16 Ocak 2013 Çarşamba

11. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi 1. Dönem 3. Yazılı Soruları1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Genellikle kitap okuyarak vaktimi geçiriyorum.
B) Arkadaşlarımızın sorununa sahip çıkarak desteklemeliyiz.
C) Bu yıl,tatilimi İstanbul’da geçirmek istiyorum.
D) Orada, eski arkadaşlarımla görüşeceğim.
E) Onunla geçen yıl burada karşılaşmıştık.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Eldeki sonuçlar, bugüne değin yanlış bir yol izlediğini açıkça ortaya koyuyor.
B) Olayla ilgili herkes başka başka şeyler söylüyor
C) Çoğu kişi, sorunun bir başka çözümünün olmadığı kanısında.
D) Bu tutumuyla ailesine zarar mı veriyor yarar mı anlayamadık.
E) Dostların birbirlerini eleştirmekten kaçınmaları gerektiğine inanıyorum.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Toplantıya katılırsak biz de düşüncelerimizi açıklayacağız.
B) Sorunu çözebilmek için sizden de bilgi isteyeceğiz.
C) Bu konuyla ilgili açıklamayı yarın yapacağız.
D) Oraya zamanında varabilmek için erkenden yola çıkacağız.
E) Bu haberin ne kadar doğru olup olmadığını öğreneceğiz.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Şiirlerinde bol bol abartılmış sözcükler seçmesi yüzünden hitabet havası taşımaktadır.
B) Günümüzde dergiler ve gazeteler, deneme türünün gelişip yaygınlaşmasına uygun bir ortam hazırlamaktadır.
C) Osmanlı İmparatorluğunda Lale Devrinde çeviri çalışmaları yapıldığı biliniyor.
D) Bence edebiyat eleştirisinin edebiyat incelemesiyle bir arada, iç içe düşünülmesi gerekir.
E) Sanatın başlıca amacının güzellik olduğunu savunan yazarın, bu konuda söylediklerine bir göz atalım. 


5. Elbette onunla birlikte gitmiş olabilir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğe eksikliği
B) Özne yüklem uyuşmazlığı
C) Öznenin belirtilmemiş olması
D) Aynı anlama sözcüklerin birlikte kullanılması
E) Anlamca çelişen sözcüklerin birlikte kullanılması
6. Bu konuda gençleri azımsamak doğru değildir.
Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir.
A) Gereksiz sözcük kullanılması
B) Bir sözcüğün anlam bakımından yanlış kullanılması
C) Tamlamanın yanlış yapılması
D) Ekeylemin yanlış kullanılması
E) Yüklemine göre olumsuz cümle olması
7. Öğrenciyi, düşünmeye ve yaratıcı olmaya yönelten ve herhangi bir konu üzerinde eleştiri yapmasını sağlayan bir anlayış, eğitim sistemimize henüz yerleşmedi.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Dolaylı tümlecin cümlenin başında kullanılmamasından
B) Öznenin birden fazla sözcükten oluşmasından
C) Gereksiz yere bağlaç kullanılmasından
D) Tamlayan eksikliği
E) Gereksiz yere zarf tümleci kullanılmasından
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Olağanüstü kişiliği ve sıradışı dostluğuyla tanıdık tanımadık , herkes bir sevgi çemberinin içine alırdı.
B) Tek başına gerçekleştirebileceği birçok tasarıya gençleri de katarak bilgisini onlarla paylaşmak isterdi.
C) Gerek özgün çalışmaları , gerekse yetkin çeviri ve derlemeleriyle , bu alandaki araştırmacılara ışık tutmuştur.
D) Onun düşünceleri , bilimle ilgilenen , yapıtlarını okuyan, anlayan ya da anlamaya çalışanlar aracılığıyla yaşıyor.
E) Gençlerin deneyimsizllikten , bilgi eksikliğinden kaynaklanan sorunlarını yanıtlayarak yönlendirirdi

9. Alınan bu karar , savaşta askerlerin daha çok ölmesine yol açtı?
Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A)"bu" sözcüğü atılarak
B)"daha çok" sözü "askerin" sözcüğünden önce kullanılarak
C)"yol açtı" sözü yerine "neden oldu" sözü getirilerek
D)"alınan" sözcüğü atılarak
E)"savaşta" sözcüğü "askerin" sözünden sonra kullanılarak
10. Söz konusu yazarla benim düşüncelerimiz hatta duygularımız birbirine benziyor.Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A)İyelik eki almış kişi zamirinin gereksiz kullanılmasından.
B)Özne ile yüklem arasında uyuşmazlık olmasından.
C)Gereksiz yere kullanılmasından.
D)Yüklemde anlam kayması olmasından.
E)Belirteç eksikliğinden.
11. Fiyatlar çok pahalı olduğu için satışlar çok durgun.
Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A)"çok" sözcüğü atılmalı.
B)"durgun" yerine "az" sözcüğü getirilmeli.
C)"olduğu için" yerine "olduğundan" sözcüğü getirilmeli
D)"satışlar" yerine "alışveriş" sözcüğü getirilmeli
E)"pahalı" yerine "yüksek" sözcüğü getirilmeli
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Uzun süre ayakta kalabilmesi için bu yapı, neme dayanıklı camı , kireç ve tuğla tozundan oluşan harçla yapılmıştır.
B)Bir kamu kuruluşuna ait sevimli konuk evinin önünde fotoğraf çektirdikten sonra ordan ayrıldık.
C)Oraya gitmeye karar verirseniz , bu gezi için en az iki gün ayırmanız gerekir.
D)Her sabah erken kalkarak açık havada yürüyüş yapmanın kalp sağlığını olumlu yönde etkilediğini öğrendik.
E)Adaylar 25 yaşından büyük olmalı ve sağlık kontrolünden geçmiş olması gerektiğini söyledi.
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Sanayide gelişmiş ülkelerde , bu tür sorunlar hızlı çözülüyor.
B)Düzenlenen toplantı ve törenlerde bütün öğrenciler görev alıyor.
C)Bu konuda yapılan açıklamaların anlaşılmayacak bir yanı bulunmuyor.
D)Kurumda çalışanların başarısının , bu koşullara bağlı olduğu düşünülüyor.
E)Teknoloji ne kadar artarsa da el emeğinin önemi azalmıyor.
14. Hiç kimse ona gerçeği anlatmamış; onu yalan yanlış sözlerle oyalamıştı.
Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A)"gerçeği" yerine "doğruyu" sözcüğü getirilerek
B)"anlatmamış" tan sonra "herkes" sözcüğü getirilerek
C)"anlatmamış" yerine "söylememiş" getirilerek
D)"onu" sözcüğü atılarak
E)"oyalamıştı" yerine "kaldırmıştı" getirilerek
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Gazetelerde bu tür haberlere hemen her gün rastlanıyor.
B)Yazar yaşadıklarını etkili bir biçimde anlatmakta başarılı olamıyor.
C)Yemeği erken yemesi gerektiği halde hasta bu yasağa uymuyor.
D)Bu alandaki çalışmaların hala yeterli bir düzeye ulaşmadığı söyleniyor.
E)Trafikle ilgili sorunların çözümü için geniş kapsamlı bir toplantı düzenleniyor.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A)Dünyada en çok yağış alan bölge burası.
B)Ürettiklerinin çoğunu komşu ülkelere satıyorlar.
C)Bu toprakların büyük bir bölümü ormanlarla kaplı.
D)Ülkenin kuzeyinde elde edilen ürünlerin yarıdan fazlasını elma oluşturuyor.
E)Ekonomileri daha çok , yetiştirdikleri hayvancılığa dayalı.
17. Bu kararların uygulanıp uygulanmayacağının, yöneticilerin seçeceği tutuma bağlı olduğu bildirildi.
Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?
A)"seçeceği tutuma" yerine "tutumuna" getirilerek.
B)"yöneticilerin" yerine "ilgililerin" getirilerek
C)"bu kararların" yerine "bunların" getirilerek.
D)"bağlı" yerine "yönelik" getirilerek
E)"bildirildi" yerine "biliniyordu" getirilerek.
18. Tarihte bu uluslar, öteki ulusların arasına kaynaşmışlardır.
Bu cümledeki anlatın bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?
A) ‘tarihte’ yerine ’tarih boyunca’ sözcü getirilerek
B) ‘uluslar’ yerine ’devletler’ sözcüğü getirilmeli
C) ‘bu‘ sözcüğü atılmalı
D) ‘ulusların arasına’ yerine ‘uluslarla’ sözcüğü getirilmeli
E) ‘öteki’ sözcüğü atılmalı
19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Bu çarşının en eski, en tanınmış esnafı benim.
B) Bu kitabında yazar, başkalarından duyduklarını değil, yalnızca gördüklerini anlatıyor.
C) Yetersiz kalan ilgi yoksunluğundan bir sanat unutulmuş.
D) Bu aileden birçok çalışkan ve başarılı insan çıkmış.
E) Bu kitabı okursan, bilmediklerini öğrenir, unuttuklarını anımsarsın.
20. Çok çalıştığımız için başarı grafiğimiz ister istemez yükseliyor.
Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
A) Yüklemin şimdiki zamanlı olmasından
B) Yanlış ilgeç kullanılmasından
C) Ad tamlamasının yanlış kurulmasından
D) Gereksiz zarf tümleci kullanılmasından
E) Yüklemin 3. tekil kişili olmasından
21. Deneme türünün öncüsü sayılan yazar aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Plutarkhos             B) Bacon      C) Marco Polo      D) Saint Simon   E) Montaigne
22. Herhangi bir konuda yazarın kendi kişisel görüş ve düşüncelerini ön planda tutarak sonuca varma kaygısı taşımadan samimi bir üslupla yazdığı edebi tür aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Anı                B) Makale          C) Deneme     D) Eleştiri          E) Fıkra
23 ………. Burası bir köyden çok şehirleşmeye başlamış bir kasabaya benziyordu. Etrafta bir tek eski veya topraktan ev görünmüyordu. Otlamaya çıkarılacak hayvanlar için özel bir yol yapılmış ve diğer yolların hemen hepsi asfaltla döşenmişti. Ama bir evin içine girecek olsanız bir yemek sofrası dahi göremezsiniz. Yemekler yerde yenir burada. İnsanlar ütü nedir bilmez. Geze geze de bitiremezsiniz asfalt yollarını!
Yukarıda verilen parça hangi edebi türe örnektir? 
A) Deneme               B) Makale            C) Gezi D) Anı                      E) Röportaj
24. Özgür kişi, köle olmayan, tutsak olmayan kişidir. Kimsenin kölesi, kimsenin tutsağı değildir. Kendi kendisinin, duygularının, tutkularının, çıkarının da kölesi, tutsağı değildir. “Böyle işime geldiğinden böyle düşünüyorum, böyle söylüyorum.” diyen kimseyi gerçekten özgür sayabilir miyiz? Özgür kişinin düşünceleriyle duyguları, tutkuları, çıkarı arasında ille bir çarpışma, bir karşıtlık olması gerektir, demiyorum; uzlaştıkları zorla değil, kendileriyle uzlaştıkları da olur. 
 Yukarıda verilen parça hangi edebi türün örneğidir? 
A) Anı                   B) Deneme            C) Makale   D) Fıkra                E) Söyleşi
25. “Yazarın nesnel olması, kişisel görüşlerini yazıya karıştırmaması makalenin en önemli özelliğidir.” 
I) Tanzimat dönemi edebiyatı Türk edebiyatının batıya açıldığı dönemdir. II) Türk şiiri gerek biçim gerek içerik bakımından değişime uğramıştır.   III) Bu dönem, dünyada Fransız edebiyatının geçerli olduğu bir dönemdir. IV) Bizim yazar ve şairlerimiz bence taklitçilikten öteye geçememişlerdir. V) Türk yazar ve şairleri de Fransız edebiyatından etkilenmişlerdir. 
Verilen bilgiden yola çıkarak yukarıdaki makale parçasından kaç numaralı cümle çıkarılmalıdır?
A) V          B) IV        C) III          D) II         E) I
26. Bu romanımda, okuyucuyu biraz yormayı, biraz düşünmeyi istedim. Bu nedenle de, duygu, düşünce ve gözlemlerimi olduğu gibi önlerine sermekten kaçındım. Ve sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanmaya çalıştım. Zaman zaman söz sanatlarına da başvurdum; tabii dilin doğruluğundan ödün vermeden… Ancak romanlarımı bitirdiğim zaman gördüm ki anlamı gizlemek adına, gereğinden çok sözcük oyunlarına yer vermişim.
Bu parçada söz söyleyen yazarın kendi eserinde gördüğü eksiklik, aşağıdakilerden hangisidir?
A)Akıcılık              B) Bütünlük        C)Yalınlık              D)Sürükleyicilik     E) Yoğunluk
27. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses kaybına uğramış bir sözcük yoktur?
A)Çocuk minicik ellerini ısıtmaya çalışıyordu.
B)Davete bütün öğrencilerin çağrılmasını istiyorum.
C)Ağaç parçasının sivriltilmiş ucunu yere sapladı.
D)Davranışları yaşadığı devrin aynasıydı sanki.
E)Bizi içeriye almadılar, kapıdan çevrildik.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilemez?
A) Ne diye iki saattir burada duruyorsun?
B) Ondan bekliyor muydun böyle bir davranış?
C) Sen de çocukluğunu özlüyorsun sanırım.
D) Dolapta yiyecek bir parça ekmek bile yoktu.
E) Bahçedeki çiçekler her gün biraz daha soluyordu.
29. Aşağıdaki eser - yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Cahit Sıtkı Tarancı – Ziya’ya mektuplar
B) Halide Edip Adıvar – Handan
C) Hüseyin Rahmi Gürpınar – Mutallaka
D) Namık Kemal – Hususi Mektuplar
E) Ahmet Hamdi Tanpınar – Romanya Mektupları

30. Aşağıdakilerden hangisi farklı türde bir eserdir?
A) Hac Yolunda
B) Avrupa’da Bir Cevelan
C) Bizim Akdeniz
D) Anadolu Notları
E) Çankaya

31. Aşağıdaki yazarlardan hangisinin günlük türünde eseri vardır?
A) Nurullah Ataç
B) Halit Ziya Uşaklıgil
C) Necip Fazıl Kısakürek
D) Ahmet Hamdi Tanpınar
E) Haldun Taner32. Babamın anlattığına göre sıcak bir yaz gecesi doğmuşum. Kara kuru bir çocukmuşum. Bu yüzden çocukluğumda çok sevilmezmişim. Ben bunları pek hatırlamıyorum tabi. Hatırladığım en eski şey babamla at sırtında yaptığım gezilerdir. İlkokulu köydeki birleştirilmiş sınıfta bitirdim. Doğrusu beş yılın sonunda ancak okumayı öğretebilmişti öğretmenim bana. Sonra kasabadaki ortaokula gittim. Orada bir şeyler oldu sanki bana. Bir okuma aşkı sorma gitsin. Gelsin öyküler, gitsin romanlar..… Ortaokul bittiğinde neredeyse bütün klasikleri okumuştum.
Bu parça aşağıdaki yazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük             B) Deneme             C) Makale
D) Otobiyografi     E) Biyografi
33. Kırk bir kişi koşarak kapıya geldi. İşte artık sarayın içinde idiler.Kürşat’la Bögü alp sarayın içini, Çin kağanınınve Urku’nun dairelerini biliyorlardı. Beş altı basamak merdiven çıktıktan sonra çok büyük bir odaya gelmişlerdi. İşte soldaki kapı kağanın dairesine giden kapıydı. Fakat ihtilalciler merdivenleri çıkarken Çince birkaç haykırış işitilmiş, sonra tokmakların tunç levhalara vurulmasından doğan sesler bütün sarayı çın çın öttürmüştü. Bu tunç sesleri tehlikeyi bildiren yardım isteyen seslerdi. Yamtar artık kendisine ağır gelmeye başlayan iri taşı var gücüyle kağanın kapısına indirmiş, bunu Yamru’ nunki takip etmişti.
Paragrafın anlatımında aşağıdaki anlatım türlerinin hangisinden faydalanılmıştır ?
A) Öyküleme-Açıklama
B) Betimleme-Açıklama
C) Açıklama-Tanık Gösterme  
D) Öyküleme-Betimleme
E) Betimleme-Tanık Gösterme

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.