18 Şubat 2012 Cumartesi

Sözcükte Yapı Test Soruları

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Bunca olur aşka doğru bu sonsuz uyum.
B) Demek eski zamanlarda yücelmek buydu.
C) Kim gördü derince bu sevgiyi, kim duydu.
D) Bir tek sana açık gönül sarayım şimdi.
E) Yüzünde güzelliği eskimeyen bir güzel vardı.
 
2. Yoksa iki (I)ayrı nehirde yüzmemiz, karşılaşabileceğimiz binlerce (II)tehlikeden, şelâlelerden, anaforlardan, (III)kayalardan, canavarlardan, (IV)parçalarımızdan hiç olmazsa (V)birini kurtarma isteği mi?
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
3. I. Gece, şiirden bir yolu geçiyoruz birlikte.
II. Hatırlar mısınız bir zamanlar bu sokaklardan geçerdi.
III. Şiirden bir taç oturuyor alnımıza
IV. Dün okullu çocuklar geçti bu yoldan
Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde "-den(-dan)" takısı yapım eki görevinde kullanılmıştır?
A) I. ve II.   B) II. ve IV.   C) I. ve III.   D) II. ve III.   E) III. ve IV.
 
4. Ne başımız (I)ağrır, ne (II)gönlümüz (III)daralır
Bize ne (IV)anneden, (V)çocuktan sevgiliden
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım, hem çekim eki almıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
5. Şehirdeyken her taraf (I)korunmuşken
Güç mü yeter (II)kuşatılmışlığı (III)yarmaya
Düşler (IV)kafaca alışverişimizdir.
(V)Ağırlık merkezi tehlike olan hayata
Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve IV.   B) IV. ve V.   C) II. ve V.   D) III. ve IV.   E) I. ve V.
 
6. Bir gram (I)artış almamıştır
Mesele bin yıl (II)önce yoksun olunanlarsa
(III)Yığılmış onca mala (IV)dikilmiş binaya rağmen
Dünya hâlâ (V)aynı ağırlıkta.
Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V. 
 
7. Düşler ve (I)umut dersen öyle değil
Varlığı (II)bağlansa da yoksun oluşa
Umudu (III)anlamsız kılacak (IV)doygunluk ne ki
Düşleri kötürüm edecek (V)zenginlik
Hem neye yarar şu dünyada
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) II. ve IV.   D) II. ve V.   E) I. ve V.
 
8. (I)Rahatça uyanışı kalmadı uykuların
Herkes bir (II)rüyayı farklı (III)yorumlar
(IV)Gözlerinden bağlanılır (V)sevgiliye daima
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi hem yapım, hem çekim eki almıştır?
A) I. ve II.   B) III. ve V.   C) II. ve III.   D) IV. ve V.   E) I. ve III.
 
9. Etrafı (I)püsküllü, (II)saçaklı, koltuk ve kanepelerle döşeli salon ve (III)odalarda, tütün ve kahve (IV)içilerek, nükteler yapılarak, mısralar söylenerek geceler (V)geçiriliyordu.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
10. (I)Eğil de kulak ver, bu (II)sessiz (III)yığın
Bir vatan (IV)kalbinin (V)attığı yerdir.
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
11. I. Sevginle tutuşup yanmış bir (I)korum
II. Bu ince bir duygu, ince bir (II)yorum
III. Her nereye (III)gitsem inan sevdiğim
IV. Seven bir güzelin (IV)özlem nesine
Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde altı çizili sözcüğün aldığı -m(-um) eki, yapım ekidir?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve IV.   E) II. ve IV.
 
12. Hep nazik, hep hoşgörülü, hep (I)insancıl, yayayı da, kamyon şoförünü de, (II)dolmuşçuyu da bir (III)saygı içinde efendice, (IV)sevimli jestlerle bekletirken bile (V)bakışıyla özür dileyen bir insanlık anıtı gibiydi.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi birden çok yapım eki almıştır?
A) II. ve IV.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) III. ve V.   E) IV. ve V.
 
13. Bir geniş (I)açıdan (II)başlayıp şöyle bir ufuk turu yaptıktan sonra (III)derinliklere indi ve kendi (IV)yazarlığı konusunda çengeli bize (V)takmış oldu.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) II. ve IV.   E) III. ve V.
 
14. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım, hem çekim eki almıştır?
A) Bazen yenilmek yeniler insanı akşamları
B) Senin gönlünde hâlâ o İstanbullu var
C) Duruşunda bir süvari alayının yenilgisi
D) Bakışlarından kalkan son otobüslerle
E) Ellerim annesiz bir çocuğun elleri gibi üşür.
 
15. Az (I)bulunur bir mevsimin tam orta (II)yerindeyim.
Tüylerinin yaldızı yaz (III)üreten o miskin gece
Kılcala kan basıp (IV)askıya (V)aldığı an rüyaları
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
16. Doğru nüktelere girer büyük (I)üzüntülerin
Düzenini bu çağın (II)boyladı gitti.
(III)Yorumları (IV)gizlice yalanla dolu
Uyku her koldan hücumlarla (V)bölünür.
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, birden çok yapım eki almıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
17. En bakımsız, en kuytu bir bucağın
Bence "irem bağı" gibi güzeldir.
Bir yıkılmış evin, harap ocağın
Şu heybetli saraylara bedeldir.
Yukarıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin aldığı -n takısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kaynaştırma harfi
B) İkinci tekil şahıs iyelik eki
C) Tamlayan takısı
D) Hal eki
E) Yapım eki
 
18. Parmaklarının ucunda güneş (I)doğar.
Tarih, dudaklarının kıvrımında (II)başlar.
Aşk mühürlenir, tılsım (III)kaçar uzaklara
Turuncu yürek siyahla (IV)oynar göğsümde
Yukarıdaki dizelerde numaralanmış eylemlerden hangi ikisi hem yapım, hem çekim eki almıştır?
A) I. ve II.   B) II. ve III.   C) III. ve IV.   D) I. ve IV.   E) II. ve IV.
 
19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün aldığı -ma/-me takısı görev bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) N'olur aynalardan taşma güzelim
B) Her söylenen söze şaşma güzelim
C) Duyuyoruz, yaşama sevincini, sonsuz
D) Görüntüye girme, ihtiyacımız yok
E) Kendini bil, tenhalaşma güzelim
 
20. -lı (-li, -lu, -lü) eki bir isimden isim yapım ekidir ve eklendiği sözcüğü sıfat yapar. Bu ek bazen doğrudan fiile de gelebilmektedir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte "-lı eki" doğrudan fiile eklenmiştir?
A) Bütün çocukluğum çamurlu sokaklarda geçti.
B) Evimizin arkasında ağaçlı bir yol vardı.
C) Geniş odalı, rahat bir evde oturuyorduk.
D) Kapalı kapıların ardında birçok şey görüşmüştük.
E) Şiirinde "sevgili" sözcüğünü çok sık kullanmıştı.
 
21. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?
A) Kıssanın can alıcı yerlerini hatırla.
B) Kendilerini çobanın büyülü sesine bıraktılar.
C) Coşkunluğu gittikçe sel gibi kabarıyordu.
D) Çukurova baştan aşağı ormanlık ve sazlıktı.
E) Yılan baş döndürücü bir hızla ilerliyordu.
 
22. (I)Dağlar, yaylalar ağzına kadar çiçekle dolmuş, deniz kıyısındaki (II)verimli ovalar (III)güzelleşmişti. (IV)Bataklıklar ve oradaki kuşlar, (V)savaşlar, padişahlar dile gelmişti.
Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi çekim eki almamıştır?
A) I.   B) II.   C) III.   D) IV.   E) V.
 
23. Aşağıdaki cümlelerde attı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?
A) Kavalın sesi gökte uçan kuşu bile büyüledi.
B) Bu, acı, umutsuz, çılgın bir fırtınanın sesiydi.
C) Kara koyun ağır ağır başını kaldırdı havaya.
D) Çobanın bedeni de sesiyle birlikte oynuyor.
E) Adalılar yemeklerini her gün burada yiyorlarmış.
 
CEVAP ANAHTARI
1-B  2-A  3-C  4-C  5-B  6-E  7-D  8-B  9-C  10-D  11-E  12-A  13-B  14-A  15-B  16-D  17-B  18-E  19-C  20-D  21-C  22-B  23-B

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.