1 Şubat 2011 Salı

SÖZCÜKTE YAPI

Soru  1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-den" eki alan sözcük "neden" bildirmemektedir?
A)  Tören alanında öğrenciler soğuktan titrediler.
B)   Bugünlerde herkes piyasanın durgunluğundan söz ediyor.
C)  Sıkıntıdan, bir ay içinde saçları bembeyaz olmuştu.
D)  Yeterli önlem alınmadığından her yıl su basıyor buraları.
E)   O güzelim çiçekler, susuzluktan kuruyup gitti.

Soru  2

Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, hem iyelik eki hem de yönelme durum eki almıştır?
A)  Eksiğiyle fazlasıyla her şeyi anlattım size.
B)   Yaşını başını almış insanların böyle davranması yanlış.
C)  Aşağı yukarı on beş günlük işimiz kaldı; sonra rahatlayacağız.
D)  Enine boyuna tartışalım bu konuyu; yanlış karar vermeyelim.
E)   Çoluğu çocuğu köyde bırakıp buraya iş aramaya gelmiş.


Soru  3

Kimi bileşik sözcükler, ad ya da sıfat tamlamasının kalıplaşmasıyla oluşur.
Buna göre, aşağıdaki cümlelerde altı çizilen bileşik sözcüklerden hangisi, ötekilerden farklı bir tamlamanın kalıplaşmasıyla oluşmuştur?
A)  Gökyüzü simsiyah bulutlarla kaplı.
B)   Çevremde dolaşan sivrisineği öldürünce rahatladım.
C)  Yazın çoğumuz ayakkabı giymiyoruz.
D)  Büromdaki devetabanı kuruyunca üzülmüştüm.
E)   Komşulara başsağlığı dilemeye gitmişler.

Soru  4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "bileşik sözcük" yoktur?
A)  Biraz beklerseniz ben de sizinle gelebilirim.
B)   Suçunu örtbas etmeye çalıştığını biliyorum.
C)  Bahçede birdirbir oynayan çocukları izliyordum.
D)  Bundan daha elverişli bir ortam bulacağımızı sanmıyorum.
E)   Meslektaşları onu sürekli kıskanıyorlardı.

Soru  5

Bileşik sözcükler, birleşen sözcüklerden biri kendi sözcük anlamını yitirmişse bitişik yazılır.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala göre yanlış bir kullanım vardır?
A)  Bu konuda bir ön görüşme yapmamız gerekebilir.
B)   Annem, bize sigaraböreği de hazırlamış.
C)  Çocuklar ketenhelva istemişlerdi benden.
D)  İnsan o yaşlarda hayatı toz pembe görüyor.
E)   Eskiden incehastalık pek çok insanın ölümüne neden olmuş.

Soru  6

Aşağıdakilerden hangisinde anlam kayması, ses değişmesi, tür kayması yoluyla oluşturulan bileşik sözcükler bir arada verilmiştir?
A)  Suçiçeği - pazartesi - vurdumduymaz
B)   Atlıkarınca - yeryüzü - kuşkonmaz
C)  Kafatası - kırkayak - başyazı
D)  Babaanne - kaynata - kahvaltı
E)   Cankurtaran - sıkboğaz - dedikodu

Soru  7

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki bileşik sözcük, hem "ses düşmesi" hem de "ses değişmesi" yoluyla oluşturulmuştur?
A)  Pazartesi yeni bir işe başlıyorum.
B)   Operasyonu bir üsteğmen yönetmiş.
C)  Bunları ona nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum.
D)  Babam, bize sütlaç getirmiş.
E)   Kuşburnu çayını çocuklar da sevdi.

Soru  8

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme, yapılışına göre ötekilerden ayrı bir özellik göstermektedir?
A)  Bu eciş bücüş yazıyı okuyabilene helal olsun.
B)   Abur cuburla karnını doyurma, sonra yemek yiyemezsin.
C)  Karşımda, süklüm püklüm durma öyle.
D)  Hafta sonunda sazlı sözlü bir eğlence düzenleyeceklermiş.
E)   Her şey karman çorman oldu birden.

Soru  9

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-cı (-çı)" ekiyle türetilmiş sözcük, "seven, yanlısı olan" anlamındadır?
A)  Bizim sokağa bir kitapçı daha açıldı.
B)   Bu kitap, Atatürkçü gençler için yazıldı.
C)  Arabasını, doğrultmacıya götürmesi gerekiyormuş.
D)  Ülkede ot yerine şarkıcı bitiyor sanki.
E)   Boyacı, işini çok temiz yaptı doğrusu.

Soru  10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtisiz ad tamlamasının kalıplaşmasıyla oluşmuş bileşik sözcüğün tamlanan eki düşmüştür?
A)  Önsezilerim beni hiç yanıltmaz.
B)   Devetabanı bol su isteyen bir çiçektir.
C)  Davanın sonuçlanması için bilirkişi raporu gerekiyor.
D)  Pazarda rengârenk başörtüler satılıyordu.
E)   Geçtiğimiz yaz Çanakkale'de çok eğlendik.

Soru  11

Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sıfatın olumsuzu aynı kökten türetilemez?
A)  Babam, tuzlu yiyeceklerden uzak duruyor.
B)   Aramızda çok şanslı arkadaşlar var.
C)  O da sayılı dostlarımdan biriydi.
D)  Bizim pahalı giysiler alacak kadar paramız olmadı.
E)   Yanındakilere parmağındaki taşlı yüzüğü gösteriyordu.

Soru  12

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, "bir" kökünden türetilen sözcüğün gövdesi ötekilerden farklı türdedir?
A)  Gösteriyi izlemek için yüzlerce insan birikmişti.
B)   Harçlıklarını tatilde harcamak için biriktiriyordu.
C)  Gözleri bir anda birleşmişti.
D)  Aradaki çiti yıkarak iki bahçeyi birleştirdiler.
E)   Biraz önce bahçede arkadaşlarıyla birlikteydi.

Soru  13

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin ikisi de türemiş değildir?
A)  Başımızdaki yangın / Gül şöleni olmalı
B)   Bir potada erir söz / Şiire dökülür dize
C)  Onlar özlem doludur / Tutulmaz yürekleri
D)  Sevincin dağlarında / İç içedir elleri
E)   Çocuklar yağmur gibi / Bereket doludur

Soru  14

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde "-ık" yapım eki yerine "-mış" eki getirilebilir?
A)  Köşede asık suratlı biri oturuyordu.
B)   Basık tavanlı, küçük bir dükkânı vardı.
C)  Buradaki atık sular çevreye zarar veriyordu.
D)  Yan masada oturanlar, kısık sesle bir şeyler konuşuyordu.
E)   Buradaki batık gemiyi çıkarmaya uğraşıyorlardı.

Soru  15

Aşağıdakilerin hangisinde "yaz" sözcüğünün aldığı ek, işlevi bakımından ötekilerden farklıdır?
A)  Yazın ortalarında çıkabildik tatile.
B)   Yazın sebze fiyatları bir hayli düşüyor.
C)  Yazın bereketi de başka oluyor kıyılarımızda.
D)  Yazın bunaltıcı sıcakları kışı aratıyor bazen.
E)   Yazın gecesi de gündüzü de farklı yaşanıyor.

Soru  16


Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ki" eki, farklı bir görevde kullanılmıştır?
A)  Manavdaki kavunlar olgun değildi.
B)   Bugünkü toplantı ertelenmiş.
C)  Kıyıdaki kahvelerden birinde oturduk.
D)  Onunki oldukça pahalı bir arabaymış.
E)   Sizdeki şans hiçbirimizde yok.

Soru  17

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme, cümleye "her zaman" anlamı katmıştır?
A)  Oğlundan peş peşe iki mektup almış.
B)   Şimdi şimdi farkına varıyor olayların.
C)  Ne zaman konuşmaya başlasa düğün dernekten laf açardı.
D)  Babam emekliliğinde bağ bahçe sahibi olmayı isterdi hep.
E)   Yatıp kalkıp ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyordu.

Soru  18

Aşağıdakilerin hangisinde ikileme, yansımadan türemiş sözcüğün yinelenmesiyle oluşmuştur?
A)  Saplanmışım özlemlere çıkamıyorum / Gel de düğüm düğüm sar beni
B)   Sen gülersen güleceğim / Zehir olsan içeceğim kana kana
C)  Dört yanımız patır patır patlıyor / Bir yıkım oldu yaşamak
D)  Sabahın sesini duydun mu hiç / Işık ışık uyandığını güneşin
E)   Işık saçan yüzleriyle çocuklar / Koşa koşa büyüyecekler

Soru  19

Titriyorum, sözcükler(I), üşütüyor(II)
Tohumdan fidanı(III), fidandan ağacı(IV) gözlüyorum(V)

Bu dizelerde numaralanan sözcüklerden hangisi, yapı bakımından ötekilerden farklıdır?
A)  I.
B)   II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  20

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "addan türemiş eylem" vardır?
A)  Hiç dinlenmeden çalışmak seni yıprattı.
B)   Adam bizi yarı yolda bıraktı.
C)  Beceriksizliğinin acısını bizden çıkarttı.
D)  Son olaylar, içimizi kararttı.
E)   Yeni gelen müdür, eskisini arattı.

Soru  21

Aşağıdaki altı çizili türemiş sözcüklerden hangisinin hem kök anlamı hem de türü değişmiştir?
A)  Etli dolma kokusu bütün evi sarmıştı.
B)   Yaptığın alıntıların kaynağını belirtmelisin.
C)  Bu sözlüğü arkadaşımdan almıştım.
D)  İki yıl önce taşındık bu eve.
E)   Epeyce sıkıldık; ama sonunda başardık.

Soru  22

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde türemiş sözcük yoktur?
A)  İyilik eden iyilik bulur.
B)   Korkunun ecele faydası yoktur.
C)  Taş taş üstüne olur, ev ev üstüne olmaz.
D)  Kanatsız kuş uçmaz.
E)   Hastaya yatak sorulmaz.

Soru  23

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "tı (-ti, -tu, -tü)" ekiyle türemiş sözcüğün kökü anlamlı değildir?
A)  Böyle söylentilere kulak asma.
B)   Salonun köşesindeki çıkıntıya omzunu çarpmış.
C)  Suyun şırıltısı ninni gibi geliyordu kulaklarıma.
D)  Anlattıklarınız hastalık belirtisi sayılmaz.
E)   Yemekten sonra bir bulantı oldu midemde.

Soru  24

Türkçede kökler, çekim ya da yapım eklerini aldığında ses değişimine uğramaz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uymayan bir kullanım vardır?
A)  Akşam yemeğinden sonra seni ararım.
B)   Tek katlı evlerin bulunduğu bir mahallede oturuyorduk.
C)  Bu dargınlığın bitmesi için gerekeni yapmaya hazırım.
D)  Yazdığım şiirleri öğretmenime de gösterdim.
E)   Böyle giderse kış çok zor geçecek.

Soru  25

Türkçede yapım eki almış sözcüklere gövde denir.
Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi bu açıklamaya örnek olamaz?
A)  Buzdan bir direnç değil bizimkisi
B)   Gücümüz bilenmiş, bilinçlenmiştir
C)  Korku kendi kendini tüketmiştir
D)  Toprak kokusu sardı ortalığı
E)   Bulutlar yağmura toprak ekine dönüşmüştür

Soru  26

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir kökten türemiştir?
A)  Bir bulut yığınını okşayacaksın
B)   Kucak açsa gölgeler ışıklara
C)  Yârdan bir haber getirse postacılar
D)  Aydınlık bir sevinç çöküyor içime
E)   Sustu resimlerin küskünler gibi

Soru  27

Gözlemlerine(I) dayanarak(II) yazmıştır(III) bu romanı(IV)

belki anlattıkları(V) doğrudur.

Bu cümlede numaralanan sözcüklerden hangisi, "çekim eki" almamıştır?
A)  I.
B)   II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  28

Türkçede yapım ekleri çekim eklerinden önce gelir.
Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, bu açıklamaya örnek olamaz?
A)  Buram buram sevda kokuyor türküler
B)   Yüzlerce ozan yetişmiş bu topraklarda
C)  Yeni güzellikler getirir her doğan gün
D)  Herkes kendi günlüğünde yazılıdır
E)   Ben böyle dindiririm özlemimi

Soru  29

Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcükte "ad durum eklerinin sesteşi" olan bir yapım eki yoktur?
A)  Son şiirimden birkaç dize okuyayım size.
B)   Bizi aramış da bulamamış sözde.
C)  Bu yazı bir hafta önce gelmiş.
D)  Uzaktan akrabamız olur kendisi.
E)   Gözden ırak olan, gönülden de ırak olur.

Soru  30

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-ler" eki, eklendiği sözcüğe "çokluk" anlamı katmıştır?
A)  Arkadaşlar biraz sonra gelecekler.
B)   Sevgili dostumuz bizi unutmuşlar.
C)  Bir zamanlar burası piknik yeriydi.
D)  Çocuk, iki gündür ateşler içinde yatıyor.
E)   Elli yaşlarında bir adam sizi sordu.

Soru  31

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerden farklı işlevde bir çekim eki almıştır?
A)  Gündüz güneşim gece yıldızımsın benim
B)   Her mevsimde çiçek açan bir ağacım vardı benim
C)  Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu
D)  Benim her gece ansızın rüyalarına giren
E)   Benim de mi böyle düşüncelerim olacaktı

Soru  32

-den" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tamlayan eki yerine kullanılmıştır?
<BR< div>
A)  Okuduklarımdan hiçbir şey anlamadım.
B)   Çocuklardan biri kalemimi almış.
C)  Balkondan, caddedeki kalabalığa bakıyordum.
D)  Yüreğinden kan damlıyor adamın.
E)   Yaptıklarınızdan pişman olmamalısınız.

Soru  33

-de (-da)" eki, aşağıdakilerin hangisinde çekim eki göreviyle kullanılmıştır?
<BR< div>
A)  Gözde insanlarla bir arada olmaktan sıkılırım.
B)   Yerinde bir kararla zarar etmekten kurtulduk.
C)  Görünüşte işler iyi gidiyordu.
D)  Müdürün sözünde anlaşılmayacak bir şey yok.
E)   Satılan her maldan belirli bir yüzde alırdı.

Soru  34

Aşağıdakilerin hangisinde "-e (-a)" eki almış adda "yönelme" anlamı yoktur?
A)  Hepimiz onun yüzüne bakıyoruz.
B)   Her sözüne inanıyoruz.
C)  El ele aşabiliriz bu güçlükleri.
D)  Annene sorsan iyi edersin.
E)   Bunu kardeşine de söylemelisin.

Soru  35

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisindeki "-i" eki, ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?
A)  Gözleri iyi görmüyor.
B)   Sözleri ağırıma gitti.
C)  Yüzleri yabancı gelmedi.
D)  Kızları bu yıl okulu bitiriyor.
E)   Yazları bol bol görüşüyoruz.

Soru  36

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük birden çok yapım eki almıştır?
A)  Denize dönmek istiyorum / Mavi aynasında suların
B)   Yaz şimşeği bir tutkuyla / Seviyorum içinizden birini
C)  Çocuklar büyüyor yıkık kentlerde / Yürekleri barışa hasret
D)  İnsanlığımdan utanıyorum / Açlıktan ölenleri gördükçe
E)   Her şey bir eski zaman düşünde / Savrulup gidiyor günler

Soru  37

Yağmur çisil çisil yağıp(I) da toprağın o güzelim kokusu(II) duyulmaya(III) başladı(IV) mı sokaklarda, sırılsıklam oluncaya kadar, yürüme isteği(V) uyanır içimde.

Bu cümledeki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A)  I.
B)   II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  38

Bir çiçek adı olan "hanımeli", "hanım" ve "eli" sözcüklerinin gerçek anlamlarını yitirerek birleşmesiyle oluşmuştur.
Aşağıdakilerin hangisindeki bileşik sözcüklerin tümü bu yolla oluşmuştur?
A)  devetabanı, demirbaş, açıkgöz
B)   aslanağzı, cezaevi, karafatma
C)  kuşpalazı, sivrisinek, başyazar
D)  karabiber, kalemtıraş, atasözü
E)   gecekondu, ayakkabı, önsöz

Soru  39

I. Yorgunluktan uyurgezer gibi dolaşıyor.
II. Salataya zeytinyağı koymamışlar.
III. Dedikodu yapmadan duramıyor sanki.
IV. Akşam yemeğinde karnıyarık varmış.
Bu cümlelerdeki altı çizili bileşik sözcüklerden hangi ikisi aynı yolla oluşturulmuştur?
A)  I. ve II.
B)   II. ve III.
C)  III. ve IV.
D)  I. ve III.
E)   II. ve IV.

Soru  40

Yalan yanlış, güçlü kuvvetli, kılık kıyafet, delik deşik" ikilemeleri, aşağıdaki yöntemlerden hangisiyle oluşturulmuştur?
<BR< div>
A)  Karşıt anlamlı sözcüklerin bir araya getirilmesiyle
B)   Aynı sözcüğün yinelenmesiyle
C)  Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerin bir araya getirilmesiyle
D)  Biri Türkçe, öteki yabancı iki sözcüğün bir araya getirilmesiyle
E)   İlki anlamlı, ikincisi anlamsız iki sözcüğün bir araya getirilmesiyle

Soru  41

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük, işlevi bakımından sadece bir tür ek almıştır?
A)  Ağaç yaşken eğilir.
B)   Açık yaraya tuz ekilmez.
C)  Ağaç yaprağıyla gürler.
D)  Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.
E)   Ağlamayan çocuğa meme vermezler.

Soru  42

Gönlümdeki azgın(I) devi rüzgârlara attım(II)
Gözlerle (III) günah işlemenin(IV) zevkini tattım(V)

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?
A)  I.
B)   II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  43

Aşağıdakilerin hangisinde "-lı (-li, -lu, ...)" eki türemiş bir sözcüğe eklenmemiştir?
A)  Deneyimli bir öğretmendi o.
B)   Korkulu gözlerle bakıyordu bize.
C)  Hepsi de saygılı çocuklardı.
D)  Küçüğü daha akıllı görünüyor.
E)   Kısa süreli bir yolculuğa çıkmıştı.

Soru  44

Okulunu(I) birincilikle(II) bitirerek(III) bana(IV) olan borcunu fazlasıyla ödedin(IV).
Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, aldığı ek nedeniyle ses değişikliğine uğramıştır?
A)  I.
B)   II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  45

Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından ötekilerden farklıdır?
A)  Düşmemi beklemeyin / Sevgilerle kuşatmışlar dört yanımı
B)   Aşkı ve umudu doldurup torbalara / Türkü söyler gibi düştük yollara
C)  Yaşamak bir yürek işçiliği günümüzde / Ölümün anlamı değişti birden
D)  Bir yüce dağdan bir yüce dağa / Dikmişim ışıklı direklerimi
E)   Dalıveriyoruz arada bir / Belli, bir şey var aramızda

Soru  46

Türkçede kimi kökler hem bir varlığı hem de varlığın bir eylemini karşılar. Bunlara "ortak kök" denir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ortak kök değildir?
A)  Bu sorunun yanıtını bil, ödülü kazan.
B)   Kapının önüne boya dökülmüş.
C)  Bu elmalar çok ekşi.
D)  Kuru ekmekle karnını doyurdu.
E)   Eski evlerini satmışlar.

Soru  47

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükteki eklerin tümü çekim ekidir?
A)  Sıkıntısını kimseye anlatamıyor.
B)   Ayrıntıları daha sonra da görüşebiliriz.
C)  Onun girişimciliği bize örnek oldu.
D)  Gazeteler koltuğun üstünde duruyor.
E)   Şiirleri çeşitli dergilerde yayımlanıyordu.

Soru  48

-e, -a" eki sözcüğün anlamını ve türünü değiştiriyorsa yapım, eylemin yönünü gösteriyorsa çekim eki işlevindedir.
"-e (-a)" eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüğün türünü ve anlamını değiştirmiştir?
<BR< div>
A)  Sana, sözünü ettiğim kitabı aldım.
B)   Onu bulabilmek için uzun süre dolaşmak zorunda kaldım.
C)  Eve gitmeden şurada oturup bir şeyler içelim.
D)  O gün odasına kapanıp saatlerce ağladı.
E)   Bu duruma hepimizden çok annem üzülmüştü.

Soru  49

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?
A)  Ürkek bir damladır aksi, sevincin
B)   İşlerken hülyanı sesten örgüler
C)  Bir çini vazodan dökülen güller
D)  Solan gözlerinden yağarken gece
E)   Gözlerin kararan yollarda üzgün

Soru  50

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?
A)  Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır.
B)   İşleyen demir pas tutmaz.
C)  Alet işler el övünür.
D)  Akılsız başın cezasını ayak çeker.
E)   Çocuğa iş buyuran, ardınca kendi gider.

Soru  51

Aşağıdakilerin hangisinde, türemiş iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuş bir bileşik sözcük vardır?
A)  Kitabı üç hafta sonra basımevine vermeliyiz.
B)   Senin kadar açgözlü bir insan görmedim.
C)  Akaryakıt zamları her şeyin fiyatını etkiliyor.
D)  Çocuklarını anaokuluna göndereceklermiş.
E)   Eşsesli sözcüklerin türleri genellikle farklıdır.

Soru  52

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "yansımadan türemiş sözcük" yoktur?
A)  Kuş cıvıltılarıyla uyandım bu sabah.
B)   Çocuklar fısıltıyla konuşuyorlardı.
C)  Duyduğum gürültünün nedenini anlayamadım.
D)  Yapraklar uğulduyordu rüzgârda.
E)   Bahçeyi yemyeşil otlar bürümüştü.

Soru  53

-li" (-lı, -lü, -lu) eki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde eklendiği sözcüğe farklı bir anlam katmıştır?<BR< div>
A)  Üzüntülü arkadaşlarını teselli ediyordu.
B)   İşçilerin çoğu köylü kadınlardı.
C)  Yaralı yolcuları hastaneye kaldırmışlardı.
D)  Desenli kumaşları pek sevmezdi.
E)   Paralı dostları ona hiç yardım etmemişti.

Soru  54

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-miş" eki, "Söylenmemiş söz var mı dünyada?" cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır?
A)  Buradaki işleri bitmemiş henüz.
B)   Kapağı açılmamış bu kitabın.
C)  Pişmiş aşa su katmak, derler buna.
D)  Söylememiş neden geldiğini.
E)   Hepsi ağız birliği etmiş çocukların.

Soru  55

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-me (-ma)" eki, olumsuzluk bildirmemektedir?
A)  Dikkatli dinleyin; bir daha anlatmam bunları.
B)   Kendimden başkasıyla yarışmam, diyordu.
C)  Çocuk, ben evde kalmam, diye ağlıyor.
D)  Ben karışmam, kendin söyle.
E)   Onunla barışmam iyi oldu.

Soru  56

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte, ötekilerden farklı bir yapım eki vardır?
A)  Halkın desteğiyle yücelen insanlar halkı tanımaz oluyor.
B)   Gittikçe körelen halk şiiri türkülerde yaşayacak.
C)  Çok yönlü kirlenen dünyamızı temizlemek olanaksızlaşıyor.
D)  Her yıl biraz daha azalan ağaçların yerine yenileri de dikilmiyor.
E)   İlkbaharda dirilen doğa, sürekli kendini yeniliyor.

Soru  57

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerden farklı işlevde bir yapım eki almıştır?
A)  Ekmek kavgası kopardı, çoğunu yurdundan.
B)   El kapılarında ağardı saçları, büküldü belleri.
C)  Yüzleri sarardı bebelerin yeterli beslenememekten.
D)  Kış geldi; morardı elleri, ayakları soğuktan.
E)   Derileri iyice karardı, güneş altında çalışmaktan.

Soru  58

Gözlerin aydınlık(I) ve sevecen(II)

Gözlerin yansıtır(III) yeryüzünü(IV)

Yüreğinde suskun(V) çığlıklar

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ötekilerden farklı yapıdadır?
A)  I.
B)   II.
C)  III.
D)  IV.
E)   V.

Soru  59

Dünyayı güzelleştiren, insanların sevgisidir." cümlesindeki altı çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?<BR< div>
A)  Eylemden türemiş bir addır.
B)   Ad tamlamasında tamlanandır.
C)  Cümlede yüklem öbeği içindedir.
D)  Ekeylemin geniş zamanı ile çekimlenmiştir.
E)   Belirtme durum eki almıştır.

Soru  60

Aşağıdaki dizelerin hangisinde somut bir addan türeyip somut bir varlığı niteleyen sıfat vardır?
A)  Bir düş gibi dağıldı yoğunlaşmış anılar
B)   Bir kuşkulu karanlık mı gölge gibi yansıyan
C)  Dudaklarımdan düşmese yalnızlık mısraları
D)  Uzak okyanuslarda sarhoş bir gemi gibiyim
E)   Nehrin kirli sularında gölgeni görüyorum

Soru  61

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük yapıca ötekilerden farklıdır?
A)  O, adını koyamadığımız duygu
B)   Belki sevinç belki korku
C)  Bir güneş doğsa karanlıklara
D)  Düşüversek yollara
E)   Bir geziye çıkar gibi

Soru  62

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi eylem kökünden türeyip çekim eki almıştır?
A)  Gurbetten gelmişim yorgunum hancı
B)   Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş
C)  Aman karanlığı görmesin gözüm
D)  Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş
E)   Otur başucuma sor yavaş yavaş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Not: Yalnızca bu blogun üyesi yorum gönderebilir.