25 Haziran 2012 Pazartesi

9. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı


2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Haziran dönemi  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lise  9.Sınıf ortalama yükseltme sınavı soruları
1-)  Aşağıdakilerden hangisi farz olan ibadetlerden biridir ?
A)                  Anne ve babaya saygı göstermek      B)   Vitir namazı  
 C)   Teravih namazı   C)  Bayram namazı           E) Sünnet namazları
2-)  Başlangıçtan itibaren Allah’u  Teala tarafından gönderilen dinlerde özellikle vurgulanan ve değişmeyen en önemli unsur (özellik) hangisidir?
              A) Zekat      B) İbadetler     C) Hac      D) Kurban      E) Tevhid

3-)  Yüce Allah’ın yapmamızı emrettiği zorunlu ibadetlere ne ad verilir?
             A)Hadis        B)Vacip            C)Farz       D)Sünnet       E)Nafile
4-)  Aşağıdakilerden hangisi hangileri  abdestsiz olarak yapılamaz?
             A) Namaz kılınmaz ,Tilâvet secdesi yapılmaz  ,Kâbe tavaf edilmez.
             B) Oruç tutulmaz,hacca gidilmez,zekat verilmez
             C)Saçlar traş edilmez,dişler fırçalanmaz,eve girilmez
             D)Kurban kesilmez,dua edilmez,sadaka verilmez
             E) Çarşıya çıkılmaz,barış anlaşması imzalanmaz,savaşa karar verilmez
5-)  İslam dinine göre farz ibadetlerin dışında kalan ibadetler (nafile) Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak ve daha çok sevap elde etmek amacıyla yapılır. Aşağıdakilerden hangisi nafile ibadetlerdendir?
            A-) Namaz Kılmak               B-) Hacca Gitmek                  C-) Kur’an Okumak
            D-) Zekât Vermek               E-) Oruç Tutmak
6-) Aşağıdakilerden hangisi boy abdesti ile ilgili değildir?
            A) Ağzını yıkamak      B) Boynuna mesh vermek         C) Burnunu yıkamak                                                                                   
            D) Bütün bedeni yıkamak                                                       E)Niyet etmek
7-) 1-Burun, 2-Eller, 3- Niyet, 4-Ayaklar, 5-Baş, 6-Kollar,
         7-Boyun, 8-Ağız, 9-Kulaklar, 10-Yüz
Yukarıda vücudumuzun abdestte yıkanan ve mesh edilen yerleri verilmiştir. Doğru sıralama hangisidir?
            A) 3-2-6-7-10-8-9-1-4-5                        B) 3-8-10-9-5-1-2-7-6-4    C) 3-2-8-1-10-6-5-9-7-4                                                                                             
            D) 3-2-8-1-5-9-4-7-6-10              E) 3-2-4-5-6-7-8-2-10
8-) Muhammed isminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
            A) Elçi                  B)Seçilmiş             C) Güvenilir   
            D)Övülmüş      E)Öksüz
9-)  Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan biridir?
          A-Hz Ebubekir         B-Hz Ömer              C-Hz Osman  
          D-Ebu Talip               E-Abdülmuttalip
10-) Muhacir: Medine ye göç eden Müslümanlar
         Ensar: Hz..Muhammed’in Medine’li Müslümanlarla     görüşmesi
          Akabe Biatları: Medineli Müslümanlar
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri doğru tanımlanmıştır?
         A)Ensar               B)Ensar-Muhacir           C)Muhacir
         D)Akabe biatları                    E)Ensar-Akabe Biatları
11-)  “(Ey Muhammed) Sana emrolunanı açıkça söyle ve Allah’a ortak koşanlara    
         aldırış etme.” Ayette ön plana çıkan ilahi emir nedir?
          A) Namaz Kıl    B) İslam’ı açıkça yay      C) Zekat ver
          D) Allah’a ortak koşma     E) Açık sözlü ve dürüst ol
12-)  Peygamberimizin anne babasının ismi hangisidir?
          A) Ebu Talib-Halime             B) Hz Hamza-Amine   
          C) Abdullah-Amine   D)Abdulmuttalib-Fatıma                                                                                                                                                       
          E)Hz. Ömer-Meryem 
13-) İslamiyetten önce, insanların her türlü günahı işleyerek yaşadığı döneme ne ad verilir?
           A) Fetret Dönemi   B) Cahiliye Dönemi
           C) Asr-ı Saadet   D) Putperestlik Dönemi   
          E) Duraklama Dönemi             
14-) Hz. Muhammed’e gelen ilk ayetlerin yeri, zamanı ve adı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
          a) Medine- 571- Fil Suresi    b) Mekke -610- Fil Suresi
        c) Mekke- 610- Alâk suresi   
        d) Medine -571- Alâk Suresi                 
        e) Mekke- 622- Fil Suresi
15-) Hz Muhammed (sav) ne zaman doğmuştur?  
           A) 20 Nisan 622          B)20 Nisan 632     
           C)20 Nisan 630           D)20 Nisan 570  
           E)20 Nisan 571                  
16-) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin gençlik döneminde katıldığı derneğin adı değildir.
          A-)Erdemliler topluluğu            B-) Hılfulfudul                      
          C-)İyilerin derneği             D-) Faziletliler örgütü      
          E-)Kurtuluş cephesi
17-) Her şeylerinini bırakarak Mekkeli müşriklerin zülmünden kurtulmak için Allah’ın emri ile Mekke’den Medineye  hicret eden Müslümanlara ne ad verilir?
          a) Muhacir        b)Göçmen       c)Gezgin        d)Seyyah           e) Ensar
18-) İslam öncesi dönemde Arap yarımadasında yaşayan insanlar arasında puta tapmayı reddeden Allah’ın bir olduğuna inanan insanlar vardı. Bu insanlara ne ad verilirdi?
          A-Hanefi         B-Müslüman       C-Mecusi          D-Hanif        E-Kureyş
19-) İbadet etmenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
          A-) Cennete gitmek    B-) Sevap kazanmak     C-) Allah'ın rızasını kazanmak 
          D-) Psikolojik olarak rahatlamak             E-) Verilen nimetlere şükretmek
20-) Aşağıdakilerden hangisi ibadet kelimesinin sözlük anlamlarından biri değildir?
A)     Boyun Eğmek       B)   Özgürlük       C)  İtaat        D)  Kulluk      E)  Tapma
21-)  Aşağıdakilerden hangisinde teyemmüm ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
              a) Suyun olmadığı durumlarda yapılır  
              b) Teyemmüm suyun bulunmasıyla bozulmaz
              c) Abdestle yapılabilen bütün ibadetler teyemmümle de yapılabilir.
              d) Islam dininin sağladığı bir kolaylıktır.
              e) Hem abdest hem de boy abdesti yerine geçici olarak yapılır.
22-)  I. Peygamberimizin ilk eşidir   II. Peygamberimizin 6 çocuğunun annesidir      III. Peygamberimize inanan ilk kişidir.
Yukarıda kendisi ile ilgili olarak bilgiler verilen kişi kimdir?
              a) Hz. Fatıma    b) Hz. Aişe    c) Hz. Zeynep    d) Hz. Hatice     e) Hz. Âmine
23-)    I. Peygamberimizin kızıdır.
          II. Hz. Ali’nin eşidir.
         III. Hz. Hasan ve Hüseyin’in annesidir.
Yukarıda verilen bilgilere göre tarif edilen kişi kimdir?
              a) Hz. Hatice     b) Hz. Fatıma    c) Hz. Aişe       d) Hz. Âmine   e) Hz Halime
24-)  Hicretten sonra bir güç haline gelen Müslümanların ,kendilerini yok etmek isteyen Mekke’li Müşriklerle yaptıkları ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir
              A)Uhut Savaşı    B)Hendek Savaşı   C)Bedir Savaşı   
              D)Huneyn Savaşı                               E)Mute Savaşı
25-)  Kur’an-ı Kerim Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’e ilk olarak hangi tarihte indirilmeye başlanmıştır
              a-)20 Nisan 571    b-)27 Ramazan 610      c-)8 Haziran 632  
              d-) 12 Şaban 622   e-)14 Şevval  610
26-) İlk Cuma namazı nerede kılınmıştır?
              A)Mekke           B)Bakuba           C)Medine             D) Kuba           E) Taif   
27-) Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin  doğum günü olarak     
          kutlanan kandil gecesi hangisidir?
               A-) Miraç Kandili          B-) Kadir Gecesi        C-) Mevlit Kandili      
               D-) Berat Kandili                        E-) Regaip Kandili
28-) Peygamberimizin Medine’ye hicret edince yaptırdığı caminin adı nedir ?
              A)Kuba mescidi                   B) Mescid-i nebi                 C) Mesci-i Haram                                                          
              D) Mescid-i Aksa                 E) Ravda-i Mudahhara               
29-)  Peygamberimiz Medine ye  kimi öğretmen olarak göndermiştir ?
              A)Hz. Enes                          B)Hz. Bilal                   C)Hz. Ömer  
              D) Hz.Mus’ab                     E)Hz. Zübeyir bin Avvam
30-) “Her doğan çocuk, fıtrat (yaratılış) üzere doğar” hadisinde anlatılmak istenen düşünce nedir?
            a) Her doğan çocuk, Müslüman olarak dünyaya gelir  
            b) İnsanlar doğuştan irade sahibidir                    
            c) Doğuştan konuşkandır
            d) Doğuştan itibaren dini sorumlulukları başlar                        
            e) Doğuştan sosyal bir varlıktır

Doğru cevaplar altı çizili olan seçeneklerdir.

1 yorum:

  1. Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

    YanıtlaSil

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.