31 Ağustos 2012 Cuma

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite Sonu Değerlendirme Soru ve Cevapları

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite Sonu Değerlendirme Soru ve Cevapları

Ünite Sonu Ölçme – Değerlendirme (Sayfa 114)
“Yol eğri büğrü küflü evlerimizin, yosunlu bahçelerimizin, rüyalarımızın üstünden geçti… Arnavut kaldırımları, parke taşlı sokaklar, toprak yollar, merdivenli yokuşlar, o yılan derisi gibi yanar döner asfaltın kaygan sırtını kıskandılar. Yukarılardan esen kuzey rüzgârı, artık asfaltta engelsizce kol geziyor, buraların eskiden kalma tozunu, hatıra kokularını kolayca üfürebiliyordu. Yağmur suları ise çocuklara ara sıra yukarının mesken tutul­mamış tepelerinin yabani meyvelerini, böğürtlenlerini armağan ediyordu.”
Sevinç ÇOKUM
1.  Yukarıdaki metinde geçen kelime gruplarını bularak bunların türlerini söyleyiniz.
1.            Eğri büğrü =İkileme grubu
                Küflü evler=sıfat tamlaması
                Evlerimizin, bahçelerimizin, rüyalarımızın üstü= sıfat tamlaması
                Yosunlu bahçeler= sıfat tamlaması
                Arnavut kaldırımları= sıfat tamlaması
                Parke taşlı sokaklar= sıfat tamlaması
Toprak yollar= sıfat tamlaması
Merdivenli yokuşlar= sıfat tamlaması
O yılan= sıfat tamlaması
Asfaltın sırtı=isim tamlaması
Kaygan sırt= sıfat tamlaması
Kuzey rüzgarı=isim tamlaması
Kol gezmek=deyim grubu
Buraların tozu=isim tamlaması
Eskiden kalma toz= sıfat tamlaması
Yağmur suları=isim tamlaması
Mesken tutulmamış tepeler= sıfat tamlaması

2.  Yukarıdaki metinde, metne yan anlam değeri kazandıran söz ve söz gruplarını bulunuz.
2. “asfaltın sırtı” derken sırt kelimesinde yan anlam vardır.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Kelime Grupları (Sayfa:102,103,104,…110,111,112,113)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Kelime Grupları (Sayfa:102,103,104,…110,111,112,113)

3. KELİME GRUPLARI
Hazırlık
1. Bir çalışmanın “grup çalışması” olabilmesi için grubun en az kaç kişiden oluşması gerekir?
1. En az iki kişiden oluşması gerekir.
2. Konuşurken veya yazarken birbirinden bağımsız kelimelerle anlatmak istediğimizi tam anlatabilir misiniz?
2. Kelimeler birbirinden bağımsız bir anlam ifade etmez, birbiriyle bağlantılı olmalıdır.
3.  Evin bahçesindeki kuyu suyunun soğukluğunun derecesi” ifadesinde asıl vurgulanmak istenen kavram hangisidir?
3. Asıl vurgulanan derecedir.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Kelimelerde Anlam Değişmeleri (Sayfa:99,100,101)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Kelimelerde Anlam Değişmeleri (Sayfa:99,100,101)

c. Kelimelerde Anlam Değişmeleri
Hazırlık
1. Türkçenin en eski metinlerinde “ülke, memleket” anlamında kullanılan “il” kelimesinin günümüzde “vilayet” kelimesinin yerine kullanılması dilin hangi özelliği ile ifade edilebilir? Tartışınız. Sonucu sözlü olarak ifade ediniz.
1. Dilin sürekli değişebilirliğini gösterir. Türkçe bir kelime doğar, sıklıkla kullanılmaya başlar ve zaman içerisinde de unutularak kaybolur.
2. Aşağıdaki bilgilere göre “araba” ve “kalem” dil göstergeleri karşıladıkları varlıklarla ilgili nasıl bir değişim göstermiştir? Tartışınız. Sonuçları defterinize yazınız.
2. Dil göstergeleri aynı kalsa da zaman içerisinde o göstergeleri karşılayan nesneler çağa ve topluma göre değişir. Bu değişimde esas olan şey zamanının farklı olmasıdır.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler (Sayfa:93,94,95,96,97,98)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler (Sayfa:93,94,95,96,97,98)

b. Anlam İlişkilerine Göre Kelimeler
Hazırlık
1. “Bu havadisle ilgili gazeteye uzun uzadıya ve tenkidî bir yazı yazdım.” cümlesini aynı anlama gelecek şekilde farklı kelimelerle söyleyebilir miyiz? Sözlü olarak ifade ediniz.
1. Bu cümlede havadis yerine olay, uzun uzadıya yerine ayrıntılı tenkidi yerine eleştirel diye yazabiliriz.Dolayısyla cümle başka kelimeler söylenebilir.
2.  “Kara kalem çalışmış.”, “Onunki kara sevdaymış.”, “Kara haber tez duyulurmuş.” cümlelerinde geçen “kara” kelimeleri yerine “siyah” kelimesini kullanabilir misiniz? Neden? Defterinize yazınız.
2. Kullanılamaz. Çünkü bir kelimeyle eş anlama gelen  sözcükler her cümle içinde kullanılamaz.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Anlam İlişkilerine Kelimelerin Gruplandırılması(Sayfa:88,89,90,91,92)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Anlam İlişkilerine Kelimelerin Gruplandırılması(Sayfa:88,89,90,91,92)

2. ANLAMLARI BAKIMINDAN KELİMELERİN GRUPLANDIRILMASI
8. Anlam Çeşitleri [İlk Anlam, Yan Anlam, Macaz, Terim]
Hazırlık

1. Yukarıda Karagöz’ün Kanlı Kavak oyunundan bir parça verilmiştir. Karagöz, Hacivat’ın “Sen davul çalmasını bilir misin?” sorusunu neden yanlış anlamıştır?
1. Çalmak kelimesinin kullanıldığı bağlamda düşünmeyip gerçek anlamında değerlendirdiği için yanlış anlaşılmıştır.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Kelimede Anlam (Sayfa:84,85,86,87)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 4.Ünite:Kelimede Anlam (Sayfa:84,85,86,87)

B. KELİMEDE ANLAM
1. KELİMEDE ANLAM VE KAVRAM
1. “Gözlerinden yaşlar boşalan bir kişinin” bu davranışı kaç farklı şekilde algılanabilir?
1. Sevinçten,  üzüntüden  veya  stresten de olabilir.
2. Yandaki cümlede “iyi, kötü, fena” kelimelerinin tercih edilmesiyle cüm­lenin anlamında ne gibi bir durum ortaya çıkar?
2. Kullanılan kelimeler farklı olsa da cümle içinde anlatılmak istenilen kavram aynıdır. Aynı durum anlatılmak istenmiştir.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 3.Ünite:Türkçenin Sesleri ve Özellikleri (Sayfa:56,57,58,59,60,61)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 3.Ünite:Türkçenin Sesleri ve Özellikleri (Sayfa:56,57,58,59,60,61)

B. TÜRKÇENİN SESLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Hazırlık
1. Ses ile harf arasında nasıl bir ilişki vardır? Sözlü olarak ifade ediniz.
1. Harf ile ses terimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Ses kulağa, harf ise göze hitap eder.Önce ses vardı. Sonra yazının icat edilmesiyle sesler yazıda harflerle temsil edilmeye başladı.Bir dilin sesleri farklı alfabelerle de yazıya aktarılabilir.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 3.Ünite:Telaffuz-Söyleyiş(Sayfa:48,49,50,51,52,53,54,55)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 3.Ünite:Telaffuz-Söyleyiş(Sayfa:48,49,50,51,52,53,54,55)

A. TELAFFUZ (SÖYLEYİŞ]
1. Ses ve Seslerin Kullanımı
Hazırlık
1.     “Büyük büyük büyülteçli, babacan Babaeskili bonboncu Bilal’le Bigalı bıngıldak Bahir’in bön bün bakışlarına, bomboş büyülü, büyük büyük laflarına kızıyordu. Bir berbere, bir bibere bre berber beri gel biber al diyordu.”
Emin ÖZDEMİR
Yukarıdaki tekerlemeyi okurken telaffuzla ilgili nasıl bir durum ortaya çıkmaktadır? Sözlü olarak ifade ediniz.
1. b sesi ile ilgili yapılan bir tekerleme olduğu için b sesi çıkış noktası belirgin olarak hissedilmektedir.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 2.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 2.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları ve Cevapları

Ünite Sonu Ölçme – Değerlendirme
1.  Türkiye Türkçesiyle konuşan bir Türk’le aşağıdakilerden hangisi daha kısa zamanda ve daha kolay anlaşabilir?
A) Azeri Türkçesi konuşan Azerbaycan Türkü ile
B) Yakut Türkçesi konuşan Yakut Türkü ile
C) Kazak Türkçesi konuşan Kazak Türkü ile  
D) Kırgız Türkçesi konuşan Kırgız Türkü ile
E) Özbek Türkçesi konuşan Özbek Türkü ile
CEVAP:A

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 2.Ünite:Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi (Sayfa:39,40,41,42,43,44,45)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 2.Ünite:Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi (Sayfa:39,40,41,42,43,44,45)

2. TÜRK DİLİNİN TARİHÎ GELİŞİMİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ
Hazırlık
1. Binlerce yıllık geçmişe sahip olan, onlarca devlet kuran, çok büyük göçler ve felaketler yaşayan bir milletin yazı ve konuşma dilinin 2000 yıl önceki durumuyla 2000 yıl sonraki durumunun aynı olduğunu söyleyebilir misiniz? Neden? Sözlü olarak ifade ediniz.
1. Söylenemez çünkü konuşma bölgesel farklılıklara göre daha çabuk gelişme gösterir. Yazı  dili ise göç, savaş, kültür etkileşimi, icatlar gibi unsurların dile katkısından dolayı sürekli değişim ya da gelişim halindedir. Örnek olarak t>d değişimdir. Eski Türkler tag derken şimdi ise dag olarak geçmiştir ve bu ses değişimleri kendi göstermiştir. Bir başka özellik ise alfabenin değişmesi de bu dilin aynı kalmadığı gösterir.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 2.Ünite:Dillerin Sınıflandırılması (Sayfa:34,35,36,37,38)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 2.Ünite:Dillerin Sınıflandırılması (Sayfa:34,35,36,37,38)

1. DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI
Hazırlık
1. Yandaki haritada görüldüğü gibi “X” dilini konuşan ve 1 milyon kişiden oluşan “A” milletinin yarısının, değişik nedenlerden dolayı 200 yıl gibi bir sürede işaret edilen yere göç ettiği varsayılırsa bu milletin dili ve geleceği hakkında neler söylenebilir? Tartışınız. Sonuçları tahtaya yazınız.
1. A milleti 200 yıl sonraki değişimleri ile dilleri aynı şekilde kalmaz. Çünkü diğer bölgelere göç ettiklerinden göç esnasında değişen ulusları görüp onların dillerini etkilerler ya da onlardan bir şeyler alırlar. Yani 200 yıl önceki haliyle kalmaz. Milli benlikleri aynı şekilde kalmaz.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları (Sayfa:31,32 )

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları (Sayfa:31,32 )

Ünite Sonu Ölçme – Değerlendirme
HABABAM SINIFI
Bir şiir havasıdır esiyordu Hababam Sınıfı’nda. Fakat bu hava Haşimci Piyale İhsan’ı çok kızdırıyordu. Kayseri Lisesinden gelmişti bize. Hababam Sınıfı’na girdiği gün bir biçimine getirip:
“Âteş doludur, tutma yanarsın
Karşında şu gülgûn piyâle!”
mısralarını okumuş, layık olduğu adı da almıştı.
İlk ders Piyale İhsan’ındı. Palamut Recep sağa sola koymuş sıraları hizaya getirdikten sonra:
“Çocuklar!” dedi, “Sahne açılmışken Piyale’ye söyleyelim, bir piyes de biz oynayalım. Ha, ne dersiniz?”

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite:Dil-Kültür İlişkisi(Sayfa:26,27,28,29,30,31)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite:Dil-Kültür İlişkisi(Sayfa:26,27,28,29,30,31)

3. DİL KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Hazırlık
1.İngilizlerin İngilizce, Türklerin Türkçe, Arapların Arapça, Eskimoların Eskimoca konuştukları göz önünde bulundurulduğunda dil-kimlik ilişkisi ile ilgili hangi sonuca ulaşılabilir?
1.  Belli bir dili konuşan insanların oluşturduğu topluluğa millet denir. Bu milletler bir kimlik etrafında şekillenir. Bunun neticesinde aynı dili konuşan, aynı kültüre sahip olan aynı duygulara hakim olan topluluklar meydana gelir. Dil olmasaydı oluşan kimlik insanları bir arada tutmaya yetmezdi.
2. Günümüze kadar varlığını devam ettirememiş birçok milletten söz edebiliriz. Bugün dünyanın herhangi bir ülkesinde Frigyalıya, Sümerliye, Lidyalıya, Urartuluya rastlayamamamızın sebebi bu toplulukların salgın hastalık veya büyük bir doğal felaket sonucu tamamen yok olmaları mıdır? Tartışınız. Sonuçları tahtaya yazınız.

22 Ağustos 2012 Çarşamba

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite:İnsan,İletişim ve Dil (Sayfa:18,19,20,21,22,23,24,25)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite:İnsan,İletişim ve Dil (Sayfa:18,19,20,21,22,23,24,25)

2. İNSAN, İLETİŞİM VE DİL
Hazırlık
1. Aşağıda resimlenen iletişim süreçlerinde ortaya çıkan temel farklılık nedir? Bu temel farklılık iletişim sürecinde alıcı ve vericiye ne gibi ayrıcalıklar kazandırmıştır? Tartışınız. Ulaştığınız sonuçları maddeler hâlinde tahtaya yazınız.
1. Birinci resimde insan ve hayvan arasında bir iletişim kurulmak istense de aynı kaynaktan  iletişim sağlanmadığı için varsayımlar üzerinde yürümektedir. Diğer resimde her iki cinste aynı grupta olduğu için iletişimde sıkıntı yoktur.

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite:İletişim (Sayfa:10,11,12,13,14,15,16,17)

9.Sınıf Dil ve Anlatım Kitabı 1.Ünite:İletişim (Sayfa:10,11,12,13,14,15,16,17)

1.İLETİŞİM
1. Yukarıdaki çizimler incelendiğinde sosyal bir varlık olan insanın hangi temel ihtiyacı karşımıza çıkar? Tartışınız. Ulaştığınız sonucu sözlü olarak ifade ediniz.
1. Çizimler incelendiğinde insanın iletişim ihtiyacı karşımıza çıkar. İnsan sosyal bir varlıktır ve mutlaka iletişime geçmek zorundadır.

12 Ağustos 2012 Pazar

Bulmaca Sözlüğü -Y-, -Z-

YABA:  Anadut, Dirgen.
YABANCI:  El, Yad, Yaban, Elâlem, Çıtak, Elgin.

Bulmaca Sözlüğü -U-, -Ü-, -V-, -W-, -X-

UA: Ukrayna’nın plakası.
UAS: Eski Mısır tanrılarının asası.
UBUDİYET: Kölelik,kulluk.

Bulmaca Sözlüğü -TES-, -TÜZ-

TESALÜP:  Irk karışması.
TESETTÜR: Kadında örtünme.

Bulmaca Sözlüğü -TA-, -TER-

TAACCÜP: Şaşma.
TAAMMÜM: Yayılma.

Bulmaca Sözlüğü -Ş-

ŞABAŞ: Düğünde oyundan sonra davulcunun topladığı para.

Bulmaca Sözlüğü -S-

S: Kükürt elementinin simgesi.
SA: Nazi hücum kıtası.

Bulmaca Sözlüğü -R-

RA: Arjantin’in plaka işareti.
RA: Radyumun simgesi.

Bulmaca Sözlüğü -P-

P: Fosforun simgesi.
PA:  Ayak.

Bulmaca Sözlüğü -O-, -Ö-

OB: Hint okyanusunda denizaltı dağı.
OBA: En küçük izci kuruluşu.

Bulmaca Sözlüğü -N-

NAAT:  Bir şeyin niteliklerini övme.
NAB: Azı dişi.

Bulmaca Sözlüğü -MEZ-, -MYL-

MEZALİM: Zulümler,kıyımlar.
MEZAR:  Sin, Makber, Mozole, Anıt, Lahit.

Bulmaca Sözlüğü -MA-, -MEY-

M: Romen rakamında bin. 
MA: Anadolu halklarının en eski ana tanrıçası,
MA: Fas’ın plaka işareti.

Bulmaca Sözlüğü -L-

LA: Lantanın simgesi.
LAAKAL: Eski dilde en azından.,asgari.

Bulmaca Sözlüğü -KEM-, -KÜŞ-

KEM:  Tartısı düşük.
KEMAL: En yüksek değer. Bilgi ve erdem bakımından olgunluk.

Bulmaca Sözlüğü -KA-, -KEL-

KA: Eski bir hacim ölçüsü.
KA: Eski Mısır’da üretici güç.

Bulmaca Sözlüğü -J-

JA: Almanca evet.
JA: Jamaika’nın plakası.

Bulmaca Sözlüğü -I-, -İ-

IBKA: Eski dilde ağlatma. 

Bulmaca Sözlüğü -H-

HA: Hektar.
HAB: Uyku.

Bulmaca Sözlüğü -G-

GABARİ: Bazı eşyaya verilmesi gereken boyutları,yan görüşü çizmeye,hazırlamaya yada denetlemeye yarayan örnek.

Bulmaca Sözlüğü -F-

FAALİYET:  Aktivite, Etkinlik.
FACİR:  Kadınlara düşkün erkek.

Bulmaca Sözlüğü -E-

EA: Eski Sümer su tanrısı.
EA: Mezopotamya tanrısı Enki’ye verilen bir ad.
EAT: Tanzanya plakası. 
EB: Eski dilde baba Cet.

Bulmaca Sözlüğü -D-

DA: Eski dilde hastalık , dert.
DA: Rus dilinde   evet. 
DA: " Hastalık anlamında eski sözcük./  Rusça'da ""Evet"""
DAÇA: Büyük Rus kentlerinin yakınındaki tatil evlerine verilen ad.

Bulmaca Sözlüğü -Ç-

ÇABA:  Ceht-Efor-Gayret.
ÇABALAYIŞ:  Ceht.

Bulmaca Sözlüğü -C-

CABA:  Fazladan, Üstüne üstlük.

Bulmaca Sözlüğü -B-

BA: Baryumun simgesi

Balıkçılık sözcükleri, Balıkçılık (bulmaca) sözlüğü


Akdeniz’de yaşayan bir kedibalığının cins adı:RHİNOBATOS
Acıçaça" da denilen bir balık:PAPALİNA

Bulmaca Sözlüğü -AP- -AZ-

APA: Aksaray’da bir baraj.

Bulmaca Sözlüğü -AG- -AN-

AGAH: Bilgili,haberli,uyanık.

Bulmaca Sözlüğü -AF-

AABAMA: Simyacıların kurşuna verdikleri ad.
AAMU: Eski Mısırlıların,Asya’nın Mısır’a yakın bölgelerinde yaşayan Sami kavimlerine verdikleri ad.

6 Ağustos 2012 Pazartesi

Televizyon önüne konulan kanepeler ve yataklar ile çalışmaktan kaytarmakla ilgili ürünlerin yer aldığı tembellik müzesi nerededir?

Cevap: Kolombiya

Sen nerde olursan ol Gaius, ben de Gaia, orada olacağım cümlesi Roma İmparatorluğunda hangisi için edilen yemindir.

Cevap: Evlilik yemini

Futbolda, orta hakem sakatlanırsa yerine maçı kim yönetir?

A) İkinci hakem
B) üçüncü hakem
C) Dördüncü hakem
D) Beşinci hakem

Cevap: C

Nişan törenlerinde yüzüklere bağlı olan kurdeleyi kesecek kişinin bahşiş almak için söylediği söz hangisidir?

Cevap: Makas kesmiyor.

Halk arasında Ramazan ayının ne ayı olduğu söylenir

A) Sadakat
B) Dostluk
C) Hoşgörü
D) Tasarruf

Cevap: C

3 Ağustos 2012 Cuma

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları (Sayfa 93,94,95)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları

2.Ünite Sonu Değerlendirme Soruları

 

DEĞERLENDİRME SORULARI
1. Aşağıda adları verilen metinlerin hangisi divan şiirinin bir örneğidir?
A. Türkü
B. Balıkçı
C. Gazel
D. Çakıl
E. Ağustos Çıkmazı
CEVAP: C

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite:Manzume ve Şiir (Sayfa 78,79,80,81,82)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları

2.Ünite:Manzume ve Şiir

2.Manzume ve Şiir
HAZIRLIK
1. Yukarıdaki fotoğraflarda neler görüyorsunuz? Anlatınız.
1.
2. Sınıfınıza getirdiğiniz manzume ve şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz. Okuduğunuz metinlerin birbirinden ne yönlerden farklı olduğunu belirleyiniz.
2. Manzumede olay örgüsü vardır. Olay örgüsü, yer, zaman, mekandan oluşur. Şiirde olay örgüsü yoktur. Manzume düz yazı çevrilebilir ama şiir çevrilemez.

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite:Metin ve Şair (Sayfa 74,75,76,77)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 

2.Ünite:Metin ve Şair

h. Metin ve Şair
HAZIRLIK
1. Sınıfınıza getirdiğiniz şiirleri okuyunuz. Sınıfta okunan şiirlerin hangi şairlere ait olabileceğini birbirinize sorunuz. herkes aynı kişiyi mi tahmin etti? Niçin böyle cevaplar verildiğini tartışınız. Vardığınız sonuçları sınıf tahtasına yazınız.
1.
2. Yaptığınız araştırmadan yararlanarak Orhan Veli’nin Türk şiirinde nasıl bir çığır açtığını açıklayınız.
2. Orhan Veli edebiyatımızda Garip akımını başlatan üç şairden biridir. Bu şairler edebiyatımızda klasik şiir anlayışını yıkmışlardır. Sanatlı, redif, kafiyeli şiirin yerinde serbest nazımla yazılan şiiri tercih etmiştir. O zamana kadar ölçü, kafiye vb. bir şiirde olmazsa olmazlar iken Garipçiler bunların hepsini yıkmışlardır ve şiiri halkın gündemine getirmişlerdir. Basit, sıradan halkı şiirlerine konu edinmişlerdir.

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite:Şiir ve Gelenek (Sayfa 67,68,69,70)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 

2.Ünite:Şiir ve Gelenek

f. Şiir ve Gelenek
HAZIRLIK
1. Fotoğrafta kültürümüzü yansıtan hangi ürünleri görüyorsunuz? Kültür hangi unsurların bir araya gelmesiyle oluşur?
1. Birinci resimde oya, mendil işlemesi, ikinci resimde  çanta dokumacılığı, üçüncü resimde kilim dokumacılığı, dördüncü resimde yayık var. Kültür geçmişten günümüze kadar biriken  bilgi, gelenekle oluşur. Ataların bir sonraki kuşağa aktardığı unsurlardır.

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite:Şiirde Gerçeklik ve Anlam (Sayfa 63,64,65,66)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 

2.Ünite:Şiirde Gerçeklik ve Anlam

d. Şiirde Gerçeklik ve Anlam
HAZIRLIK
1. Aşağıdaki dizelerde şairler hangi kelimeleri gerçek anlamlarından uzak olarak kullanmıştır? Bu kelimeler, şiirlerde hangi anlam değerini kazanmıştır? Belirtiniz.

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite:Şiirde Tema (Sayfa 59,60,61,62)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları

2.Ünite:Şiirde Tema 

d. Şiirde Tema
HAZIRLIK
1. Aşağıdaki şiirleri okuyunuz. Bu şiirlerde şairlerin size hissettirmek istedikleri duyguyu ve vermek istedikleri düşünceyi tespit ediniz.
1. Birinci şiirde dünyanın geçiciliğini , ikinci şiir Yunus sevgisini üçüncü şiirde de ayrılık duygusunu işlemiştir.

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite:Şiirde Yapı (Sayfa 54,55,56,57,58)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 

2.Ünite:Şiirde Yapı

 

ç. Şiirde Yapı
HAZIRLIK
1. Yukarıdaki fotoğrafları inceleyerek bir binanın yapım esnasında hangi aşamaları geçirdiğini belirtiniz. Bina inşaatında kullanılan malzemeler nelerdir? Küçük parçaların birleşerek bina gibi bir bütünü oluşturmasına siz de örnekler veriniz.

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite:Şiir Dili (Sayfa 49,50,51,52,53)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları

2.Ünite:Şiir Dili

 

c. Şiir Dili
HAZIRLIK
1. Aşağıdaki paragrafı ve şiirleri okuyunuz. Bu paragraf ve şiirlerde kullanılan dil, birbirinin aynı mıdır?  Tartışınız. Bulduğunuz ortak sonuçları maddeleyerek bir poster oluşturunuz. Bu posteri sınıfınıza asınız.

9.Sınıf Edebiyat Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite:Şiirde Ahnek (Sayfa 45,46,47,48)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 

2.Ünite:Şiirde Ahnek (Sayfa 45,46,47,48)

 

b. Şiirde Ahenk (Ses ve Ritim)
HAZIRLIK
Çanakkale’de Mecidiye Tabyası’nda bulunan, 276 kilogramlık top mermisini tek başına topun namlusuna yerleştirip “Ocean (Oşın)” adlı İngilizlerin en büyük zırhlısını batıran Çanakkale Savaşı kahramanı Topçu Seyit Onbaşı’nın eski heykeli artık Ankara’da.
Yerinden alınması ve yerine konulan yeni heykelin beğenilmemesi nedeniyle heykeltıraşlar arasında tartışmalara neden olan heykel, artık Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün bahçesinde sergileniyor.
Basından, 17 Haziran 2006
Çanakkale içinde aynalı çarşı,
Ana ben gidiyom düşmana karşı,
Ah gençliğim eyvah!
Çanakkale içinde bir uzun servi,
Kimimiz nişanlı kimimiz evli.
Ah gençliğim eyvah!
Anonim
1.Yukarıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerden hangisini daha ahenkli okudunuz? Sizce bu ahengi sağlayan nedir?

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 2.Ünite:Şiir ve Zihniyet (Sayfa 42,43,44)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları

 2.Ünite:Şiir ve Zihniyet

 1. Şiir İnceleme Yöntemi

a. Şiir ve Zihniyet
HAZIRLIK

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 1.Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları (Sayfa 39,40,41)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları 1.Ünite Sonu Ölçme ve Değerlendirme Soruları (Sayfa 39,40,41)

 I. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI

1. Bir sanat eseri ile bu sanat eserine ilham veren nesnenin arasındaki farkları aşağıya yazınız.
1. Sanat eserinde estetik güzellik ön plandadır. İlham veren eserde ise fayda ön plandadır. İlham veren eserden binlerce olabilirken sanat eserinden bir tane olur.
2. Aşağıdakilerden hangisi güzel sanat eserlerinin özelliklerinden değildir?

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 1.Ünite:Edebiyat ve Gerçeklik (Sayfa 36,37,38)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Edebiyat ve Gerçeklik (Sayfa 36,37,38)

 6.Edebiyat ve Gerçeklik

HAZIRLIK
Yazınsal yapıtların kurmaca özelliği gözden kaçırılırsa metinle okur arasında yanlış diyaloglar kurulur, yanlış alımlamalar ortaya çıkabilir. Bu tür metnin alımlayıcısı, metindeki somut anlam düzeyi ile yaşam olguları arasında özdeşlikler aramaktan çok, metnin duygu ve düşünce örgüsünün gerçek yaşamla ilişkilerini görmek zorundadır.

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları 1.Ünite:Edebi Metin (Sayfa 31,32,33,34,35)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Edebi Metin (Sayfa 31,32,33,34,35)

 5.Edebî Metin

HAZIRLIK
Benim yârim, bezden kilim
Dokur Konya’da, Konya’da
Bülbül gibi dertli dilim,
Şakır Konya’da, Konya’da

Mevlana’nın sezmediği,
Mantıkların çözmediği,
Kitapların yazmadığı,
Fikir Konya’da, Konya’da

Bekir Sıtkı ERDOĞAN
“Sultan Hanım kaç yıldan beri bizim evde çalışıyor. Anımsamıyorum; herhâlde on yıldan fazla. Haftada iki gün gelir, karıma ev işlerinde yardım eder. Kısa boylu, hafif tıknaz, kaşları birbirine yakın, saçları ensesinde sımsıkı bağlı, incecik dudaklı, hemen hemen hiç gülmeyen, gülmek zorunda olduğu zaman da hemen utanıp başını önüne eğerek odadan kaçan, onu tanıdığım günden beri hep orta yaşlı bir kadın. Yaşını kendisi de bilmiyor. Geçenlerde, “Herhâlde elli varımdır.” diyordu.
Erhan BENER
1. Yukarıdaki şiir ve paragraf farklı edebî metinlerden alınmış bölümlerdir. Sınıfınızda iki gruba ayrılınız. Gruplarınızla okuduğunuz metinlerin edebî bir metin olup olamayacağını tartışınız. Grupların vardıkları sonuçları tahtaya yazınız.

9.Sınıf TürkEdebiyatı Kitabı Cevapları 1.Ünite:Metin

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Metin (Sayfa 28,29,30)

 4. Metin

HAZIRLIK
400’den Fazla Ölü Yunus Kıyıya Vurdu
Afrika ülkesi Tanzanya’ya bağlı Zanzibar Adası’nın sahillerinde en az 400 ölü yunus bulundu. Yunusların toplu ölümünün ada turizmine büyük darbe vuracağı belirtiliyor. Eskiden Zanzibar’da yunuslar, köpek balığı avında yem olarak kullanılırdı. Son zamanlarda ise turizmin önemli bir gelir kaynağı olmuştu. Çünkü turistlerin büyük bir bölümü Zanzibar’a yunuslarla birlikte yüzmek için geliyordu.
Basından, 29 Nisan 2006
Ses ve sözcük benzerliğinden yararlanılarak oluşturulan yarı anlamsız, hoş söyleyişli cümleciklere ya da sözcüklere tekerleme denir.
Kıbrıs’tan bir tekerleme
Bom bom bodabi
Badi dabi ruzz;
Bom bom bodabi
Badi dabi girik
Mehmet YARDIMCI
1. Sınıfınızda iki grup oluşturunuz. Gruplarınızla yukarıdaki metinleri oluşturan kelime ve cümleleri belirleyiniz. Bu kelime ve cümleler arasındaki ilişkiyi tartışınız. Grupların belirlediği ortak görüşleri tahtaya yazınız.

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları: (1.Ünite) Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri (Sayfa 23,24,25,26,27)

 

3. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri ve Önemi
HAZIRLIK
Deli rüzgâr gibi bağrımda esen
Sabrımı savuran hasretinle sen
Çektiğim dertleri bilmek dilersen
Saçının telini sayıver de gel.
Necmettin Halil ONAN

Selçuklu soyundan olan beylikler içinde en uzun ömürlü olup sağlam ve düzenli bir devlet kuran Küçük Asya Selçukluları (veya Rum Selçukluları) olmuştur. Sonradan tamamen Türkiye olacak olan bu küçük Asya’nın gerçek fethini başlatan da onlar olmuştur.
Prof. Dr. Robert MANTRAN
1. Yukarıdaki metinler hangi yönlerden birbirinden ayrılmaktadır? Bu metinlerin yazılış amaçları nedir?

9.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı 1.Ünite:Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi (Sayfa 20,21,22)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Edebiyatın Diğer Bilimlerle İlişkisi (Sayfa 20,21,22)

2. Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi
HAZIRLIK
1. Yukarıdaki fotoğraflarda gördüğünüz insanların yaptıkları işler hangi bilim dallarıyla ilişkilidir? Bu insanların
ilgilendikleri bilim dalları edebiyatta nasıl yer alabilir? Düşüncelerinizi belirtiniz.
1. Nükleer, astronomi ve tıp dalları vardır. Bunlar bir romancının kaleminde kurgu şeklinde yer alabilir. Mesela bir doktorun duygu ve düşünceleri hem tıpla hem de hayatıyla ilgili durumu romanda yer alabilir.

9.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları: 1.Ünite:Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü (Sayfa 17,18,19)

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR
Güzel Sanatlar
Milletlerin Tanınmasında Güzel Sanatların Rolü
Dünyada medeni, ileri ve gelişmiş olmak isteyen herhangi bir millet, mutlaka heykel yapacak ve heykeltıraş yetiştirecektir.”
Mustafa Kemal ATATÜRK
1. Yukarıdaki özdeyişten hareketle Atatürk’ün, heykeltıraşlık sanatını hangi ölçütler içerisinde değerlendirdiğini açıklayınız.
1.Atatürk yukarıdaki özdeyişte heykeltıraşlık ile ülkelerin gelişmişliğini bir tutmuş ve gelişen ülkelerde de heykeltıraşlık ileri düzeyde olduğunu belirtmiştir.

1.Ünite:Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri (9.Sınıf Edebiyat Kitabı cevapları)

9.Sınıf Edebiyat Kitabı 1.Ünite:Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri (Sayfa 12,13,14,15,16)

Ünite :1
Güzel Sanatlar İçinde Edebiyatın Yeri:
Hazırlık :
1. Yukarıdaki fotoğrafta gördüğünüz sanatçının çalışırken yaptığı fiziksel hareketleri içinde bulunduğu ruh hâli hangi sanat ürlerinde konu olarak işlenebilir? Siz bu sanatçının hareketlerini ve davranışlarını hangi sanat etkinliği
ile anlatırdınız?
1. Sanatçının içinde bulunduğu oldukça önemlidir. Bu ruh hali sanatçının resim, müzik, heykel gibi sanatların ortaya çıkmasına vesile olur.