilir?

A)    21 Mart
B)    21 Mayıs
C)    21 Haziran
D)    20 Temmuz
E)     21 Aralık

CEVAP:A

14.
Dünya’nın ekseni etrafındaki çizgisel dönüş hızı aşağıdaki enlemlerin hangisinde daha azdır?
A) 30 Güney              B)15 Kuzey                C)23 Güney
                        D)63 Kuzey                E) 45 Kuzey

CEVAP:D

15.Aşağıdaki parelellerden hangisi Yengeç Dönencesi ile Oğlak dönencesi arasındaki bölgede yer almaz?

A)5 Güney      B)12 Güney                C) 20 Kuzey
D) 22 Güney   E)25 Kuzey

CEVAP:E

16.Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açı aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir?

A)    Gece – Gündüz süresinin değişmesinde
B)    Güneş’in doğuş  -  batış saatlerinin değişmesinde
C)    Matematik iklim kuşaklarının  sınırlarının belirlenmesinde
D)    Sıcaklığın kutuplara doğru azalmasında
E)     Aydınlanma dairesinin yerinin sürekli değişmesinde

CEVAP:D

17.Güneş ışınlarının yengeç dönencesine dik geldiği bir tarihte, aşağıdaki yargıların hangisi yanlış olur?

A)    Güney Yarımkürede kış başlangıcıdır.
B)    Ekvator’da gece – gündüz süresi eşittir
C)    Kuzeye doğru gidildikçe gündüz süresi uzar
D)    Kuzey yarımkürede en uzun gündüz yaşanır.
E)     Aydınlanma çemberi kutup noktalarından geçer.

CEVAP:C

18. 21 Haziran tarihinde aşağıdaki enlemlerin hangisinde Güneş ışınlarının tutulma oranı en azdır?

A) 55 Kuzey               B)20 Güney                           C)23 27’Kuzey
            D)40 Güney                           E) 23 27’ Güney

CEVAP:C

19.Aşağıdakilerden hangisi değişirse haritanın ayrıntı gösterme gücü değişir?

A)    Coğrafi koordinatları
B)    Harita anahtarı
C)    Haritanın ölçeği
D)    Yeryüzü şekilleri
E)     Kullanılan renkler

CEVAP:C

20. Ölçek paydasındaki rakam küçükse,harita büyük ölçeklidir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi büyük ölçekli haritaların bir özelliğidir?

A)    Kulanım alanlarının kısıtlı olması
B)    Ayrıntı gösterme gücünün fazla olması
C)    Farklı renk tonlarının bulunması
D)    Yalnızca engebeli alanları göstermesi
E)     Coğrafi koordinatlarının bilinmesi

CEVAP:B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.