19 Aralık 2012 Çarşamba

5.SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI


5.SINIFLAR TÜRKÇE  DERSİ  1.DÖNEM  2. YAZILI SINAVI

Ad  Soyad:                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                        
19 MAYIS
   Şanlı Ata’m Samsun’a
   İşte bugün çıkmıştı.
   Kurtuluşa ilk adımı
   Samsun’dan atmıştı.

   Erzurum’dan Sivas’a
   Yapıldı toplantılar.
   Yurdu kurtarmak için      
   Alınmıştı kararlar.           

              M.Sırrı DUMLU                                                              


(İlk 4 soruyu şiire göre cevaplayınız.)
1. Atatürk Samsun’a hangi gün çıkmıştır?
  
A)    23 Nisan’da
B)    29 Ekim’de
C)    30 Ağustos’ta
D)    19 Mayıs’ta

2. Atatürk nerede toplantılar yapmadı?

   A) Samsun             B) Tekirdağ
   C) Sivas                 D)Erzurum

3. Atatürk’ün Samsun’a çıkışının tarihi    önemi nedir?
   
A)    Kurtuluş Savaşı’nın ilk adımı atıldı.
B)    Düşman ülkemizden atıldı.
C)    Atatürk Samsun’a gitti.
D)    Samsun’da toplantılar yaptı.

4. Samsun, Erzurum ve Sivas’ta yapılan toplantılarda amaç neydi?

A)    Görüşmeler yapmak.
B)    Ordu toplamak.
C)    Ziyaret etmek.
D)    Yurdu kurtarmak için kararlar almak.

5. Satır sonuna sığmayan kelime hangisinde doğru ayrılmıştır?

A)    ser – tçe
B)    Antalya – da
C)    yak – ının – da
D)    den – eyim

6. “ Başarısını gece gündüz demeden çalışmasına borçludur.” Cümlesinde altı çizili kelimelere ne denir?
    
A)    Eş anlamlı
B)    Mecaz anlamlı
C)    Zıt anlamlı
D)    Eş sesli

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  güç” kelimesi “Bu sabah otobüse güç yetiştim.” cümlesindeki anlamında kullanılmamıştır?

A)    Spordaki gücü sayesinde derece aldı.
B)    Güç işleri sadece o seçer.
C)    Son yazılı çok güç geçti.
D)    Bu aralar güç günler geçiriyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı kelime kullanılmamıştır?

A)    Nota bilseydin flüt çalabilirdin.
B)    Karenin alanını hesaplayalım.
C)    Hakem maçı üç dakika uzattı.
D)    Okul çıkışında sinemaya gidelim.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aydınlık” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır?

     A) Yaşanan karanlık günler yerini aydınlık    .
           günlere bırakacak
B)    Aydınlık yarınlar bizlerin umudu olmalı.
C)    Küçük , sevimli , aydınlık bir odası vardı.
D)    Öğretmenler geleceği aydınlatan kişilerdir.

10.  1. İleride zengin olmak isterdi.
       2. Soğuk havada bu kazağı giymelisin.
       3. Varlıklı insanlar kendilerine benzer 
            insanlarla yakın olurlar.
       4. Erken saatte kalkıp koşuya gider.

Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangilerinde altı çizili kelimeler aynı anlamda kullanılmıştır?

A)    1 ve 2
B)    1 ve 3
C)    2 ve 4
D)    3 ve 4

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Arı sözler duyamıyoruz artık.”cümlesindeki “arı” kelimesinin sesteşi olarak kullanılmıştır?

A)    Buranın arılarının balı güzel olur.
B)    Bu kadar arıtılmış sözleri daha önce duymamıştım.
C)    Şiir arı bir dille yazılmış.
D)    Arı anlatım daha anlaşılırdır.

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteş değildir?

        A)  yağ               B) yaş
        C)  el                  D) his

13. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi hal eki almamıştır?

A)    Kapıyı hızla çarpıp kaçtı.
B)    Patatesten başka yemek yemezdi.
C)    Bu sizin bavulunuz mu?
D)    Yarın doktora gideceğiz.

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ismin ayrılma halindedir?

A)    İlk kez yuvadan ayrılıyor.
B)    Evin en küçüğü Selim’di.
C)    Uykuda bile senin adını sayıklıyor.
D)    Birisi şu zamanı durdurabilseydi.

15. Kişi adlarından önce ve sonra gelen saygı sözleri , büyük harfle yazılır.
      Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
      
A)    Bakkal Hasan Amca yeni bir ev almış.
B)    Komşumuz Hüsnü Bey, artık yalnız yaşıyor.
C)    Doktor Mehmet, bu hastalığı tedavi eder.
D)    Gelinliği Meral teyze dikecekmiş.

16. “ İyi dost kara günde belli olur.” atasözünde kaçıncı kelimeler ismi niteleyici kelimelerdir?

         A)  1 ve 3                   B) 2 ve 3
         C)  3 ve 4                   D) 1 ve 4
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime ismi sayı yönünden belirtmez?

A)    Üç basamak birden yere düştü.
B)    Sınavda beşinci sırada oturuyordum.
C)    Yarışta ikinci olmuştuk.
D)    Bu hafta yedi kilo domates aldım.

18. “ Sabırsız gençler, tatilde masmavi sulara atladılar.” Cümlesinde ön ad olan kelimeler hangileridir?
       
A)    sabırsız – gençler
B)    sabırsız – masmavi
C)    gençler –  sulara
D)    atladılar - tatilde


19. Aşağıdaki ifadelerden hangisi cümle değildir?
A)    Bahçede top oynardı.
B)    Dün yağmur yağmış.
C)    Uzun burun.
D)    Etrafındakilere bağırıyordu.
20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem , biten bir eylemdir?
A)    Haftaya karne alacağız.
B)    Ablam hala uyuyor.
C)    Kapı yavaşça açılıyor.
D)    Soruları rahatlıkla çözdük.
21. “Öğretmen istedi soruları cevaplamamızı.”
Cümlesinin kurallı cümle olması için hangi kelimenin değiştirilmesi gerekir?
A)    istedi
B)    soruları
C)    cevaplamamızı
D)    öğretmen
22. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
yapılmakta olan iş” anlatılmaktadır?
A)    Bu sabah gazete okumadım.
B)    Esma , merdivenden düşmüş.
C)    Boyacılar evin dışını boyuyorlar.
D)    Tatilde memleketine gidecek.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti yanlış kullanılmıştır?
A)    Kedi gördü mü hemen kaçar?
B)    Neden böyle davranıyorsun?
C)    Az önce koşa koşa nereye gidiyordun?
D)    Bunu sana kim anlattı?
24.Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi cümle başında kullanılır?
A)    Soru işareti ( ? )
B)    Ünlem işareti ( ! )
C)    Virgül (, )
D)    Konuşma çizgisi (- )

25. “Yaz – evlerinin – derede  - yakınındaki – yüzerlerdi - aylarında “ kelimeleri ile anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda en sondaki kelime hangisi olur?
       
             A) yaz                        B) derede
             C) yüzerlerdi             D) evlerinin
        

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.