29 Eylül 2012 Cumartesi

Öğretici Metinler Test Soruları

1.    Yaşananlar, sıcağı sıcağına yazılır.
II.    Belgeye ve kanıtlara dayanan bir düzyazı biçimi değildir.
III.    Yazıda mutlaka tarih belirtilmelidir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen düzyazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anı    B) Günlük C) Eleştiri

D) Deneme E) Mektup

CEVAP: B

2.    Bir bahar günü Sait Faik ve Orhan Veli ile birlikte yaptığımız bir boğaz gezintisini hatırlıyorum. O gün Beykoz’a kadar gitmiştik. Vapurumuz küçük bir şeydi. Üçümüz kenar sıralarda oturmuştuk
Bu parça, aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Günlük B) Deneme C}Gezi Yazısı D) Fıkra E) Anı

cevap E


3 — türüyle yazılanlar, ünlü bir kişinin başından geçen ya da tanık olduğu olayları anlatan yazılardır. Anlatılan olaylar, yazarı tarafından yaşanmış veya gözlemlenmiş olmalıdır. Bu türün ayırt edici özelliği “geçmiş zaman”da yaşanmış olaylardan bahsetmesidir. Son zamanlarda bizde de ilgi gören — ise ünlü kişilerin başından geçen olayları, duygu ve düşüncelerini günü gününe yazmasıyla oluşur.

Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A)    Anı - günlük

B)    Anı - mektup

C)    Günlük-anı

D)    Günlük -mektup

E)    Anı - biyografi
cevap A

4.    Aşağıdaki romanlardan hangisi mektup türünden yararlanılarak yazılmıştır?

A)    Venedik Taciri

B)    Germinal

C)  Kumarbaz

D)    Genç Werther’in Acıları
E} Savaş ve Barış 
Cevap: D . Geothe'nin yazdığı Genç Werther'in Anıları adlı eser mektup biçiminde yazılmış romandır.

5.    Aşağıdakilerden hangisi mektup türüyle ilgili yanlış bir bilgidir?

A)  Fuzuli’nin “Şikayetname” adlı eseri ilk edebi mektuptur.

B)    Edebi mektuplar, sanatçının duygu ve heyecanını estetik değerle yansıtması bakımından önemlidir.

C)    Goethe’nin “Faust” adlı eseri mektup biçiminde yazılmıştır.

D)    Halide Edip Adıvar’ın “Handan” adlı romanı mektup biçiminde yazılmıştır.

E)    Mektup türünden, başka yazı türlerinde de yararlanılmıştır.


 
Cevap C. Faust adlı eser tiyatro türündedir. Geothe'nin mektup biçiminde yazdığı eser Genç Werther'in Acıları adlı romandır.

6.    Yatılı okul günlerimden aklımda kalan bir şeyleri anlatayım size. Okulda son giriş saatimiz akşam sekizdi. Biz de geç kalmıştık ve hâlâ Sultanahmet’teydik. Ne olacak ki bizi almak zorundalar diye kendimizi rahatlatıyorduk. Çok disiplinli bir idarecimiz vardı, bir tek ondan korkardık. Arkadaşlardan biri “Nazım Bey bugün nöbetçiymiş.” dedi. Panik olduk, okula vardığımızda saat dokuzdu. Nazım Bey kapıda bizi bekliyordu. Korktuğumuz başımıza gelmişti, vereceği cezayı düşünüyorduk. Saat on ikiye kadar bizi okulun bahçesinde bekletmişti.

Bu parça aşağıdaki düzyazı türlerinin hangisinden alınmış olabilir?

A) Günlük B) Mektup C) Tarih D) Anı  E) Biyografi
 
Cevap: D

7.    Herhangi bir kimsenin, daha çok bir edebiyat sanatçısının gerek yurt içinde gerekse yurt dışında gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, kentleri, yerleri, yaşayışları, adet ve töreleri, doğal ve tarihi güzellikleri edebi bir üslup içinde kaleme aldığı düzyazı türüne —- denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazı türlerinden hangisi getirilebilir?

A) deneme B) biyografi C) anı

D)    gezi yazısı E) fıkra


 
Cevap D

8.    Aşağıdakilerin hangisi biyografi (yaşamöyküsü) türünün özelliklerinden değildir?
A)    Biyografide amaç, söz konusu kişiyi okura tanıtmaktır.

B)    Biyografilerde, anlatılan kişinin sadece hayatı konu alınır.

C) Biyografiler belgelere ve örneklere dayandırılacak hazırlanır.

D) ) Biyografiler belge niteliği taşıdığından gelecek kuşaklara bilgi aktarımı sağlar.

E)    Biyografiler daha çok nesnel ve bilimsel bir üslûpla yazılır.
 
Cevap: B

4 yorum:

  1. Soru sayısını arttırmanız lazım. Mümkünse aynı sayfada olsun.

    YanıtlaSil

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.