25 Haziran 2012 Pazartesi

10. Sınıflar Tarih Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk Sınavı Soruları


10 Sınıf Tarih Dersi Ortalama Yükseltme ve Sorumluluk sınavı Soruları
1-)Osmanlı devletini kuranlar oğuzların hangi boyundandır?Kurucusu kimdir?
2-)Fatih Sultan Mehmet döneminde Amasra , Sinop ve Trabzon’un fethedilmesi Osmanlı Devletine nasıl katkıda bulunmuştur?
3-)Yavuz Sultan Selim zamanında yapılan savaşlar hangileridir?  Bunlardan hangisi ile “halifelik” Osmanlılara geçmiştir?
4-)Osmanlı devleti Fransızlara Kapitülasyonları vererek neyi amaçlamıştır?

5-) Rönesans ve Reform hareketleri ilk defa hangi ülkelerde başlamıştır?
6-) Osmanlı tarihinde Sokullu Mehmet Paşanın ölümünden (1579) Karlofça anlaşmasına(1699)kadar geçen döneme ne denir?
7-)XVII. yüzyılda Osmanlı devletinde ıslahat yapan padişahlar kimlerdir?
8-)Lale devri nedir?
9-)XIX. Yüzyılda balkanlarda Osmanlı’ya karşı ilk ayaklanan azınlık ile olarak bağımsız olan azınlıklar kimlerdir?
10-)Osmanlılarda aydınların  devletin dağılmasını engellemek için ortaya attığı düşünceler nelerdir?

                                                                        CEVAPLAR
1-Oğuzların kayı boyu-Osman bey
2-Anadolu’da siyasi birliğin sağlanmasında ve Osmanlının Karadenize egemen olmasında katkı sağlamıştır.
3-Çaldıran-Turnadağ-Mercidabık- Ridaniye savaşlarıdır / Ridaniye ile “halifelik” Osmanlıya geçmiştir.
4—Avrupada hıristiyan birliğini parçalamayı
-Coğrafi keşifler nedeniyle azalan Akdeniz ticaretini canlandırmayı
-Osmanlı gümrük vergilerini arttırmayı amaç edinilmiştir.
5-Rönesans/İtalya da- Reform/Almanya da başlamıştır.
6- Duraklama dönemi denir.
7-II. Osman(genç) ve IV. Murat
8-Lale devri Osmanlı tarihinde Pasarofça anlaşmasından (1718) Patrona Halil İsyanına (1730) kadar süren dönemine denir.
9-XIX. yüzyılda Balkanlarda Osmanlı’ya karşı ilk ayaklanan azınlıklar Sırplar, ilk bağımsız olanlar Yunanlılardır.
10-Osmanlıcılık, batıcılık , Turancılık,Türkçülük, Batıcılık

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.