9 Aralık 2012 Pazar

2012-2013 Öğretim Yılı 9. Sınıf Türk Edebiyatı Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap Anahtarı     “Savrulur aklım başımdan, sen esersin her fasıl
      Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl
Perdedir söz, ruhumun esrarı sensin, sen asıl
Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl…”
S1)Yukarıdaki şiiri uyak düzeni, kafiye,nazım birimi ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)

S2)Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız(10)
S3)Şiirlerde ünsüz harflerin  tekrarlanmasıyla oluşan ahenge…………………denir(10)
S4) Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre göstererek’’fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün’’kalıbını uygulayınız.Varsa aruz kusurlarını belirtiniz.  (10 puan)

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi


  Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi”


S5)Konularına göre koşma çeşitlerini yazarak açıklayınız.(20)
S6)Çerçeve içindeki BAYRAĞIM şiirinin zihniyeti hakkında düşüncelerinizi yazınız.(20)
BAYRAĞIM
Rengini kanımdan alan bayrağım!
Atamdan yadigâr kalan bayrağım!
Gözüme gönlüme dolan bayrağım!
     Selam sana halden, maziden selam,
     Sayısız şehitten, gaziden selam!....
Ne büyük bayram bu, ne büyük seyran?
O güzel rengine hayranım, hayran,
Yoluna bir değil bin canım kurban.
         Gelir yiğitler dile şu anda,
         Ne dilersen dile benden şu anda.
                               Cemal  Oğuz ÖCAL
S7) Çerçeve içindeki BAYRAĞIM şiirinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır? Parçadan örneklerle göstererek maddeler halinde yazınız. (20 puan)


CEVAP ANAHTARI
a…               “Savrulur aklım başımdan, sen esersin her fasıl    fasıl-asıl Tunç kafiye
b…                Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl….Redif
a…ÇAPRAZ  Perdedir söz, ruhumun esrarı sensin, sen asıl   
b…                Aşığım, bilsen nasıl sevdim, nasıl sevdim, nasıl…”…Redif
1)Yukarıdaki şiiri uyak düzeni, kafiye,nazım birimi ve ölçü bakımından inceleyiniz. (10 puan)
-Nazım birimi benttir.
-Ölçü.aruz ölçüsüwww.sorubak.com
2)Yukarıdaki şiirde kullanılan edebi sanatları bularak ayrıntılı bir şekilde açıklayınız(10)
a-…..sen esersin sözüyle sevgili rüzgara benzetilmiş ancak sevgili dizede kullanılmamıştır…………istiare
 b-…….perdedir söz sözüyle perde söze benzetilmiş hem benzeyen söz hem de kendisine benzetilen perde birlikte kulanılmıştır.Teşbih-i Beliğ ruhumun esrarı sensin sözüyle sevgili ruhtaki esrara benzetilmiş hem benzeyen sevgili hem de kendisine benzetilen esrar  birlikte kulanılmıştır.Teşbih-i Beliğ
3)Şiirlerde ünsüz harflerin  tekrarlanmasıyla oluşan ahenge Aliterasyon denir(10)
4) Aşağıdaki beytin hecelerini aruz ölçüsüne göre göstererek’’fâilâtün/ fâilâtün/ fâilâtün/ fâilün’’kalıbını uygulayınız.Varsa aruz kusurlarını belirtiniz.  (10 puan)

“Halk    i    çin    de    mu    te    ber    bir    nes    ne    yok    dev    let    gi    bi


Ol    ma    ya   dev    let     ci    han    da      bir     ne    fes    sıh     hat    gi   bi


5)Konularına göre koşma çeşitlerini yazarak açıklayınız.(20)
Güzelleme:Aşk konularını işleyen koşma çeşididir.
Koçaklama:Kahramanlık konularını işleyen koşma çeşididir.
Ağıt:Yas ve ölüm konularını işleyen koşma çeşididir
Taşlama:Toplumun ya da kişilerin aksayan yönlerini eleştiren koşma çeşididir
6)Çerçeve içindeki BAYRAĞIM şiirinin zihniyeti hakkında düşüncelerinizi yazınız. (20)
BAYRAĞIM
Rengini kanımdan alan bayrağım!
Atamdan yadigâr kalan bayrağım!
Gözüme gönlüme dolan bayrağım!
     Selam sana halden, maziden selam,
     Sayısız şehitten, gaziden selam!....
Ne büyük bayram bu, ne büyük seyran?
O güzel rengine hayranım, hayran,
Yoluna bir değil bin canım kurban.
            Gelir yiğitler dile şu anda,
            Ne dilersen dile benden şu anda.
                           Cemal  Oğuz ÖCAL*Bayrak bağımsızlığımızın sembolüdür ve atalarımızın bizlere emanetidir. Uğruna sayısız canlar şehit verilmiştir. O milletimizin kalbinde yaşar ve ona karşı sevgimiz hiç eksilmez. Bayrağın diğer milletlere göre Türk milletinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Çünkü bayrağın renginin şehitlerin kanlarından alındığına dair bir inanç vardır.

S7) Çerçeve içindeki BAYRAĞIM şiirinde ahenk hangi unsurlarla sağlanmıştır? Parçadan örneklerle göstererek maddeler halinde yazınız. (20 puan)
  • Ahenk şu unsurlarla sağlanmıştır.
a-Birinci dörtlükte alan kalan ve dolan kelimelerindeki an bayrağım rediftir. -l sesleri yarım kafiyedir.  -azi sesleri zengin kafiye, -den selam rediftir. İkinci dörtlükte -an sesleri tam kafiyedir. Şu anda sesleri rediftir kafiyedir.
b-11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
c-l n sesleriyle aliterasyon yapılmıştır.
d-Bayrağım, selam sesleri tekrar edilmiştir.

 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.