18 Şubat 2012 Cumartesi

Yazım Kuralları Test Soruları

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Babam 40. yaş gününü de iki gün önce kutladı.
B) Ligteki 38'nci golünü de bu maçta attı.
C) Ölümünün 27'nci yılında saygıyla anıldı.
D) 53'üncü İzmir Fuarı 22 Ağustos 2001 tarihinde başlıyor.
E) 5'inci şiir kitabını da önümüzdeki hafta piyasaya çıkarıyor.

I. Kulak verki havasında bahçemizin
II. Gök maviliğinden, dal yeşilliğinden
III. Bir türkü söylenmede kendiliğinden
IV. Nasıl dinlersen öyle, şen veya hazin
V. Dinledikçe ömrün artar, öyle güzel!
2. Numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?   
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Yaşamanın en güzel noktasında durmuşuz
B) Bir huzur ahengine dalmış gönüllerimiz
C) Uyanabilirmiyiz sanki böyle bir rüyadan?
D) İçimizdedir işte bu suyun serinliği
E) Asırlar kadar tatlı ve uzun bir andı.

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Dünden hatta bugünden bile yok haberimiz
B) Bu su bizim gölgemiz, biziz şeffaf ve temiz
C) Su sesine uyarak bir şarkı tutturmuşuz
D) Açılan güller gibi suda gönüllerimiz
E) Bir havuz kenarında yanyana oturmuşuz.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Kim ne derse desin artık ölmeyeceğim
B) Şehir şiirde ağlasada umurumda değil artık
C) Türkülere tutuyorum dudaklarımın ağlayışını
D) Çocukluğumu bulmaya gidiyorum hazır susmuşken
E) Kendime gidebilir miyim acaba çocukluğumla?

6. İçinde yan yana iki veya daha fazla ünsüz bulunan batı kökenli alıntılar, ünsüzler arasına ünlü konmadan yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yukarıdaki kurala uyulmamaktan doğan bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bu yıl da elektirik kesintileri olacakmış.
B) Orkestra hızlı bir parça çalmaya başlamıştı.
C) Lüks mallardan alınan vergiler artırıldı.
D) "Telgrafın tellerine kuşlar mı konar" eski bir türküdür.
E) Düşünceden çok sloganlarla konuşuyordu.

7. Yer adlarına ilk isimden sonra gelen "deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb." tür bildiren isimler küçük harfle başlar.
Yukarıdaki kurala göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Aral gölü, dünyanın en derin göllerinden biridir.
B) Haymana Ovası, Ankara ile Konya arasında
C) Yunanistan’la aramızdaki sınır Meriç nehridir.
D) Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür.
E) Erciyes Dağı, Kayseri il sınırlan içinde yer almaktadır. 

8. Fakat yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.
Yukarıdaki cümlede virgülün kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Tırnak içinde olmayan alıntı cümleden sonra kullanılmıştır.
B) Cümle içindeki ara sözü belirtmek için kullanılmıştır.
C) Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılmıştır.
D) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli söz öbeklerini ayırmak için kullanılmıştır.
E) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğeden sonra kullanılmıştır.

9. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Cümle içinde ara söz ve ara cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.
B) Sıralı cümleleri ayırmak için virgül kullanılır.
C) Cümlede özel olarak vurgulanması gereken öğelerden sonra virgül konur.
D) Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için virgül kullanılır.
E) Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan sözcükler arasına virgül konur.

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Bana da yolculuk göründüğü gün,
B) Bulunmasına bulunur sanırım.
C) Tabutumu taşıyacak üçbeş dost;
D) Arkamdan ağlayacak bir kızcağız
E) Fakat zamanla dostlar unuturlar.

I. Ben ölürsem ölürüm birşey değil,
II. Ne olursa garip eşyama olur.
III. Bir hayır sahibi çıkar, mı dersin?
IV. Mektuplarımı iade edecek.
V. Yanarım bakkal eline düşerse!
11. Numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I.   B) II.  C) III.  D) IV.   E) V.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Dünyası örselenmiş bir çocuğa dokundum.
B) Hiç birşey senin beklediğin gibi olmayacak.
C) Sevdiklerini ve nefret ettiklerini anlattı bana.
D) Gerçekte, pek önem verdiğim besteci sayılmaz.
E) Gizli bir anlaşmayla gözlerimizi birleştirdi zaman.

I. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum.
II. Ne büyük nimet olduğunu ah ey güzel gün!
III. Boş yere üzülmekte mâna yok anlıyorum,
IV. Kadrini bilmek lâzım artık her açan gülün
V. Şükür etmek türküsüne daldaki her bülbülün
13. Numaralanmış dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Kimi zaman, Türk müziğindeki hüzün rahatlatıyor beni.
B) Yani, hiç kimse sürekli mutsuz olamaz değil mi?
C) Annem öldüğünde hiç kimse teselli edemez beni sanıyordum.
D) Ama öyle olmadı, git gide güçsüzleşti acılar.
E) Garip hissettim kendimi, üzgün ve acınacak bir halde.

15. (I) Yazan insan hayata, doğaya ve insana dair birçokşeyi bilmelidir. (II) Daha da ötesi yaşamalıdır. (III) Her yazarın bir yeraltı dünyası olmalıdır. (IV) Yeryüzüne çıkaracağı şeylerin debisi ortadadır. (V) Aşktan, sevinçten, hüzünden yolu geçmeyenler, yapay kalır.
Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) I.   B) II.  C) III.   D) IV.   E) V. 

16. Aşağıdakilerin hangisinde virgülün (,) kullanımıyla ilgili bir bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur.
B) Tarihlerin yazılışında gön, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
C) Hitap için kullanılan sözcüklerden sonra konur.
D) Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan öğeleri belirtmek için konur.
E) Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul bildiren evet, hayır gibi sözcüklerden sonra konur.

17. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Birşey var, yangın yangın sanıp sarmalayan içi
B) Dönüpte bakıyorsunuz her şey gelip geçici
C) Unutulmak terkedilmekten daha zor bilseniz
D) Bazen bir yalan bile olabiliyor sevindirici
E) Unutulan düşleri türküler de özlüyorum

18. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Bunca sonu çamurlara bataçıka geldim.
B) Daldım doyumsuzluğuna buzlu denizlerin
C) Üç bilinmeyenli denklem gibisin, inan çok zorsun
D) Uzayda, kelebekler gibi kanat çırpıyoruz.
E) Bir aşkı başından sonuna anlatışın başka

19. Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ikinci isim özel isme dâhil ise ve ikisi birden kastedilen kavramı karşılıyorsa, ikinci isim de büyük harfle başlar.
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizili bölümlerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) Kop Geçidi, Trabzon'la Gümüşhane arasındadır.
B) Türklerin ilk yerleştikleri yerlerden biri de Altay dağlarıdır.
C) Ülkemizin tuz gereksiniminin büyük bir bölümünü Tuz gölü karşılamaktadır.
D) Avrupa'nın en uzun akarsuyu Tuna nehridir.
E) Ağrı Dağı, ülkemizin en yüksek dağıdır.

20. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu; büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır.
Bu kurala göre, aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) TDK'nin son yayımlarını henüz göremedim.
B) Birçok işte çalışmış sonunda TRT'den emekli olmuştu.
C) Son romanıyla UNESCO'dan da bir ödül almıştı.
D) 2 mm'den kalın, madeni" para basmak mümkün değildir.
E) Uçaklarda yolcular 30 kg'den fazla bagaj taşıyamazlar.

I. Seni düşündüm yine bu akşamüstü
II. Meğerse hiçkimseyi bu kadar sevmemişim
III. Gel de bir kuş dirilsin yine küllerimizden
IV. Ekmekle tuz olsun yeterki sen ver
21. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazım yanlışı yoktur?
A) I. ile II.   B) II. ile III.   C) III. ile IV.   D) I. ile III.   E) II. ile IV.

22. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı vardır?
A) O yazılar büyük kıralların yazısıdır.
B) Bir akşamüstü bütün şehir alanda toplandı.
C) O çocukların hiçbiri bu hale düşmemişti.
D) Bu yazı uğruna çok insan öldürmüş.
E) Savaş aklına gelirse hemen koyuveriyordu.

23. Yorgun adam (I)dirildi, küreklere (II)yapıştı. Deniz daha da kabardı. (III)Kürekdeki adam ışığa girdi. Karşı dağın başı (IV)ağarır gibiydi. (V)Şaşkına dönen adam kürekleri bıraktı.
Yukarıdaki parçada altı çizili sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.

CEVAP ANAHTARI
1-B 2-A 3-C 4-E 5-B 6-A 7-E 8-C 9-D 10-C 11-A 12-B 13-E 14-D 15-A 16-B 17-D 
18-A 19-C 20-E 21-D 22-A 23-C

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.