25 Haziran 2012 Pazartesi

9. Sınıf Dil ve Anlatım Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları


1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?
Eyvah,babam geldi! ……………………………..
Lütfen sessiz olur musunuz? ……………………………..
Su yüz derecede kaynamaz. ………………………………
Zamirler ,ismin yerini tutan kelimelerdir. ………………………………
Sesim geliyor mu? ………………………………

2.Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz?
İLETİŞİM

…………………..
……………………

3.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?
4. “Türemiş kelime”yi açıklayarak üç tane örnek veriniz.

5. “Demir kapı”, “iri göz”, “suların karanlığı”, “öğrencinin sınav korkusu”, “resim dersi” kelime guruplarının hangi tür tamlama olduklarını yazınız.
6.Kültür ile dil ilişkiyi açıklayınız?

7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?
( )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır
( )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
( )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir
( )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

8- İletişimi tanımlayarak çeşitlerini yazınız
9-“Ev” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
10- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri Türkçe’nin ses özelliklerine göre doldurunuz. (2+2+2+2+2=
o Türkçe sözcüklerde iki ……………………………… yan yana bulunmaz.
o Türkçe sözcüklerde “……………………………………” sesleri bulunmaz.
o Türkçe sözcüklerin başında “…………………………………….” sesleri bulunmaz.
o Türkçe sözcüklerde ………………………………… ünlü bulunmaz.
Türkçe sözcüklerde ………………………… iki ünsüz bulunmaz.

Not: Her sorunun tam ve doğru cevabı 10 puandır.
2008-2009 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ÇAVUŞBAŞI ÇP LİSESİ DİL VE ANLATIM DERSİ 9.SINIFLAR SORUMLULUK SINAVI SORULARI CEVAP ANAHTARI
1.Aşağıdaki cümlelerde dil hangi işlevlerde kullanılmış karşılarına yazınız?
Eyvah,babam geldi! HEYECANA BAĞLI İŞLEV
Lütfen sessiz olur musunuz? ALICIYI HAREKETE GEÇİRME İŞLEVİ
Su yüz derecede kaynamaz. GÖNDERGESEL İŞLEV
Zamirler ,ismin yerini tutan kelimelerdir. DİL ÖTESİ İŞLEV
Sesim geliyor mu? KANALI KONTROL İŞLEVİ

2.Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz?
İLETİŞİM
DÖNÜT
BAĞLAM
3.Türkçenin köken ve yapı bakımından Dünya dilleri arasındaki yerini belirtiniz?
KÖKEN BAKIMINDAN: URAL ALTAY DİL AİLESİNİN ALTAY KOLUNDADIR.
YAPI BAKIMINDAN: SONDAN EKLEMELİ BİR DİLDİR.

4. “Türemiş kelime”yi açıklayarak üç tane örnek veriniz.
YAPIM EKİ ALARAK YENİ BİR ANLAM KAZANMIŞ KELİMELERE TÜREMİŞ KELİME DENİR. ÖR: GÖZCÜ, KOLLAMAK, UÇAK.
5- DEMİR KAPI==►TAKISIZ İSİM TAMLAMASI
İRİ GÖZ ==► SIFAT TAMLAMASI
SULARIN KARANLIĞI==►BELİRTİLİ İSİM TAMLAMASI
ÖĞRENCİNİN SINAV KORKUSU==► ZİNCİRLEME İSİM TAMLAMASI
RESİM DERSİ==►BELİRTİSİZ İSİM TAMLAMASI

6.Kültür ile dil ilişkiyi açıklayınız?
Dil, millî kültürün temel unsuru ve taşıyıcısıdır. Maddî-manevî kültürel değerlerin oluşmasında ve aktarılmasında dilin inkar kabul etmez bir rolü vardır. Edipler, kendi dönemlerindeki olayların, anlayışların, geleneklerin… izlerini ister istemez, yazılı veya sözlü olarak ortaya koydukları eserlerine yansıtırlar. Bu eserleri okuyan yeni nesil, kendi kültürünü, kendi değerlerini öğrenir ve sosyal bir miras olarak kendinden sonra gelenlere aktarır. Bütün bunlar dil sayesinde gerçekleştiği için dil ve kültür birbirini tamamlayan birbirinden ayrılmayan unsurlardır. Dil olmaksızın kültür aktarımı sınırlı kalır. Dil, geçmişi bugüne, bugünü yarına bağlar.
7.Aşağıdaki yargılar doğru ise (D),yanlış ise (Y) koyunuz?
( D )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır
( Y )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
( D )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir
( Y )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( Y )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.

8- İletişimi tanımlayarak çeşitlerini yazınız
1. İletişim: Varlıkların kendi aralarında anlaşmak için oluşturdukları simgeler sistemine denir.
İletişim Çeşitleri:
• Dille gerçekleştirilen iletişim.
• Jest ve mimiklerle gerçekleştirilen iletişim.
• Resim, şekil, çizgi gibi sembollerle gerçekleştirilen iletişim.
• Simgelerle gerçekleştirilen iletişim.

9-“Ev” kelimesine iyelik eklerini getirerek çekimini yapınız.
“Evim, evin, evi, evimiz, eviniz, evleri”
10- A) Türkçe sözcüklerde İKİ ÜNLÜ yan yana bulunmaz.
B) Türkçe sözcüklerde “F,H,J” sesleri bulunmaz.
C) Türkçe sözcüklerin başında “C,Ğ,L,M,P,R,Ş” sesleri bulunmaz.
D) Türkçe sözcüklerde UZUN ünlü bulunmaz.
E) Türkçe sözcüklerde BAŞTA iki ünsüz bulunmaz.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.